Køllesværmer med ekstra lemmer

A specimen of the burnet Zygaena filipendulae L. with extra limbs

Af Bjarke K. Lindell, Nr. Allé 56, 4400 Kalundborg.


From a number of caterpillars found in western Sjælland, this odd specimens hatched. It has three separate front legs and three separate antennas. Abnormal specimens like this, are extremely rare, until 1959, only 59 cases was reported.

Blandt en halv snes Zygaena filipendulae L., fundet som larver på Lotus, WZ Røsnæs, Kongstrup Klint d. 29. maj 1998, fremkom det afbildede eksemplar, som foruden at være væsentlig mindre end de andre (vingefang 30 mm) skilte sig ud ved at have tre antenner foruden et ekstra forben. Det tredie følehorn ser ud til at udgå fra midten af hovedet, adskilt fra de andre, men da det på spændebrættet faldt ud mod højre, fik det lov at tørre i denne stilling. Det fremgår ikke, hverken på det præparerede dyr eller af det vedlagte fotografi, hvilken af de tre antenner, der er det ekstra. Dog ses det, at de tydeligt har hver sit udgangspunkt. Der er altså ikke tale om fælles »rødder«.
Det ekstra forben ses derimod, fra undersiden, at have sit udspring fra dyrets højre side.
Ekstra lemmer hos sommerfugle er et meget sjældent fænomen. Ifølge Hoffmeyers interessante artikel om emnet (Flora & Fauna 1953 5: 1-5) kendtes der i 1959 kun 59 tilfælde af ekstra vinger og eksempler med andre lemmer omtales ikke. Her omtales i øvrigt kort den såkaldte Batesons lov, efter hvilken ekstra lemmer altid findes som ekstra lemmepar: I tilfælde af en ekstra vinge eller et ekstra ben osv. vil der findes to ekstra lemmer, ofte vil det ene af disse være rudimentær og næppe synlig. På nærværende eksemplar er det ikke muligt at se noget sådant, selv ved svag forstørrelse. Dyrets blanksorte korp og ditto hårbeklædning gør dog iagttagelse, og fotografering fra undersiden, noget vanskelig.
At disse misfostre forekommer så sjældent, skyldes dog sikkert, at vi samlere er tilbøjelige til at forbigå tilsyneladende forkrøblede eksemplarer. Det bliver som regel kun til at undersøge langvingede frostmålerhunner for gynandromorphi. På en eng med ca. 1000 køllesværmere havde dette eksemplar sikkert heller ikke gjort sig særlig bemærket. Kun fremkomsten i mit klækkebur gjorde, at den nu figurerer her - som kuriosum nr. 60?
Tak til Jørgen Keld Nielsen, Skellebjerg for fotos.