Oversigt over opdateringer2022
18/12: Det nye mødeprogram med resten af vinterens møder i januar til marts er nu tilgængeligt.
11/12: Ny publikation og webside: Trendanalyse 1995-2019 for de større danske natsværmere. På siden kan du både hente og læse dokumentet med en opsummering og metodebeskrivelse. Desuden kan du læse om de enkelte arter og se prikkort for den omhandlede periode.
4/10: Det nye mødeprogram med vinterens møder frem til og med 12. januar er nu tilgængeligt.
Siden med Links er opdateret.
8/9: Websiden om projektet Faktablade for 36 dagsommerfugle er opdateret med muligheden for alle at købe den trykte bog.
28/7: Det nye mødeprogram med efterårets to første møder er nu tilgængeligt.
Forside og indhold af Lepidoptera bind 12, hæfte 3, er desuden lagt op.
15/3: Det nye mødeprogram med forårets sidste møder er nu tilgaængeligt. Bemærk også tilbuddet om at købe værket med faktablade for dagsommerfugle i bogform, se selve mødeprogrammet side 2.
28/1: Det endelige program med nærmere oplysninger om og tilmelding til årsmødet 2022 er nu åbnet.
7/1: De kommende møder for vinteren og foråret 2022 tilføjet. Bemærk Entomologisk Årsmøde som afholdes i Næstved på Herlufsholm Kostskole, og auktionen d. 10.3. Se foreløbigt program for årsmødet og foreløbig auktionsliste på linket.
2021
19/12: Forside og indhold af Lepidoptera bind 12, hæfte 1 og det nye Lepidoptera bind 12 hft. 2 lagt op. Det nye blad udsendes i begyndelsen af det nye år, når det kommer fra trykkeriet.
10/11: Så er de endelig udkommet: Faktablade for 36 danske dagsommerfugle - et redskab for naturforvaltere.
Projektet blev støttet af Aage V. Jensen Naturfond. Læs om projektet her og hent PDFdokumenter med de enkelte arter.
19/10: Nye møder resten af efteråret t.o.m. januar 2022 tilføjet. Bemærk auktionen d. 28.10
28/8: Det nye mødeprogram med alle efterårets møder frem til oktober 2021 er lagt op. Læs bl.a. mere om muligheden for deltagelse i vores møder via internettet.
28/7: Vores guide til danske dagsommerfugle er opdateret med et billedgalleri med et eller flere foto af arterne ordnet efter dyrets overordnede farve, selv om det kan være svært at sige om en sommerfugle fx er mest gul eller brun. Herfra linkes til den pågældende art i guiden. Desuden er startsiden gjort mere logisk og har link til galleriet.
2/4: Virtuelt møde d. 8/4: Årets billeder 2020 lagt op.
6/3: Forårets to virtuelle møder lagt op. Forsiden revideret vedr. fredningsbekendtgørelsen m.v.