Larvespind af Tineiden Karsholtia marianii Rbl. 

Af Flemming Vilhelmsen, Søndervigvej 29, 2720 Vanløse


Fig. 1. Klækket eksemplar af Karsholtia marianii Rbl. LFM, Hyde Skov, ex larve 30.V-1998. (Foto: F. Vilhelmsen)
Summary The hitherto undescribed larval web of the rare Tineid moth Karsholtia marianii Rbl. is described in detail. On a search for other species of micro lepidoptera in a deciduous forest on Lolland in May 1998, the author found a suspiciously looking branch of hazel, Corylus avellana with a silvery white web on it. The branch was about two cm in diameter and rather old, as it had been infested by  Coleoptera larvae. From this branch, two specimens of K. marianii hatched during July. Another search for the larvae of the species the following year gave only one branch from which four specimens was bred. Apparently the K. marianiiis very local and few in number, even on localities where it occurs.

Flere eksemplarer af denne sjældne Tineide blev klækket fra døde grene af hassel af Flemming Vilhelmsen, Søndervigvej 29, 2720 Vanløse. I »Fund af småsommerfugle, 1997« (Entomologiske Meddelelser, 66:105- 115) findes der en oplysning om, at det er lykkedes at klække den meget sjældne Tineide, Karsholtia marianii Rbl. med en kort beskrivelse af larvespindet. Der blev dog ikke vist noget billede af spindet. 

I 1998 var jeg på en samletur til Lolland i slutningen af maj. Det var ikke rigtigt godt. Vejret var med byger, så det var umuligt at ketsje i vegetationen. I stedet for ville jeg søge efter larver af tineider på gamle døde træer, som jeg viste, at der var mange af i Ryde skov. Under søgningen i den gamle egeskov, hvor der også er en stor mængde gamle hasler (Corylus avellana) med mange døde grene, blev jeg klar over, at der på de døde grene af hassel, som var angrebne af en rustsvamp, var nogle lange hvide rør af en larve. Jeg antog, at det måtte være Nemapogon clematella F., som jeg ikke havde klækket før. Der var ret mange af dem, så jeg var godt tilfreds. Mellem de grene jeg havde fundet, var der imidlertid også en, som ikke lignede de andre. På den var der et spind, som så noget anderledes ud. Det lignede et edderkoppespind, så jeg var lige ved ikke at tage det med.

 Det var derfor noget af en overraskelse, da der klækkede en marianii, som den første. Senere kom der en til. Det viste sig at, det var fra den gren, som havde dette mærkelige spind, hvorfra de to eksemplarer var klækket. Jeg sørgede derfor at fotografere grenen med larvespindet, for at vise det i denne lille artikel. 

En nærmere beskrivelse er nok nødvendig. Grenen som er meget gammel og på tykkelse med et kosteskaft, har også været beboet af biller, da der er meget smuld inde i grenen. Samtidig er der en skade i barken, så veddet er synligt. Marianii-larven laver derfor et tæt spind hen over det skadede sted. Dette spind er meget tæt og har en sølvhvid farve. Det må formodes, at larverne lever nede i træet, og at spindet skal beskytte dem mod at blive opdaget. Der er altid flere larver sammen, så de må leve selskabeligt. Efterhånden som tiden går, fylder larverne spindet op med ekskrementer, så den sølvhvide farve aftager. 

Året efter var jeg på samme sted med et par medsamlere. Selv om vi ledte en hel formiddag, lykkedes det os ikke at finde mere end en enkelt gren af samme slags som forrige år. Her var der flere spind på samme gren, og mønstret var det samme, der skal være en skade på grenen, som larverne vil spinde hen over. Herfra klækkede der 4 stk. Det viser med al tydelighed, at det er en sjælden art, som overalt hvor den forekommer, kun er fundet i få stk. Her i landet er der ialt vel kun fundet omkring 25 stk. Foruden i Danmark er arten fundet i Norge og Sverige. I det store katalog over de Europæiske sommerfugle, anføres den desuden kun som fundet på Sicilien. Der er nok kommet et par lande til senere. 

Larven må også kunne leve på andre døde grene. Den er også fundet i flere stk. på Horreby lyng, hvor der ikke vokser hassel i det pågældende fundområde. Det er nok grenenes beskaffenhed, det drejer sig om. Da det er svært at finde et sted, hvor imago er afbildet, har jeg valgt også at vise et klækket eksemplar.

Fig. 2. Det hvide larvespind af Karsholtia marianii Rbl. kan om foråret findes på gamle, døde grene som her en hasselgren (Corylus avellana). Grenen er ca. 3 cm i diameter. Når Karsholtia marianii Rbl.skal klække skyder puppen sig ud gennem spindet. Puppehuden kan anes midt i billedet ved pilen. (Foto: F. Vilhelmsen)