Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og uden p-billet må man kun holde i max 15 minutter - husk at sætte p-skiven inden I forladen bilen for at hente en p-billet!. Henvend dig til vores "vagt" ved mødet. Et kort over parkeringspladser finder du her.
Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

HUSK: Du kan tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Vore medlemmer kan frit deltage i Entomologisk Forenings møder, som afholdes på Zoologisk Museum, København, for oplysninger om mødested og møder, se Entomologisk Forenings hjemmeside.

Datoer for vore egne møder, klik på datoen for at hoppe til mødebeskrivelsen: 10/1 - 24/1 - 7/2 - 21/2 - 7/3 - 9/3 -


10/1-2019: Årets billeder

Medlemmerne viser billeder fra 2018-sæsonen. Alle korte (10-15 minutter) indslag er velkomne, det vil sige omkring 25-30 billeder. Der er computer og projektor i mødelokalet. Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med billeder og fortællinger.


24/1-2019: Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår fremlægges af kasserer Carsten Hviid til generalforsamlingens godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af årets kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af redaktør.
  8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde underskrevet senest 14 dage før generalforsamlingen altså senest 10. januar


7/2-2019: Kasakhstan - landet og naturen

  
Tag en tur med til Kasakhstan, når Carsten Hviid denne aften fortæller om dette kæmpe, verdens 9. største, land på kanten af Europa. Trods størrelsen har landet kun 16 millioner indbyggere, så der er masser af plads til natur. Carsten og Knud Larsen besøgte den østlige del, der grænser op mod Kina, små 14 dage i forsommeren 2017.
Carsten viser billeder og medbringer de ugler, som han fik med hjem fra den spændende tur.


21/2-2019: Fremvisningsmøde

På dette møde er der mulighed for at fremvise og bese nogle af de interessante kasser, som skal til Entomologisk Årsmøde eller nogle, der ikke får plads til der. Derudover bliver der nok også tid til lidt hyggesnak og en enkelt øl eller sodavand.


7/3-2019: Endemiske sommerfugle på Sardinien.

  
Arne Viborg og Martin Bjerg tilbragte nogle dage i Gennargentu-bjergene på den centrale del af Sardinien i sommeren 2018. Sardinien er den næststørste ø i Middelhavet og blandt andet kendt for den store rigdom af plante- og dyrearter, der kun findes på Sardinien (eller Korsika), såkaldte endemiske arter. Blandt dagsommerfuglene findes der således 14 endemiske arter og underarter.
Martin og Arne vil denne aften fortælle lidt om, hvordan endemiske arter opstår, og der vil blive vist billeder fra det centrale Sardinen og af de endemiske dagsommerfugle, som de traf på turen.


9/3-2019: Entomologisk Årsmøde 2019

Entomologisk Forening indbyder til Entomologisk Årsmøde 2019 Weekenden 9.-10. marts 2019

Københavns Universitet, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø.
Priser: Middag (lørdag): 160 kr, Frokost (søndag): 40kr
Tilmelding: Tilmelding kun ved mail til entomologiskforening@gmail.com, senest 29. februar.
Hent foreløbigt program og yderligere information om tilmelding m.v. som PDF Se evt. mere på Entomologisk Forenings hjemmeside

Til sidens top