Velkommen til Lepidopterologisk Forening
-
Welcome to Lepidopterological Society, Denmark

Lærkehaven 3, DK - 2980 Kokkedal, tlf. +45 - 29 61 15 77, Denmark

Formand / President: Christian Videnkjær

Om foreningens website / about this website

Nye tilføjelser / New items 2/3 - 2017

Om vinteren sker det nu og da, at der pludselig flyver en sommerfugl rundt i stuen eller sidder i vinduet i vintersolen. Det er oftest overvintrende eksemplarer af dagpåfugleøjet Inachis io eller nældens takvinge Aglais urticae, som er kommet ind med brænde og som vågner op i stuevarmen. Sådanne sommerfugle skal man lirke over i en passende æske som stilles et døgn på et køligt sted og derefter sættes  sommerfuglen ud i et udhus eller en garage, hvor den kan fortsætte overvintringen og flyve frit ud til foråret. Sørg for, at mus og fugle ikke kan få fat i den sovende sommerfugl.


During winter it sometimes happens that a butterfly is found flying around in your house. Most often it is a Peacock Inachis io or the Small Tortoise Aglais urticae which has been hiding on firewood. Such butterflies should be placed in a suitable box and placed for 24 hours on a cool place, and thereafter put in a safe spot in a garage or shed.


Søg på lepidoptera.dk 

Diverse artikler - miscellaneous articles:


Om vores websider

Vores hjemmesider opdateres jævnligt og bringer fx uddrag af udvalgte artikler fra vores blad Lepidoptera, nyheder om emner vedrørende sommerfugle i alle aspekter, udbredelseskort og mange andre oplysninger. Al information på vore sider er kvalitetssikret, således at vi så vidt muligt  kan stå inde for oplysningerne. Bemærk dog at observationer på den offentlige rapportside alene er observatørernes eget ansvar.
Disse sider kan referes som: Lepidopterologisk Forening, København: www.lepidoptera.dk, besøgt: dato.

About these pages

Our homepages will present extracts from our paper Lepidoptera in Danish and/or English and will be regularly updated. We will currently add actual information on any aspect on Lepidoptera of Denmark as f.i. distribution maps, new events and nature conservation. You will also find latest observations. Note that all information on these pages is evaluated to secure best possible reliability, however observations on the report page is exclusively reporters responsibility. These pages can be referred as: Lepidopterologisk Forening, Copenhagen: www.lepidoptera.dk, visited date

(c) Lepidopterologisk Forening. Text may be quoted with proper reference. Figures may only be used after written permission by the society/author. Contact editor P. Stadel Nielsen.


These pages are maintained by P. Stadel Nielsen.