Fakta om rødlistede danske dagsommerfugle

Dato: 12/10-2005

Retur til rødlisteoversigten


Artslisten er ordnet systematisk 

Danmarks inddeling i 11 faunistiske distrikter. 
Inddelingen afspejler naturlige grænser i den danske natur og har i mange år været benyttet af danske entomologer i faunistikken. Forkortelserne er internationale af praktiske grunde, peg på distrikterne for at se forkortelsernes betydning.

Bemærk: Denne side er baseret på Rødliste 1997, se også Rødliste 2004

For distrikterne gælder:

Store bogstaver er distrikter hvor arten er fundet efter 1960, små bogstaver kun indtil 1960. Bemærk, at der ikke nødvendigvis er tale om faste populationer. Der er sket en registrering, når blot der findes ét belægseksemplar af arten fra distriktet.
   Data stammer fra Lepidopterologisk forenings håndbog "Den lille Grå" og dermed diverse litteratur samt iagttagelser foretaget at sommerfuglesamlere gennem tiden.
   Bemærk, at de anførte værtsplanter for larverne ikke er tilstrækkeligt for artens tilstedeværelse. I mange tilfælde kræves særlige betingelser for plantens vokseplads, for at sommerfuglen vil lægge sine æg.
   Foreningen kan ofte være behjælpelig med yderligere oplysninger om en given lokalitet og dens sommerfuglefauna. Kontakt os venligt på foreningens adresse eller E-mail.

Se også 10 km UTM udbredelseskort, kræver IE5+ med VML.

Explanation: Upper case letters are districts from where at least one specimen has been recorded 1960 or later, lower case indicates only findings before 1960. Note that the species may not be resident in the district indicated. Try also more detailed 10 km UTM distribution maps, requires EI5+ with VML.

Kat.  latinsk artsnavn
dansk navn, bemærkning
Værtsplante(r) Distrikter hvorfra arterne er kendt, se ovenfor
V tages, Erynnis  
(gråbåndet bredpande)
Kællingetand SJ EJ WJ NWJ NEJ F lfm sz NWZ NEZ  
E armoricanus, Pyrgus  
(fransk bredpande) 
(nu kun Røsnæs)
Soløje, knoldet mjødurt sj             sz NWZ NEZ B
R silvicola, Carterocephalus (sortplettet bredpande) Milliegræs             LFM        
V comma, Hesperia  
(kommabredpande) 
(Nu formodentlig kun Jylland, now only Jutland)
Fåresvingel SJ EJ WJ NWJ NEJ f lfm SZ NWZ NEZ B
EX mnemosyne, Parnassius  
(mnemosyne) 
(sidst fundet Jægerspris ca. 1961, last findings 1961)
Liden og fingret lærkespore           f lfm sz nwz NEZ  
EX machaon, Papilio
(svalehale) 
(næppe mere ynglende, tilflyver, hardly resident, immigrant)
Svovlrod, angelik, skærmplanter SJ EJ WJ nwj NEJ F LFM sz nwz NEZ B
E reali, Leptidea  
(enghvidvinge) 
Gul fladbælg, vikke m.m                     B
EX lucina, Hamearis (terningsommerfugl) 
(sidste sikre fund Allindelille 1960, last documented findings 1960)
Kodriver               sz   NEZ  
EX dispar, Lycaena  
(stor ildfugl) 
(fundet Falster: Horreby Lyng, 1934-55, only from falster during 1934-55)
Vandskræppe             lfm        
EX tityus, Lycaena  
(sort ildfugl) 
(ynglende i LFM, også tilflyver, residendt in LFM, also immigrant)
Syre, rødknæ           F LFM sz nwz nez  
V hippothoe, Lycaena  
(violetrandet ildfugl)
Syre, pileurt SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
V betulae, Thecla  
(gulhale)
Slåen, mirabel SJ EJ     NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
E pruni, Satyrium  
(slåensommerfugl) 
(nu kun Loll.:Krenkerup sidst 1987, last findings 1987 on Lolland)
Slåen, mirabel   ej         LFM sz NWZ NEZ  
E ilicis, Satyrium  
(egesommerfugl) 
(nu kun Hvidding Krat, sidst set 1991, last observation 1991)
Eg SJ EJ     nej            
E arion, Maculinea  
(sortplettet blåfugl) 
(fredet, protected species)
Timian, i blomst, siden i bo hos Myrmica-myre   EJ wj NWJ NEJ f LFM sz NWZ NEZ B
V alcon, Maculinea  
(ensianblåfugl)
Klokkeensian, i blomst, siden i bo hos Myrmica-myre SJ EJ WJ NWJ NEJ            
V argus, Plebeius  
(argusblåfugl)
Lyng, klokkelyng evt. ærteblomstrede SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM sz NWZ NEZ B
V optilete, Plebeius  
(bølleblåfugl)
Mosebølle, tranebær, blåbær, klokkelyng, revling SJ EJ WJ NWJ NEJ F lfm SZ NWZ NEZ  
E artaxerxes, Aricia  
(sortbrun blåfugl)
(nu kun NEJ, now only NEJ)
Blodrød storkenæb   EJ     NEJ       NWZ   B
V semiargus, Polyommatus  
(engblåfugl)
Rødkløver m.m. SJ EJ WJ NWJ NEJ f LFM   NWZ NEZ B
V paphia, Argynnis  
(kejserkåbe)
Viol SJ EJ WJ nwj NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
V aglaja, Argynnis (markperlemorsommerfugl) Viol, stedmoder SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
V adippe, Argynnis (skovperlemorsommerfugl) Viol   EJ wj NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
V niobe, Argynnis (klitperlemorsommerfugl) 
(nu kun Jylland, now inly Jutland)
Viol SJ EJ WJ NWJ NEJ f   sz NWZ NEZ B
V ino, Brenthis (engperlemorsommerfugl) Mjødurt SJ EJ       F LFM SZ NWZ NEZ B
V euphrosyne, Boloria  
(rødlig perlemorsommerfugl)
Viol SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ  
V aquilonaris, Boloria (moseperlemorsommerfugl) Tranebær SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ   NEZ b
E polychloros, Nymphalis (kirsebærtakvinge) Elm, kirsebær, pil, asp sj EJ wj nwj nej F LFM SZ NWZ NEZ B
E aurinia, Euphydryas  
(hedepletvinge) 
(fredet, protected)
Djævelsbid SJ EJ WJ NWJ NEJ f   sz   nez  
V cinxia, Melitaea
(okkergul pletvinge)
Vejbred, håret høgeurt SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
EX diamina, Melitaea  
(mørk pletvinge) 
(sidst fundet 1986, last record 1986)
Baldrian   ej       F lfm SZ NWZ NEZ b
V athalia, Melitaea  
(brun pletvinge)
Vejbred, kohvede m.m. SJ EJ WJ NWJ NEJ     sz nwz NEZ  
EX populi, Limenitis (poppelsommerfugl) 
(tidl. kun fast i Roden skov 1942- 1960, only resident on Lolland 1942-1960)
Asp, poppel             lfm     nez  
V tullia, Coenonympha (moserandøje) Kæruld, hvid næbfrø, star SJ EJ WJ NWJ NEJ F lfm SZ NWZ NEZ  
E arcania, Coenonympha (perlemorrandøje) 
(sidst set 1995, last record 1995)
Flitteraks o.a. græsarter   EJ WJ NWJ              
EX hero, Coenonympha  
(herorandøje) 
(anses for uddød, sidst Lellinge og Vemmetofte 1981, fredet, last records 1981, protected)
Græsarter               SZ nwz NEZ  

Tilbage til sidens start