Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: På grund af omfattende byggeri i området, er der kun få parkeringspladser i området, og man må kun holde på afmærkede pladser i max 15 minutter! Kommer du regelmæssigt til vore møder, kan du evt. få en elektronisk tilladelse via vores formand pr. mail, eller der er mulighed for at få en engangstilladelse, kontakt straks formanden ved ankomst til mødet.Et kort over parkeringspladser finder du her.
Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

Husk at tilmelde dig til foreningens mødehusker, så går du ikke glip af et spændende møde. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Entomologisk Forenings møder starter 19.30, indgang fra Zoologisk Museums hovedindgang. For detaljer om mødested og møder, se Entomologisk Forenings hjemmeside.

Mødedatoer: 9/3 - 11/3 - 14/3 - 23/3 - 6/4 - 22/4 - 23/6 - 14/9 -

9/3-2017: Fremvisningsmøde

På dette møde er der mulighed for at fremvise og bese nogle af de interessante kasser, som skal til Entomologisk Årsmøde eller nogle, der ikke får plads til det. Derudover bliver der nok også tid til lidt hyggesnak og en enkelt ananas-sodavand.


11/3-2017: Lørdag 11/3 og søndag 12/3 Entomologisk Årsmøde.

Årsmødet afholdes i 2017 på Naturhistorisk Museum, Aarhus. Aarhus Entomologklub er værter sammen med Nordjysk Lepidopterologklub. Program følger senere på Aarhus Entomologklubs hjemmeside www.aarhus-entomologklub.dk og lepidoptera.dk.


14/3-2017: Bombarderbiller og bombarderbillens status på Bornholm

Entomologisk Forening inviterer til foredrag tirsdag den 14. marts 2017 om bombardérbillen af Mogens Hansen & Palle Jørum, som begge har beskæftiget sig indgående med den danske billefauna gennem mange år.
Det kommer til at handle om de mærkværdige bombarderbiller.
Bombardérbiller udgør en særlig underfamilie (Brachininae) inden for løbebillefamilien. I Danmark og i Norden i det hele taget lever kun én art af bombardérbiller: Brachinus crepitans. Men under varmere himmelstrøg er gruppen ganske artsrig og rummer arter tilpasset mange forskellige biotoptyper. Det helt unikke ved bombardérbillerne er deres kemiske forsvarssystem, som siden 1960'erne er blevet grundigt udforsket og beskrevet. Når en bombardérbille sætter en angriber skakmat, går det ikke stille af og sker under anvendelse af sofistikeret biokemi.
I Danmark lever bombardérbillen kun på en enkelt lokalitet, ved Sose på det sydlige Bornholm. Lokaliteten blev fredet i 1997, særligt for at sikre bombardérbillens fremtid, og Bornholms regionskommune gennemfører en naturpleje af området. Hvordan er det så gået siden fredningen trådte i kraft, og hvordan er status for arten i dag? Resultaterne af feltundersøgelser, senest i 2015, fremlægges og diskuteres i relation til den gennemførte plejeindsats og fredningens formål.
Praktisk info: Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København, og mødet starter kl. 19.30. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30. Hvis i ankommer efter 19:30 kan i ringe til Philip (27142046) for at blive lukket ind.
Se øvrige arrangementer i Entomologisk Forening.


23/3-2017: Nordnorge

Klaus Hermansen vil fortælle om og vise billeder fra sin tur op igennem den skandinaviske halvø til det det nordligste Norge med Nordkap og Ishavet i sommeren 2016. Især Finnmarken ud til Ishavet blev kørt tyndt med fokus på de nordlige arter af dagsommerfugle, der lever i området. Vi vil komme til at høre DNA-nyt om Erebia polaris, Erebia medusa, Boloria polaris og Oeneis bore.
Vi vil desuden høre om møder med andre samlere, myriader af motorcykler samt om sommerfugle fra turens afstikker til Finland og den lange transportstrækning gennem Sverige, blandt andet om den midtsvenske Plebejus orbitulus. Vi kommer til at se fotos af mange af de nordlige skandinaviske dagsommerfuglearter, rener, farvede får og norske hotdogs.


6/4-2017: Dagsommerfugle-undersøgelser i sommeren 2016

Magnus Vest Hebsgaard & Emil Bjerregård har igen i sommeren 2016 lagt et større arbejde i at registrere en række udvalgte fokusarter inden for dagsommerfugle i det østlige Danmark. De vil komme med en opdatering på arternes tilstand, især i forhold til nyligt forsvundne bestande og arter i fremgang. Magnus og Emil vil løfte sløret for deres planer i 2017, med fokus på eftersøgninger af formodentlig forsvundne bestande.


22/4-2017: Aftenekskursion til Melby Overdrev/ Asserbo Plantage

Vi mødes ved den store p-plads ved Nyvej klokken 19.30.
Hvis man skulle have lyst til at se området i dagslys først, er der mulighed for at fordrive ventetiden til klokken 19.30 med at spise sin medbragte madpakke hos Knud Bech fra klokken 17.30. Knud sørger for tilladelse til lyslokning. Tilmelding på knudbech1@gmail.com senest den 20. april.


23/6-2017: Ekskursion til Møn, fredag 23/6 til søndag 25/6

Naturstyrelsen Storstrøm ønsker, for at kunne planlægge en bedre naturforvaltning, detaljerede oplysninger om forekomster af især de sjældnere sommerfugle på Ulvshale og i Klinteskoven. Derfor har foreningen fået denne unikke mulighed for at afholde en ekskursion med udgangspunkt fra Ulvshalegård, og med særlig fokus på sommerfuglene på Møns Klint. Derfor er det en betingelse for deltagelse, at forekomsten af alle sommerfugle (og evt. andre insekter) registreres detaljeret, især mht. findested.
Der vil være mulighed for overnatning uden beregning, hvis man selv medbringer soveudstyr m.v., ligesom vi selv skal sørge for forplejning. Det vil være muligt at lyslokke m.v. i Klinteskoven og på Ulvshale.
Tilmelding til arrangementet er obligatorisk til Per Stadel Nielsen på arion@mail.dk senest den 1. juni. Der er et begrænset antal pladser, men det vil være muligt også at overnatte i telt eller i laden. Nærmere information sendes senere til de tilmeldte.


14/9-2017: Sommerens oplevelser

Efterårssæsonens første møde er dette traditionelle, hvor vi deler sommerens oplevelser, store som små, med hinanden som optakt til vintersæsonens møderække. Deltag med en enkelt kasse eller en god historie fra 2017-sæsonen.

Til sidens top