Noter til de 4 danske sommerfuglekataloger

Find art i nyt katalog

Orange katalog: Karsholt & Nielsen, E. S., 1976: Systematisk Fortegnelse over Danmarks sommerfugle (Catalogue of the Lepidoptera of Denmark). 128 pp. Klampenborg. Litteraturliste

Blå katalog: Schnack, K. (ed)., 1985. Katalog over de danske Sommerfugle (Lepidoptera). Entomologiske Meddelelser 52 (2-3): 1-163. Litteraturliste

Grønne katalog: Karsholt, O. & P. Stadel Nielsen, 1998. Revideret Katalog over de Danske Sommerfugle. 144 pp. København.Litteraturliste

Blå-grønne katalog: Karsholt & P. Stadel Nielsen, 2013: Revideret fortegnelse over Danmarks Sommerfugle. 124 pp. København. Litteraturliste


Karsholt & P. Stadel Nielsen, 2013

330HEPI FNE 

Ifølge Grehan (2012) tilhører både lupulina (Linnaeus, 1758) og fusconebulosa (DeGeer, 1778) slægten Korscheltellus Börner, 1920.

According to Grehan (2012) both lupulina (Linnaeus, 1758) and fusconebulosa (DeGeer, 1778) belong into the genus Korscheltellus Börner, 1920.

480ST SAKHA 

Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984 er fundet som ny for Danmark i LFM: Bøtø Plantage siden 2010 (Buhl et al., 2011).

Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984 was found new to Denmark in LFM: Bøtø Plantage in 2010 (Buhl et al., 2011) and subsequently in the same locality.

660ST PYRI 

Stigmella pyri (Glitz, 1865) er fundet som ny for Danmark i LFM: Store Vejlø Skov siden 1988 (Buhl et al., 2001, 2009).

Stigmella pyri (Glitz, 1865) was found new to Denmark in LFM: Store Vejlø Skov in 1988 (Buhl et al., 2001, 2009) and subsequently in the same locality.

680ST STETT 

Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871) er fundet som ny for Danmark i NEZ: København Ø, 2010 (Buhl et al., 2011).

Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871) has been found new to Denmark in NEZ: København Ø, 2010 (Buhl et al., 2011).

930ST FILIP 

Stigmella ulmariae (Wocke, 1879) er synonym til S. filipendulae (Wocke, 1871) (Nieukerken et al, 2012).

Stigmella ulmariae (Wocke, 1879) is a synonym to S. filipendulae (Wocke, 1871) (Nieukerken et al., 2012).

1370EC HERIN 

Ectoedemia heringi (Toll, 1934) er fundet som ny for Danmark i B: Paradisbakker siden 2010 (Buhl et al., 2011).

Ectoedemia heringi (Toll, 1934) was found new to Denmark in B: Paradisbakker in 2010 (Buhl et al., 2011) and subsequently in the same locality.

1600HE RESPL 

I det forrige danske katalog (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 97, 115) skrev vi, at det ikke var muligt med sikkerhed at adskille eksemplarer af Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885 og H. resplendella (Stainton, 1851). Siden har Mutanen et al. (2009) imidlertid påvist forskelle i genitalierne.

In the last Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 97, 115) we wrote that it is not possible to separate Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885 from H. resplendella (Stainton, 1851). However, Mutanen et al. (2009) have now shown that there are differences in the genitalia.

1730AD VIOLE 

Adela violella (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Rødbyhavn, 2000 (Buhl et al., 2001; Szyska, 2001).

Adela violella (Denis & Schiffermüller, 1775) was first found new to Denmark, in LFM: Rødbyhavn, 2000 (Buhl et al., 2001; Szyska, 2001) and subsequently elsewhere.

2260CO ANGUS 

Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843) er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Købelevskov, 2007 (Buhl et al., 2008).

Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843) was first found new to Denmark, in LFM: Købelevskov, 2007 (Buhl et al., 2008) and subsequently elsewhere.

2480BANK CON 

Bankesia conspurcatella (Zeller, 1850) er fundet som ny for Danmark, først i F: Assens, 2002 (Buhl et al., 2003; Madsen, 2003).

Bankesia conspurcatella (Zeller, 1850) was first found new to Denmark, in F: Assens, 2002 (Buhl et al., 2003; Madsen, 2003) and subsequently elsewhere.

