Velkommen til Lepidopterologisk Forening
-
Welcome to Lepidopterological Society, Denmark

Lærkehaven 3, DK - 2980 Kokkedal, tlf. +45 - 29 61 15 77, Denmark

Formand / President: Christian Videnkjær

Om foreningens website / about this website

Nye tilføjelser / New items 13/9 - 2017

Som sommerfugleinteresseret bliver man ofte spurgt om, hvad man kan gøre for at hjælpe sommerfuglene, underforstået dagsommerfuglene. Svaret er, meget kort, som regel ikke ret meget!
Men der er to aspekter i spørgsmålet: Dels kan man gøre gavn ved at give sommerfuglene mulighed for at søge føde fx i form af gode blomsterplanter. Meget sværere er det at gøre noget for arternes levesteder, når der er tale om beboede og bebyggede områder. Her kan man ikke gøre noget for de truede og sjældne arter, som egentlig har mest behov for hjælp. De stiller alt for store krav til deres levesteder, til at man kan skabe sådanne. Der kræves som regel god plads, upåvirket natur og specielle forhold på levestedet.
Derimod kan man nogle gange ret let give de almindelige arter en hjælpende hånd, og på den måde være med til at skabe liv i de ellers ofte triste bymiljøer. Nogle gange skal der ikke ret meget til, blot man lader de vilde værtsplanter som fx brændenælde og løgkarse stå i fred langs husmure og plankeværker og lignende steder. Selv en løgkarse i en urtepotte kan fungere som levested for nogle larver af den lille kålsommerfugl (pieris rapae), som det er tilfældet her på billederne. Også aurora (Anthocaris cardamines) kan leve på sådan et sted.
Så det er en god ide, at lade være med at "rydde op" og gøre "pænt" alle vegne. Lidt uorden skaber variation og levemuligheder for både sommerfugle og andre insekter.
Prøv om du kan finde larverne på billedet, der er 4 grønne larver af lille kålsommerfugl! Se svaret her på stort billede


Diverse artikler - miscellaneous articles:


Søg på lepidoptera.dk 

Om vores websider

Vores hjemmesider opdateres jævnligt og bringer fx uddrag af udvalgte artikler fra vores blad Lepidoptera, nyheder om emner vedrørende sommerfugle i alle aspekter, udbredelseskort og mange andre oplysninger. Al information på vore sider er kvalitetssikret, således at vi så vidt muligt  kan stå inde for oplysningerne. Bemærk dog at observationer på den offentlige rapportside alene er observatørernes eget ansvar.
Disse sider kan referes som: Lepidopterologisk Forening, København: www.lepidoptera.dk, besøgt: dato.

About these pages

Our homepages will present extracts from our paper Lepidoptera in Danish and/or English and will be regularly updated. We will currently add actual information on any aspect on Lepidoptera of Denmark as f.i. distribution maps, new events and nature conservation. You will also find latest observations. Note that all information on these pages is evaluated to secure best possible reliability, however observations on the report page is exclusively reporters responsibility. These pages can be referred as: Lepidopterologisk Forening, Copenhagen: www.lepidoptera.dk, visited date

(c) Lepidopterologisk Forening. Text may be quoted with proper reference. Figures may only be used after written permission by the society/author. Contact editor P. Stadel Nielsen.


These pages are maintained by P. Stadel Nielsen.