Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og man må kun holde i max 15 minutter! Kommer du regelmæssigt til vore møder, kan du evt. få en elektronisk tilladelse, ellers skal du have en engangstilladelse når du kommer til mødet. Henvend dig til vores formand pr. mail eller ved mødet. Et kort over parkeringspladser finder du her.
Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

HUSK: Du kan tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Vore medlemmer kan frit deltage i Entomologisk Forenings møder, som afholdes på Zoologisk Museum, København, for oplysninger om mødested og møder, se Entomologisk Forenings hjemmeside.

Datoer for vore egne møder, klik på datoen for at hoppe til mødebeskrivelsen: 25/10 - 8/11 - 13/11 - 22/11 - 6/12 - 10/1 - 24/1 - 7/2 - 21/2 - 7/3 - 9/3 -


25/10-2018: DNA-barcoding v. Klaus Hermansen

Efter en mere generel indledning omkring barcoding samt brugen af databaser med videre, vil Klaus Hermansen fortælle om nyt fra barcoding-fronten, hvor der er sket meget de seneste år.
Barcoding er et ofte brugt redskab indenfor biologien til at afsløre, hvor i klassifikationen/stamtræet en given art befinder sig. Desuden vil han vise sine sidste resultater omkring dagsommerfuglene.


8/11-2018: Citizen science og digitalisering af den videnskabelige samling

Bemærk ændret mødested og tidspunkt!
Thomas Pape og leder af Digital Produktion, Anders Drud Jordan fra Statens Naturhistoriske Museum, tilbyder denne aften Lepidopterologisk Forening et aftenbesøg i museets nye udstilling om sommerfugle med efterfølgende snak om digitaliseringen af museets sommerfuglesamling.
Mødet afholdes på Geologisk Museum fra kl. 18.30. Adressen er Øster Voldgade 5, 1350 København K.


13/11-2018: Entomologisk Forening: 150 års jubilæum

I anledning af Entomologisk Forenings 150-års jubilæum inviteres til reception for medlemmer, samarbejdspartnere, foreninger og øvrige interesserede til af foreningen.
Receptionen bliver afholdt på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København.
Tilmelding og nærmere information på foreningens Facebookside


22/11-2018: Ekskursioner i 2019

Kom og vær med til at vende mulighederne vedrørende en eventuel forenings-udlandstur i sommeren 2019. Foreløbigt forslag er Albanien. Deltag med forslag, tilbud om planlægning og arbejdskraft for at få stablet en tur på benene.
Desuden vender vi forslag til et par kombinerede dag- og natture i Danmark. På bedding er en midsommertur til Knudskov i Sydsjælland.


6/12-2018: Julemøde - årets bankobegivenhed

Carsten og Ingelise vil som sædvanlig lede os gennem de spændende spil med dertil hørende flotte præmier. Du medbringer familien og kontanter til køb af plader. Husk at vi spiser sammen inden spillet så medbring også aftensmaden. Foreningen byder på kaffe og the og en lille én. Øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser. Vi plejer at blive mange, så kom i god tid.
Bemærk: Vi spiser klokken 19.00, og banko starter klokken 19.30. Dørene er åbne fra klokken 18.30-18.50.


10/1-2019: Årets billeder

Medlemmerne viser billeder fra 2018-sæsonen. Alle korte (10-15 minutter) indslag er velkomne, det vil sige omkring 25-30 billeder. Der er computer og projektor i mødelokalet. Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med billeder og fortællinger.


24/1-2019: Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår fremlægges af kasserer Carsten Hviid til generalforsamlingens godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af årets kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af redaktør.
  8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde underskrevet senest 14 dage før generalforsamlingen altså senest 10. januar


7/2-2019: Kasakhstan - landet og naturen

  
Tag en tur med til Kasakhstan, når Carsten Hviid denne aften fortæller om dette kæmpe, verdens 9. største, land på kanten af Europa. Trods størrelsen har landet kun 16 millioner indbyggere, så der er masser af plads til natur. Carsten og Knud Larsen besøgte den østlige del, der grænser op mod Kina, små 14 dage i forsommeren 2017.
Carsten viser billeder og medbringer de ugler, som han fik med hjem fra den spændende tur.


21/2-2019: Fremvisningsmøde

På dette møde er der mulighed for at fremvise og bese nogle af de interessante kasser, som skal til Entomologisk Årsmøde eller nogle, der ikke får plads til der. Derudover bliver der nok også tid til lidt hyggesnak og en enkelt øl eller sodavand.


7/3-2019: Endemiske sommerfugle på Sardinien.

  
Arne Viborg og Martin Bjerg tilbragte nogle dage i Gennargentu-bjergene på den centrale del af Sardinien i sommeren 2018. Sardinien er den næststørste ø i Middelhavet og blandt andet kendt for den store rigdom af plante- og dyrearter, der kun findes på Sardinien (eller Korsika), såkaldte endemiske arter. Blandt dagsommerfuglene findes der således 14 endemiske arter og underarter.
Martin og Arne vil denne aften fortælle lidt om, hvordan endemiske arter opstår, og der vil blive vist billeder fra det centrale Sardinen og af de endemiske dagsommerfugle, som de traf på turen.


9/3-2019: 9/3 -10/3 Entomologisk Årsmøde 2019

Årsmødet afholdes i år af Entomologisk Forening på Zoologisk Museum i København. Følg med på vores og Entomologisk Forenings hjemmeside i forhold til program og tilmelding.

Til sidens top