Nyere iagttagelser af Lamprotes c-aureum Knoch


Af Jens Lyngsøe

Sommerfugl (imago) t.v. og voksen larve (th) af det gyldne c, Lamprotes c-aureum. (Foto: P. Stadel Nielsen) 

Igennem årene har jeg talrige gange været på jagt efter imago og larve af det gyldne c, Lamprotes c-aureum Knoch. Mine anstrengelser har mange gange ført mig til Allindelille Fredsskov og Åmosen ved Undløse, Tømmerup og Broløkke. På flere af disse ekskursioner har jeg ikke en gang kunnet finde larvens foderplante, gul frøstjerne (Thalictrum flavum). Så der har ikke været andet end skuffelser. Da der ikke var rapporteret om fund i meldelisterne, og da ingen af vennerne kendte til nyere fund, formodede jeg at arten havde en nedgangsperiode.

Endelig lykkedes det

I år 2000 hørte jeg, at der var fundet en c-aureum i en have i Ringsted, så jeg var indstillet på at 2001 skulle være c-aureum-år. Jeg blev derfor fyr og flamme, da Per Stadel Nielsen d. 3. juni i løbet af en telefonsamtale om andre emner, fortalte mig at en gruppe århusianske samlere en uges tid tidligere havde fundet et antal larver af c-aureum i en mose, der grænsede ned til Halleby Å, nord for Tissø. 

Det er en kileformet sydøst-nordvest orienteret lund, der strækker sig ud i mosen et par hundrede meter fra landevejen, der følger mosens østlige afgrænsning. Træerne er overvejende poppel og birk, og flere af dem er væltet af blæsten. Bunden er fugtig med bevoksning af bl.a. gul iris, vandmynte og spredte grupper af gul frøstjerne. Udenom er der engarealer med store områder med samme plante.

Efter 1,5 times forgæves søgning satte jeg mig på en vindfælde for at puste ud, og planlægge den videre kampagne. Pludseligt fik jeg øje på en stor c-aureum-larve, der sad og tyggede på kanten af et frøstjerneblad. Det gav blod på tanden. I løbet af den følgende times tid, fandt jeg yderligere to larver. Alle var 2,5 til 3 cm lange og utvivlsomt i sidste hudskifte. Tilfreds med dagens fangst kørte jeg hjem.

En upåagtet art

Alle de larver jeg var med til at finde levede på frøstjerner, der stod i skygge inde i lunden. Erik Christensen har fortalt, at han havde fundet larver på planter, der stod inde under træer og buske i grøftekanten, der afgrænser lunden mod syd. Der er ikke set et eneste eksemplar på de fritstående planter ude på engen på trods af megen eftersøgning. Så de gamle samleres oplysninger om at man skal søge efter larven på planter, der vokser i skygge, synes bekræftet.

Opdrættet og klækningen af larverne forløb problemløst. D. 26. juni var alle dyrene gået til forpupning, nogle havde spundet sig ind i blade på stænglerne, andre i tørre blade i bunden af buret. Klækningen skete mellem d. 7. og d. 13. juli.

På kortet, der på ingen måde må anses for komplet, ses fund af c-aureum efter 1980. Det fremgår, at arten er fundet i et område der strækker sig fra Halleby Åmose i vest til Magleby skov i øst, faktisk svarende til hvad Skat Hoffmeyer beskrev i 1966.