Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og uden p-billet må man kun holde i max 15 minutter - husk at sætte p-skiven inden I forladen bilen for at hente en p-billet!. Henvend dig til vores "vagt" ved mødet. Et kort over parkeringspladser finder du her.
Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

HUSK: Du kan tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Vore medlemmer kan frit deltage i Entomologisk Forenings møder, som afholdes på Zoologisk Museum, København, for oplysninger om mødested og møder, se Entomologisk Forenings hjemmeside.


Forår - Sommer 2019: Ekskursioner, bioblitzer og andre arrangementer. Foreningen er medarrangør af en ekskursion til Heatherhill til sommer sammen med DN og Naturstyrelsen samt af en lys- og sukkerlokningsaften på Vestvolden ved Rødovre også sammen med DN. Hold øje med denne hjemmeside, hvor disse og andre arrangementer hen over sommeren vil blive annonceret og præciseret.

Datoer for vore egne møder, klik på datoen for at hoppe til mødebeskrivelsen: 21/2 - 7/3 - 9/3 - 21/3 - 4/4 - 12/9 -


21/2-2019: Fremvisningsmøde

På dette møde er der mulighed for at fremvise og bese nogle af de interessante kasser, som skal til Entomologisk Årsmøde eller nogle, der ikke får plads til der. Derudover bliver der nok også tid til lidt hyggesnak og en enkelt øl eller sodavand.


7/3-2019: Endemiske sommerfugle på Sardinien.

  
Arne Viborg og Martin Bjerg tilbragte nogle dage i Gennargentu-bjergene på den centrale del af Sardinien i sommeren 2018. Sardinien er den næststørste ø i Middelhavet og blandt andet kendt for den store rigdom af plante- og dyrearter, der kun findes på Sardinien (eller Korsika), såkaldte endemiske arter. Blandt dagsommerfuglene findes der således 14 endemiske arter og underarter.
Martin og Arne vil denne aften fortælle lidt om, hvordan endemiske arter opstår, og der vil blive vist billeder fra det centrale Sardinen og af de endemiske dagsommerfugle, som de traf på turen.


9/3-2019: Entomologisk Årsmøde 2019

Entomologisk Forening indbyder til Entomologisk Årsmøde 2019 Weekenden 9.-10. marts 2019

Københavns Universitet, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø.
Priser: Middag (lørdag): 160 kr, Frokost (søndag): 40kr
Tilmelding: Tilmelding kun ved mail til entomologiskforening@gmail.com, senest 29. februar.
Hent foreløbigt program og yderligere information om tilmelding m.v. som PDF Se evt. mere på Entomologisk Forenings hjemmeside


21/3-2019: Auktionsaften med grej og bøger

Denne aften afholdes auktion med grej og bøger fra Steen Hyldsgaard, Peter Samuelsen og Niels Westergaard Knudsen. Desuden lidt spændebrædder fra lager.
Se og hent auktionslisten her

Skriftlige bud sendes til foreningen via kontaktformularen her. Skriftlige bud skal være foreningen i hænde senest d. 18.3.2019


4/4-2019: Dagsommerfugleundersøgelser på Ulvshale og Bøtø Nor

Kristian Graubæk kommer og fortæller om en undersøgelse af udvalgte arter af dagsommerfugle på Ulvshale og Bøtø Nor. Undersøgelsen blev udført af Naturstyrelsen Storstrøm på deres arealer med Kristian som inventør. Han vil gennemgå arternes nuværende udbredelse, samt hvor de burde være, baseret på udbredelsen af egnede larveværtsplanter.

Derudover vil han komme ind på den nuværende drift af arealerne og fremtidsperspektiverne. Der vil blive vist godt med biotopbilleder og oversigtskort. Link til rapporten om dagsommerfugle på Ulvshale og Bøtø Nor.


12/9-2019: Sommerens oplevelser

Efterårssæsonens første møde er dette traditionelle, hvor vi deler sommerens oplevelser, store som små, med hinanden som optakt til vintersæsonens møderække.
Deltag med en enkelt kasse eller en god historie fra 2019-sæsonen.

Til sidens top