Hvor yngler ringspinderen Malacosoma neustria L.?

Denne tidligere almindelige art yngler nu tilsyneladende kun få steder i landet.

Af Per Stadel Nielsen


Der er siden ca. år 2000 kun meldt nogle ganske få fund af larver og ingen hunner. Derimod findes der hvert år hanner, lokalt tilmed i antal, men en del, måske den største, af hannerne er migrerende eksemplarer fra Mellemeuropa.

Larverne lever i mindre kolonier i maj til ind i juni på forskellige løvtræer og buske, aldrig på urter på jorden. Larverne forveksles ofte med larverne af Malacosoma castrensis L., men larverne af denne art lever kun på urter på jordoverfladen, har ikke så tydeligt stribede tegninger og mangler de to sorte striber på det grå hoved.

Der skal hermed opfordres til at eftersøge artens larver i hele landet og indrapportere fund til foreningen fx på hjemmesiden lepidoptera.dk eller direkte til undertegnede, gerne med fotodokumentation vedhæftet.

Nedenfor vises et kort med fund af ringspinderen fra 2011. Det skal dog pointeres, at de fleste fund er hanner fundet på lys. Der er de senere år kun meldt om fund af larver fra bl.a. Amager, Jægerspris i Nordsjælland og fra Skagen i Nordjylland.


Seneste nyt: Larvespind fra Hjortholm, Samsø d. 25.05.2012. Arten er udbredt og almindelig i slåenkrat på Samsø. Fotograferet af Roland Jacobsen