3220INT 

Nemapogon gerasimovi Zagulajev, 1961 er en indslæbt art (Buhl et al., 2006).

Nemapogon gerasimovi Zagulajev, 1961 is an introduced species (Buhl et al., 2006).

3680 

Lindera tessellatella Blanchard, 1852 er en indslæbt art (Buhl et al., 2001).

Lindera tessellatella Blanchard, 1852 is an introduced species (Buhl et al., 2001).

3880 

Rækkefølgen i Bucculatricidae følger Bengtsson & Johansson (2011).

The sequence in Bucculatricidae follows Bengtsson & Johansson (2011).

4010BU NOLTE 

Bucculatrix noltei Petry, 1912 er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Bøtø Nor, 2001 (Buhl et al., 2002).

Bucculatrix noltei Petry, 1912 was first found new to Denmark, in LFM: Bøtø Nor, 2001 (Buhl et al., 2002) and subsequently elsewhere.

4030BU ABSIN 

Bucculatrix absinthii Gartner, 1865 er fundet som ny for Danmark i F: Brydegård siden 1999 (Buhl et al., 2000).

Bucculatrix absinthii Gartner, 1865 was found new to Denmark in F: Brydegård in 1999 (Buhl et al., 2000) and subsequently in the same locality.

4060 

Rækkefølgen for slægter og arter i Gracillariidae følger Bengtsson & Johansson (2011).

The sequence for genera and species in Gracillariidae follows Bengtsson & Johansson (2011).

4170 

Caloptilia azaleella (Brants, 1913) er fundet flere gange i Danmark, senest i 2011. Eksemplarerne er sandsynligvis indført med Azalea. Det kan dog ikke udelukkes, at arten kan have temporære populationer i Danmark (Buhl et al., 1999).

Caloptilia azaleella (Brants, 1913) has been found several times in Denmark, most recently in 2011. The specimens have most likely been introduced with Azalea. However, it cannot be excluded the species might have temporary populations in Denmark (Buhl et al., 1999).

4220CA FIDEL 

Caloptilia fidella (Reutti, 1853) er fundet som ny for Danmark, først i B: Årsdale og Øster Sømarken, 2007 (Buhl et al., 2008).

Caloptilia fidella (Reutti, 1853) was first found new to Denmark, in B: Årsdale and Øster Sømarken, 2007 (Buhl et al., 2008) and subsequently elsewhere.

4240CA HEMID 

Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark, først i WJ: Blåvand, 2005 (Buhl et al., 2008).

Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775) was first found new to Denmark, in WJ: Blåvand, 2005 (Buhl et al., 2008) and subsequently elsewhere.

4480PA CARPI 

Parornix carpinella (Frey, 1863) er fundet som ny for Danmark i B: Almindingen siden 2004 (Buhl et al., 2005).

Parornix carpinella (Frey, 1863) was found new to Denmark in B: Almindingen in 2004 (Buhl et al., 2005) and subsequently in the same locality.

4880PH CERAS 

Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855) opfattedes i det forrige danske katalog (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 98, 115) som synonym til P. spinicolella (Zeller, 1846). Imidlertid har Triberti (2007) påvist, at de to er artsforskellige, hvilket følges af Buhl et al. (2009).

Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855) was considered a synonym of P. spinicolella (Zeller, 1846) in the last Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 98, 115). Triberti (2007) has since shown that the two species are distinct, and this was followed by Buhl et al. (2009).

4920PH MESPI 

Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805) er fundet som ny for Danmark først i LFM: Frejlev, 2010 (Buhl et al., 2011).

Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805) was found new to Denmark in LFM: Frejlev in 2010 (Buhl et al., 2011) and subsequently in the same locality.

4930PH OXYAC 

Phyllonorycter pomonella (Zeller, 1846) er ifølge Triberti (2007) senior synonym til P. oxyacanthae (Frey, 1856). Den internationale kommission for zoologisk nomenklatur har imidlertid bestemt at sidstnævnte fortsat skal anvendes (ICZN, 2008). P. pomonella har tidligere været brugt som det gyldige navn for P. spinicolella (Zeller, 1846).

