Mompha sturnipenella Tr. igen i Danmark

Mompha sturnipenella Tr. found again in Denmark

Af Uffe Seneca, Raneshøj 3, 4400 Kalundborg


Summary
On a dry forest clearing with numerous plants of Epilobium angustifolia, many galls containing caterpillars of Mompha sturnipennella was found, and several were bred to imagines by the author.

mompha imago.jpg (90140 bytes)Imago af Mompha sturnipenellea Tr.
mompha-larve.jpg (9171 bytes)Den karakteristiske galle på gederams (Epilobium angustifolia) med udgangshul.
mompha gederams2.jpg (12411 bytes)
Galle med larve i august. Midterskuddet er ødelagt af en tidligere larvegalle.
momph-la.jpg (9480 bytes)
N.th. Larven på vej til forpupning (Foto: Uffe Seneca)

På en skovrydning ved et ca 30 år gammelt sommerhusområde, der går helt ud til stranden, er en rydning af gammel fyr afløst af tilgroning med løvtræer og urter på meget tør og sandet bund. Her er gederams en af de almindeligste urter, og her fandt jeg galler på 8-50 cm høje planter. Et hul i hver galle fortalte, at jeg var kommet for sent, dog fandt jeg den 5. juli 1998 høje planter med galler stående i skygge, hvoraf galle var uden larvehul. Den klækkede 14 dage senere.
Jeg havde Flemming Vilhelmsen på besøg den 2. august samme år og vi tog ud til stedet, Svenstrup Overdrev, ved 19-tiden, da vi mente imago ville være til stede. Til vores overraskelse var de 12 stk. vi fangede næsten alle slidte, kun to stk. var fine.
Klækker ikke fra gallen
Vi opdagede ved nærmere eftersyn, at nye galler var på vej. Oven over de gamle galler skød nye grene ud, 5-6 stk. og dér var nyudviklede galler. Vi plukkede hver en lille håndfuld planter, og gallerne blev store og røde. Efter ca. 10 dage var der larvehuller i de fleste, for arten klækker ikke fra gallen, som Mompha divisella HS. på dueurt gør.
Der klækkede en 50 stykker den 20.-25. august 1998. Året efter var jeg igen på stedet med Flemming, hvor vi den 27. maj ville se, om Mompha conturbatella Hb. kunne findes på lokaliteten og det så lovende ud, da der var mange topskud sammensnørede. Vi tog en håndfuld stængler med hjem, og til min store overraskelse klækkede 4 M. sturnipenella. En nærmere undersøgelse af planterne viste ingen galledannelse, så arten må kunne leve i spind også.
Overvintrer som lille larve
Der klækkede ingen M. conturbatella, men en mængde Scythris inspersella Hb. Det kunne tyde på, at M. sturnipenella måske overvintrer som æg eller som lille larve og æder sig stor om foråret, klækker og lægger æg på nye skud omkring medio juni og igen medio-ultimo august. Den 21. juni indeholdt ca. hver 10. galle stadig en larve.