Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: På grund af omfattende byggeri i området, er der kun få parkeringspladser i området, og man må kun holde på afmærkede pladser i max 15 minutter! Kommer du regelmæssigt til vore møder, kan du evt. få en elektronisk tilladelse via vores formand pr. mail, eller der er mulighed for at få en engangstilladelse, kontakt straks formanden ved ankomst til mødet.Et kort over parkeringspladser finder du her.
Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

Husk at tilmelde dig til foreningens mødehusker, så går du ikke glip af et spændende møde. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Entomologisk Forenings møder starter 19.30, indgang fra Zoologisk Museums hovedindgang. For detaljer om mødested og møder, se Entomologisk Forenings hjemmeside.

Mødedatoer: 23/6 - 14/9 -

23/6-2017: Ekskursion til Møn, fredag 23/6 til søndag 25/6

Naturstyrelsen Storstrøm ønsker, for at kunne planlægge en bedre naturforvaltning, detaljerede oplysninger om forekomster af især de sjældnere sommerfugle på Ulvshale og i Klinteskoven. Derfor har foreningen fået denne unikke mulighed for at afholde en ekskursion med udgangspunkt fra Ulvshalegård, og med særlig fokus på sommerfuglene på Møns Klint. Derfor er det en betingelse for deltagelse, at forekomsten af alle sommerfugle (og evt. andre insekter) registreres detaljeret, især mht. findested.
Der vil være mulighed for overnatning uden beregning, hvis man selv medbringer soveudstyr m.v., ligesom vi selv skal sørge for forplejning. Det vil være muligt at lyslokke m.v. i Klinteskoven og på Ulvshale.
Tilmelding til arrangementet er obligatorisk til Per Stadel Nielsen på arion@mail.dk senest den 1. juni. Der er et begrænset antal pladser, men det vil være muligt også at overnatte i telt eller i laden. Nærmere information sendes senere til de tilmeldte.


14/9-2017: Sommerens oplevelser

Efterårssæsonens første møde er dette traditionelle, hvor vi deler sommerens oplevelser, store som små, med hinanden som optakt til vintersæsonens møderække. Deltag med en enkelt kasse eller en god historie fra 2017-sæsonen.

Til sidens top