Anmeldelse:

Europas dagsommerfugle på CD-rom

Af Jørn Bittcher, Rosens kvarter 3D, 2620 Albertslund


Antti Roine: Butterflies of Europe, 1999. CD-rom. ISBN 951-98192-1-5. Database med over 2300 farvefotos og 500 udbredelseskort i Lepibase 2.0 software. Pris 55 Euro (ca. 400 kr.). Købes hos forfatteren Antti Roine, Tuttulantie 4, FIN-28450 Vanha-Ulvila, e-mail antti.roine@saunalahti.fi.

The new CD-rom Butterflies of Europe is reviewed and is strongly recommended due to its exellent photographs, database flexibility and low price. Se Antti Roines homepage for more information

Selvom vi lever i en multimediatid, er det ikke hverdagskost at få stukket en cd-rom i hånden omhandlende sommerfugle. Det var derfor ikke uden spænding og forventning jeg satte Butterflies of Europe i mit cd-rom drev. Butterflies of Europe på cd-rom omhandler alle europæiske dagsommerfuglearter, ialt over 500 arter med tekst, illustreret af mere end 2000 farvefotos, langt de fleste af præparerede eksemplarer. Når programmet startes, vises dets hovedvindue med et enkelt billede af den valgte art samt den tilhørende tekst. Programmets menuer kan vises på 9 europæiske sprog, herunder dansk. Selve artsteksten findes på engelsk og finsk og er kort og summarisk: Navn, autor, familie, vingefang, habitat, udbredelse, værtsplanter, levevis osv. Om den valgte inddeling af teksten i tre hovedfelter (oversigt, nektarplante og værtsplante) er hensigtsmæssig kan diskuteres, især da nektarplantefeltet ofte er gabende tomt, men i sit hele giver teksten et godt overblik over arten set fra et samlet europæisk synspunkt. En total kikser mener jeg imidlertid det er, når værtsplanterne først opremses på engelsk og længere nede i teksten på latin, men ikke nødvendigvis i samme rækkefølge eller endda blot de samme arter. Det er forvirrende. Artens flyve- og larvetid vises skematisk som vi kender det fra »den lille grå«, og også hyppighed og lokalitetstype er angivet i skemaform. Et meget anvendeligt menupunkt gør det muligt at begrænse artsudvalget til kun at omfatte et enkelt land. Med et par klik bliver »Butterflies of Europe« fx til noget der kunne kaldes »Danmarks dagsommerfugle«. Smart! Ved hjælp af en række trykknapper kan skiftes mellem de billeder der er til rådighed for den pågældende art. Af hver art findes som minimum fotos af både over- og underside af han og hun af præparerede eksemplarer. For nogle arters vedkommende findes desuden billeder taget i naturen eller billeder af larve, puppe og biotop. Klikkes på selve billedet forstørres det, så det fylder hele skærmen; højreklikkes på det, ses data for billedet. Enkelt og effektivt. Man kan også vælge at se fire eksemplarer af samme art på en gang (han, hun, over- og underside), eller man kan fx vise hannen af fire forskellige arter til sammenligning. Endelig er det muligt at vise samtlige tilgængelige billeder af en enkelt art. Et tryk på en anden knap fremkalder et udbredelseskort, hvor artens samlede europæiske forekomst er markeret. Der er en række forskellige indstillingsmuligheder for koordinater og grundkort mm. Navigation mellem de mange arter sker via et separat navigationsvindue, som er en liste med alle artsnavnene. Markerer man et artsnavn i listen, skifter hovedvinduet til den valgte art. Der er også mulighed for i listen at søge på artsnavne eller dele heraf. Billederne af præparerede dyr er generelt set af overordentlig høj kvalitet. Superskarpe billeder af smukke, friske eksemplarer. Den hvide baggrund er på en del billeder generet af et farvestik langs kanten, men heldigvis ikke så meget at sommerfuglenes farver lider under det. Dog er der, som det så ofte ses, problemer med gengivelsen af de skinnende farver på nogle af blåfuglene. Vær dog opmærksom på at computerskærme har forskellig farvegengivelse, og billederne bliver aldrig bedre end den skærm de vises på. Hos Aricia agestis er han og hun byttet om, og det undrer mig, at så karakteristiske former som Colias crocea f. helice og Argynnis paphia f. valesina ikke er afbildet.   