Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og man må kun holde i max 15 minutter! Kommer du regelmæssigt til vore møder, kan du evt. få en elektronisk tilladelse, ellers skal du have en engangstilladelse når du kommer til mødet. Henvend dig til vores formand pr. mail eller ved mødet. Et kort over parkeringspladser finder du her.
Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

Nyhed: Nu kan du tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Vore medlemmer kan frit deltage i Entomologisk Forenings møder, som afholdes på Zoologisk Museum, København, for oplysninger om mødested og møder, se Entomologisk Forenings hjemmeside.

Datoer for vore egne møder, klik på datoen for at hoppe til mødebeskrivelsen: 25/1 - 8/2 - 22/2 - 8/3 - 17/3 - 22/3 - 5/4 - 19/4 -


25/1-2018: Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår fremlægges.
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af årets kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant.
  6. Valg af formand. Christian Videnkjær er villig til genvalg.
  7. Valg af redaktør. Arne Viborg er villig til genvalg.
  8. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde underskrevet senest 14 dage før generalforsamlingen altså senest 10. januar.


8/2-2018: Michael Kavin: Kvantitative analysemetoder og sommerfugle

Michael Kavin vil gennem tal, grafer, kort og Bugbase fortælle om forskellige analysemetoder i forhold til sommerfugle samt specifikt om hvordan, det er gået med natsommerfuglene i Danmark fra 1995 til 2015.


22/2-2018: Knud Larsen: Ekspedition til Liberia

Knud Larsen vil fortælle samt vise billeder og dyr fra hans første ekspedition til det vestafrikanske land Liberia, hvortil han rejste tre uger i maj-juni 2017 sammen med Michael Ochse fra Tyskland. Det var en ekspedition, hvor alt, der kunne gå galt, gik galt samt lidt til, men alligevel en fantastisk rejse. Liberia er en ung nation og et af de fattigste lande i Afrika med en nyere historie med frihedsbevægelse, borgerkrig af den helt grusomme slags, Ebola og Afrikas første kvindelige præsident samt en ufattelig imødekommende befolkning. Turen gik til landsbyen Kumgbo 200 km inde i Gola Forest på grænsen til Sierra Leone, som er Vestafrikas sidste store ”uberørte” regnskov, hvor det regner mellem tre og fem meter om året. I landsbyen midt i skoven er man 10 timers kørsel fra nærmeste telefonforbindelse. Knud vil fortælle om livet i landsbyen, sociale relationer, kampen for at overleve og bloddiamanter.
I den anden halvdel af sit foredrag vil vi blive præsenteret for nogle nye arter for videnskaben. Det er arter fra den meget specielle og ældste underfamilie af Tortricidae nemlig Chlidanotinae. Vi vil høre om deres levevis, udbredelse og slægtskabsforhold. Desuden vil det indsamlede materiale fra turen blive vist med fokus på den store artsdiversitet, der findes i området.


8/3-2018: Artsfredninger og -beskyttelse som redskab. Virker det?

Seniorforsker Hans Peter Ravn vil diskutere en masse relevante spørgsmål omkring artsfredninger og andre former for artsbeskyttelser.
Hvilke typer af fredninger og beskyttelser findes der? Hvad er formålet med artsfredninger egentligt? Giver det mening at frede insektarter uden at frede, beskytte og pleje biotoper? Hvilke eksempler er der på fredning af insektarter, og hvilken betydning har de haft? Kan man overhovedet udrydde insekter ved indsamling? Hvilken betydning har indsamling på insektbestande? Er der konflikter mellem hensyntagen til forskellige artsgrupper, som fx fugle, planter og insekter samt andre naturinteresser, rekreative interesser og arealanvendelsesinteresser? Truer den nye ”natur”-trend ”Spis naturen” eller ”Spis Amager Fælled” de vilde planter? Hvordan er sammenhængen mellem indsamling af insekter og rødlistearbejdet? Hvilke ønsker kunne der formuleres for fremtidens naturforvaltning af en af vores største og mest betydningsfulde organismegrupper nemlig insekterne?
Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil foredraget søge at belyse det overordnede spørgsmål, uden nødvendigvis at give et dækkende svar.


17/3-2018: Entomologisk Årsmøde i København 17-18. marts 2018

Lepidopterologisk Forening er denne gang vært for årsmødet 2018, som afholdes i lokaler i den tidligere Avedørelejr. Der er let adgang pr. bil via motorvejsnettet, og på det overfor liggende vandrerhjem "Belægningen" kan overnatning bookes.
Mere om Årsmødet følger på vores hjemmeside og i mødeprogrammet.


22/3-2018: Fremvisningsmøde

På dette møde er der mulighed for at fremvise og bese nogle af de interessante kasser, som var med på, eller der ikke blev plads til, på Entomologisk Årsmøde. Derudover bliver der nok også tid til lidt hyggesnak.


5/4-2018: Syditaliens natsommerfugle

Ebbe Vesterhede kommer forbi og fortæller om sin og Peder Skous tur til Italien, hvor de besøgte Basilicata, Calabria og Puglia, som er de sydlige provinser på Italiens fastland. Turen var fortrinsvis en nattur. Ebbe medbringer dyr og viser billeder fra turen af lokaliteter med mere. Desuden lidt bonusbilleder fra en lokalitet lidt syd for Rom i provinsen Lazio og fra en smuttur til Topolia på Kreta.


19/4-2018: Hyggemøde

Vi afslutter mødesæsonen med et lille hyggemøde. Medbring et par dyr med en tilhørende god historie, fortæl lidt om planerne for den forestående sæson eller noget andet spændende. Vi medbringer en del af byttetidsskrifterne til at bladre i, hvis det skulle have interesse.

Til sidens top