Mythimna languida (Walker, 1858) fundet på Læsø


Af Alex Madsen

Summary
One species of macrolepidoptera is recorded new to the Danish fauna. A specimen of Mythimna languida Walker, was captured 19.ix.2005 on sugar at Horneks Odde on the island Læsø. The species is also rather new in Europe, but is widely distributed in Northern Africa.

Fig. 2. To hanner af Mythimna languida Wkr. begge fra Grækenland, Kreta, t.v. Chania, 9-19.x.1999 og t.h. Nom. Rethimno, 11-17.x.2003, leg. Skule. (Foto: P. Stadel Nielsen)
Fig. 1. Mythimna languida Wkr. Dania, NEJ, Læsø, Horneks Odde, 19.ix-2004, leg A. Madsen. (Foto: M. Fibiger)

På min 60-års fødselsdag gav min kære Karen mig et »gavekort« lydende på en uges ferie på Læsø, hvor ingen af os havde været før. Vi blev så enige om, at turen skulle foregå i sidste halvdel af september, fordi jeg gerne ville have chancen for at fange Lithophane lamda F. og Staurophora celsia L., da begge arter manglede i min samling. Det lykkedes da også at få begge arter, selv om sukkerlokningen gav meget sparsomt. Den 19. september sukkerlokkede jeg på Horneksvej ved Horneks Odde. Umiddelbart var resultatet nedslående: kun ca. 25 dyr i alt, flest gammaugler.

En lille lys ugle vakte dog min interesse og kom med hjem til "Sneppehytten", hvor vi boede. Her var Karen noget utilfreds med at have opdaget, at der var en mus i huset. Det var dog et stort held, for derfor lukkede jeg spændebrætkassen om natten, så musen måtte nøjes med at fortære nogle kasserede dyr på spisebordet og kom altså ikke i lag med dyrene i kassen. Hvilket held.

Jeg havde sagt til Karen, at jeg havde fanget et dyr, jeg ikke kendte, men først da jeg kom hjem til Falster, ledte jeg efter dyret i bøgerne uden tilfredsstillende resultat. Jeg hældede mest til, at det måtte være en aberativ Hadena eller måske en Discestra trifolii Hufn., men var ikke helt tilfreds med det. Jeg tørrede Læsødyrene ved kunstig varme og satte dem i en kasse. Der var temmelig mange, da jeg altid på nye steder tager belægseksemplarer af alle de arter, jeg finder.

Ny art for Danmark!

Efter et par dage fik jeg i anden anledning besøg af Michael Fibiger, og jeg stak ham kassen med dyrene. På det tidspunkt havde jeg næsten glemt det mærkelig eksemplar. »Der er én, der er fejletiketteret«, lød det straks. »Den dér er da ikke fra Læsø.« Jeg forsikrede, at det var den altså, men at jeg var i tvivl om arten. Michael fortalte så en masse om, at arten næppe var fundet nord for Alperne, og at den ekspanderede kraftigt i disse år, ikke mindst i Spanien. Jeg måtte til sidst afbryde ham med ordene: »Jamen så fortæl mig dog, hvad det er, jeg har fanget« – »Mythimna languida ny for Danmark.«

Arten er ret let at kende, når man først har set den, men da den absolut ikke ligner det, vi forstår ved en Mythimna, vil de fleste, ligesom jeg selv, lede forkerte steder i litteraturen. Arten er temmelig ny i Europa. Ifølge Fibiger: Noctuidae Europaeae bind 4 er arten vidt udbredt i Afrika, men ret nyopdaget og sparsomt forekommende i Europa, hvor den dog sandsynligvis forekommer som strejfer i hele Middelhavsområdet. Skønt »den store bog« kun er nogle få år gammel, er der tilsyneladende allerede sket store ændringer i artens forekomst i Europa. Michael er gået i gang med at udrede disse forhold, der snarest vil blive offentliggjort i Entomologiske Meddelelser.

Jeg er Michael stor tak skyldig for hjælpen med at bestemme dyret, og jeg er ikke mindst Karen stor tak skyldig for den gode fødselsdagsgave, der oven i købet udviklede sig undervejs.