Udbredelseskortene er - specielt set med danske øjne - ikke altid lige præcise. Fx vises Pyrgus malvae, men ikke P. armoricanus som fundet på Bornholm. Det burde være omvendt. Med tilstrækkelig ihærdighed og tid kunne jeg formentlig have fundet flere fejl og mangler ved billedmaterialet og udbredelseskortene, men det er i virkeligheden uvæsentligt. For her viser programmet sin virkelige styrke: Stort set alt kan redigeres! Er jeg utilfreds med billedudvalget, kan jeg fjerne de uønskede billeder og tilføje mine egne. Jeg kan bytte om på billederne af agestis, så han og hun vises korrekt. Jeg kan rette på udbredelseskortene, fjerne markeringen fra Bornholm for malvae, tilføje den for armoricanus. Jeg kan tilføje tekst, rette i flyvetiden, når der fremkommer nye oplysninger. Tilføje nye arter. Ja, jeg kan skrive hele teksten om - på fx dansk eller tysk - hvis det er det jeg vil. Mulighederne er mange. Faktisk er programmet forberedt til fremtidige udvidelser med natsommerfugle og micros, idet disse grupper allerede findes som menupunkter, dog uden indhold. Har man købt Karsholt og Razowskis europæiske checkliste på cd-rom skulle det være muligt direkte at importere artslister herfra og derved spare megen skriveri. Programmet indeholder også et modul til registrering af egne observationer og til udskrivning af etiketter. Har man ikke andre muligheder kan det formentlig anvendes. Personligt mener jeg dog, at man for etiketternes vedkommende har bedre fleksibilitet i et almindeligt tekstbehandlingsprogram, og jeg er ikke tilhænger af at man taster store mængder data ind i skemaer baseret på regneark uden først meget nøje at overveje, hvad data senere skal kunne anvendes til. Man kan let komme ud for at det hele skal tastes om igen, hvis det senere skal bruges i en større sammenhæng. Da det er første gang jeg prøver en cd-rom med sommerfugle, er det uundgåeligt at drage visse sammenligninger med sommerfugledata i bogform. De mange glimrende fotos på cd-rom'en er dens største aktiv, og gør det muligt at studere arterne i detaljer og vise nærtstående arter ved siden af hinanden. Men da teksten ingen anvisninger giver om, hvilke kendetegn der er vigtige, så slipper man alligevel ikke for at trække en bog ud af reolen. Fordelen ved at have data samlet i elektronisk form burde være muligheden for at lave hurtige sammenligninger og søgninger på tværs af arter, og her synes jeg der er plads til forbedringer. Det havde været smart hvis jeg fx kunne have søgt efter »arter jeg kan finde i Spanien i sidste uge af maj, fordelt på biotopstyper«. Så havde det elektroniske medium været udnyttet fuldt ud. Man kan håbe på det kommer i en senere version af programmet. På trods af de omtalte småfejl og uhensigtsmæssigheder har det været en stor fornøjelse at prøve programmet af. Jeg sætter stor pris på dets åbne struktur og redigeringsmuligheder. At jeg ikke i årevis behøver ærgre mig over trykfejl som i en bog, men selv kan rette fejl og foretage tilføjelser øjeblikkeligt. At jeg kan blæse en lille blåfugl op i fuld skærmstørrelse, så hvert et skæl kan ses. Det nærmest kribler i fingrende efter at udvide og gøre programmet endnu bedre med egne billeder og data. Man får rigtig meget for de ca. 400 kr. Butterflies of Europe koster, og programmet får min varmeste anbefaling.