Velkommen til Lepidopterologisk Forening
Welcome to Lepidopterological Society, Denmark

Lærkehaven 3, DK - 2980 Kokkedal, tlf. +45 - 29 61 15 77, Denmark

Formand / President: Christian Videnkjær


Om foreningens website / about this website

Nye tilføjelser / New items 5/12 - 2018

Nyheder og meddelelser: Ny rapport: Den faunistiske udvikling for udvalgte storsommerfugle 1995-2015 Tilføjet 2018-11-30

Mødeprogram. Her finder du omtale af foreningens aktuelle møder. Husk: Som medlem kan du tilmelde dig til foreningens mødehusker.

Vigtigt om fredning af dagsommerfugle. Naturstyrelsens udmelding om emnet.

Opfordring til handling for de truede dagsommerfugle. Flere af vore stærkt truede dagsommerfugle lever på steder, hvor det er svært at hjælpe arterne. De entomologiske foreningers henvendelse til Naturstyrelsen maj 2016 med tanker og udspil til, hvordan en hjælp kan igangsættes

Populationsbeskyttelser af insekter. Foreningernes aftale gældende fra 14/3-2017. Omfatter arterne ilia (Apatura ilia), sortbrun blåfugl (Aricia artaxerxes), sortplettet bredpande (Carterocephalus silvicola), spejlbredpande (Heteropterus morpheus), rødlig perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne), svalehale (Papilio machaon), grå perikonugle (Chloantha hyperici), bombarderbille (Brachinus crepitans) og månetorbist (Copris lunaris).

DDpN - Guide til Danmarks dagsommerfugle på nettet. Artsbeskrivelser, billeder med mulighed for sammenligning, prikkort, flyvetid o.m.a.

Folder om danske sommerfugle og DVD om at interessere sig for sommerfugle. For alle, der vil vide mere eller interessere sig nærmere for sommerfuglene i den danske natur.

Sommerfuglelitteratur. Oversigt over nyttige bøger med kommentarer og en "rating".

Fortegnelsen over danske sommerfugle 2013. Find noter og litteratur til de tidligere kataloger. Search the latest Danish catalogue with notes and references.

Bugbase - foreningernes insektdatabase.  Anmodning om adgangskode og brugernavn, adgang kræver medlemsskab af en af de danske entomologiske foreninger.

Facebook. Lepidopterologisk Forening er på Facebook. Besøg siden og giv dit besyv med eller skriv et indlæg.


Diverse artikler og information- miscellaneous articles and information

I foråret 2017 rundede de entomologiske foreningers database Bugbase 1 million observationer, hovedsagelig sommerfugle, og der er siden kommet 100.000 observationer mere ind. Der er derfor en god anledning til at se på, hvad man bl.a. kan få ud af databasens mange oplysninger.
Gennem efteråret og vinteren har Michael Kavin abejdet på at analysere frem- og tilbagegang for ca. 160 arter storsommerfugle, denne rapport vil blive tilgængelig i løbet af året.
Derudover har vi udarbejdet et program, som kan illustrere antal arter fordelt på UTM kvadrater på forskellig måde, bl.a. i forhold til de pt. gældende rødlister. Man skal være opmærksom på, at kortene er helt rå og ufortolket data, som man skal være forsigtig med at læse for kategorisk, men alligevel siger kortene en del om forandringer i hyppighed og geografisk fordeling af arterne.
Du kan se mere, og prøve dig frem med forskellige kombinationer på siden her. Læs vejledningen først!

Småsommerfuglegrupperne Pammene, Cydia og Cochylini. Biologi, udbredelse og samlertips, samlet og forfattet af Eivind Palm Download som PDF.
Pammene. Generel oversigt. Del 1 - Pammene, 39 arter i Europa. Del 2 - Grapholita, 25 arter i Europa. Del 3 - Cydia, 49 arter i alt i Europa. Del 4 - Dichrorampha, 54 arter i Europa.
Cochylini, 55 arter i Norden. Agapeta, Eupoecilia, Aethes - Aethes fortsat, Cochylidia, Cochylis.

Billedstacking. Er du fotointeresseret? Så har foreningens medlemmer fået et særligt tilbud på programmet Helicon. Hvis du bestiller via linket, så får du 20% rabat på prisen.

Slåning af grøftekanter. Fyns Amt igangsatte i 1987 en undersøgelse af effekten fra 2 forskellige slåningspraksis på vejkantens planter. Da denne vigtige rapport ikke er tilgængelig andre steder, bringes den her efter aftale med tidl. Fyns Amt.

Vidste du det? Mange overraskende fakta om sommerfugle.

De danske (og europæiske) græsugler, slægten Mythimna. Slides fra Bjarne Skules foredrag i foreningen d. 25/11-2010.

Resultater af lysfældefangst i Danmark 1994-2006. Report with analysis of moth trapping in Denmark 1994-2006

Den dagaktive sommerfugl blodplet, Tyria jacobaeae har bredt sig meget i Danmark siden år 2000

Heliothis arter i Skandinavien.

Fremstilling af sukkerlokningssnore / How to make sugar ropes.

Indlæg vedr. indsamling af insekter.

Bekendtgørelse nr 867 af 27/06/2016 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.


Søg på lepidoptera.dk 

Om vores websider
Vores hjemmesider opdateres jævnligt og bringer fx uddrag af udvalgte artikler fra vores blad Lepidoptera, nyheder om emner vedrørende sommerfugle i alle aspekter, udbredelseskort og mange andre oplysninger. Al information på vore sider er kvalitetssikret, således at vi så vidt muligt  kan stå inde for oplysningerne. Bemærk dog at observationer på den offentlige rapportside alene er observatørernes eget ansvar.
Disse sider kan referes som: Lepidopterologisk Forening, København: www.lepidoptera.dk, besøgt: dato.

Om foreningens privatlivspolitik

About these pages
Our homepages will present extracts from our paper Lepidoptera in Danish and/or English and will be regularly updated. We will currently add actual information on any aspect on Lepidoptera of Denmark as f.i. distribution maps, new events and nature conservation. You will also find latest observations. Note that all information on these pages is evaluated to secure best possible reliability, however observations on the report page is exclusively reporters responsibility. These pages can be referred as: Lepidopterologisk Forening, Copenhagen: www.lepidoptera.dk, visited date

(c) Lepidopterologisk Forening. Text may be quoted with proper reference. Figures may only be used after written permission by the society/author. Contact editor P. Stadel Nielsen.
These pages are maintained by P. Stadel Nielsen.