Phyllonorycter pomonella (Zeller, 1846) is according to Triberti (2007) a senior synonym to P. oxyacanthae (Frey, 1856). The ICZN (2008) has, however, decided that the last mentioned name must be used. P. pomonella has earlier been used as the valid name for P. spinicolella (Zeller, 1846).

5040PH HERIN 

Phyllonorycter heringiella (Grønlien, 1932) opfattes af Bengtsson (2010) og Bengtsson & Johansson (2011) som artsforskellig fra P. salictella (Zeller, 1846). Ifølge sidstnævnte "har populationen på västra Jylland provisorisk ansetts tilhöre svartvidegulmal [=P. heringiella], och denne form finns också på norra Själland". Det er imidlertid fortsat uafklaret, om den form, der findes i sandede områder i Nord- og Vestjylland samt i Nordsjælland, og hvis larver især lever på Salix repens, tilhører P. heringiella. Desuden er der ikke enighed om artsafgrænsningen indenfor Phyllonorycter salictella-komplekset, idet DNA-undersøgelser af et større antal eksemplarer afviger fra Bengtssons (2010) resultater (M. Mutanen, in litt.). Indtil dette er nærmere undersøgt, og problemet er behandlet på dansk, giver vi P. heringiella observationsstatus på den danske liste.

Phyllonorycter heringiella (Grønlien, 1932) is considered as a species distinct from P. salictella (Zeller, 1846) by Bengtsson (2010) and Bengtsson & Johansson (2011). According to the last mentioned work "the population in western Jutland has tentatively been considered as belonging to svartvidegulmal [=P. heringiella], and this form is also found in northern Zealand" [translated from Swedish]. However, it is still not clear if the form, which is found in sandy areas in North- and West-Jutland and North Zealand, and whose larvae prefer Salix repens, belongs to P. heringiella. There is moreover some disagreement about the delimitation on species level within the Phyllonorycter salictella complex as studies of the DNA from a larger number of specimens do not agree with the results by Bengtsson (Mutanen, in litt.) Until this has been studied and the problem is treated in Danish, we give P. heringiella observation status on the Danish list.

5200PH ROBIN 

Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859) er fundet ny for Danmark i et eksemplar fra NEZ, København Ø, 2003 (Buhl et al., 2005). Der er tale om en oprindelig nordamerikansk art, der blev indslæbt til Europa i 1983 og nu er kendt fra 23 europæiske lande. Imidlertid synes artens udbredelse mod nord i Europa nu at være gået i stå (Davis & De Prins, 2011). Arten er for nylig blevet flyttet fra Phyllonorycter til en ny slægt Macrosaccus Davis & De Prins, 2011.

Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859) was found new to Denmark as a single specimen in NEZ, København Ø, 2003 (Buhl et al., 2005). It is a North American species which was introduced to Europe in 1983, and it is now known from 23 European countries. Its northwards spread seems, however, to have stopped (Davis & De Prins, 2011). It has recently been removed from Phyllonorycter to a new genus Macrosaccus Davis & De Prins, 2011.

5220CA OHRID 

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 er fundet som ny for Danmark, først flere steder i LFM, 2002 (Buhl et al., 2003; Karsholt & Kristensen, 2003). Den har nu bredt sig til hele landet.

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 was first found new to Denmark in several places in LFM, 2002 (Buhl et al., 2003; Karsholt & Kristensen, 2003). It has now spread all over the country.

5270PH XENI 

Det er fortsat uafklaret, om Phyllocnistis xenia Hering, 1936 er artsforskellig fra P. labyrinthella (Bjerkander, 1790). Begge taxa forekommer i Danmark (Buhl et al., 2000), men indtil videre gives P. xenia status som observations-art.

It is still unclear if Phyllocnistis xenia Hering, 1936 is a species distinct from P. labyrinthella (Bjerkander, 1790). Both taxa occur in Denmark (Buhl et al., 2000), but currently P. xenia is given observation status.

5480 

Zelleria oleastrella (Millière, 1864) er en indslæbt art (Buhl et al., 2012).

Zelleria oleastrella (Millière, 1864) is an introduced species (Buhl et al., 2012).

5630PA NEBUL 

Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783) er senior synonym til P. lutarea (Haworth, 1828), idet Phalaena nebulella Goeze, 1783 ikke er homonym til Tinea nebulella Denis & Schiffermüller, 1775, som anført af fx Bengtsson & Johansson (2011).

Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783) is a senior synonym of P. lutarea (Haworth, 1828), as Phalaena nebulella Goeze, 1783 is not a homonym to Tinea nebulella Denis & Schiffermüller, 1775 as stated by, e.g. Bengtsson & Johansson (2011).

6120RH KOVAC 

Rhigognostis kovacsi (Gozmány, 1952) er fundet ny for Danmark i et eksemplar fra B: Øster Sømarken, 2006 (Buhl et al., 2007).

Rhigognostis kovacsi (Gozmány, 1952) was found new to Denmark as a single specimen from B: Øster Sømarken, 2006 (Buhl et al., 2007).

6230DI RETIC 

Digitivalva reticulella (Hübner, 1796) er fundet som ny for Danmark, først i B: Årsdale, 1999 (Buhl et al., 2000).

Digitivalva reticulella (Hübner, 1796) was first found new to Denmark, in B: Årsdale, 1999 (Buhl et al., 2000) and subsequently elsewhere.

6620OC MEDIO 

Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth, 1828) blev i det forrige katalog betragtet som en form af O. taurella (Denis & Schiffermüller, 1775), fordi de to taxa har ens genitalier (Sutter, 1997; Karsholt & Sutter, upubl.). Dette anfægtes af Bengtsson & Johansson (2011), der anser forskellene i størrelse og farve som artsspecifikke. Status for O. mediopectinellus afventer undersøgelser af DNA hos de to taxa.

Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth, 1828) was considered as a form of O. taurella (Denis & Schiffermüller, 1775) in the last catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) because the two taxa have similar genitalia (Sutter, 1997; Karsholt & Sutter, unpubl.). This is disputed by Bengtsson & Johansson (2011) who consider the differences in size and colour as distinct at species level. The status of O. mediopectinellus awaits investigations of the DNA of the two taxa.

6690PR RUFIC 

Prays ruficeps (Heinemann, 1854) betragtes nu af de fleste forfattere som artsforskellig fra P. fraxinella (Bjerkander, 1784) (fx Agassiz, 2011; Bengtsson & Johansson, 2011), og dette understøttes af forskelle i DNA-stregkoden (M. Mutanen, in litt.). På trods af enigheden er der fortsat en række uafklarede punkter vedrørende forskelle i dyrenes udseende og i genitalierne, samt omkring biologien hos de to arter. Begge forekommer i Danmark, men problemet er endnu ikke behandlet fyldestgørende på dansk, og indtil dette sker, gives P. ruficeps observationsstatus på den danske liste.

Prays ruficeps (Heinemann, 1854) is now considered as distinct from P. fraxinella (Bjerkander, 1784) by most authors (e.g. Agassiz, 2011; Bengtsson & Johansson, 2011), and that is supported by the DNA barcode (M. Mutanen, in litt.). In spite of that agreement there are still a number of unresolved issues regarding differences in the appearance of the moths and in their genitalia, as well as in the biology of the two species. Both taxa occur in Denmark, but the problem is not yet dealt with comprehensively in Danish, and until then P. ruficeps is given observation status in the Danish list.

6710 

Prays oleae (Bernard, 1788) er fundet i et eksemplar i LFM: Korselitse Østerskov, 1997. Det kan ikke afgøres, om der er tale om et indslæbt eller et migrerende eksemplar (Buhl et al., 2009).

Prays oleae (Bernard, 1788) was found as a single specimen in LFM: Korselitse Østerskov, 1997. As it cannot be determined if it is an introduced specimen or a migrant P. oleae is consequently placed on the observation list (Buhl et al., 2009).

6720 

Prays citri (Millière, 1873). Indslæbt art (Buhl et al., 2001).

Prays citri (Millière, 1873) is an introduced species (Buhl et al., 2001).

6722 

Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767) placeres nu i familien Scythropiidae, der er nærmest beslægtet med Bedelliidae Sohn et al. (2013).

Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767) is now placed in the family Scythropiidae which is most closely related to the Bedelliidae Sohn et al. (2013).

6920 

Molekylære studier har vist, at familien Douglasiidae tilhører de "lavere" Apoditrysia, der er en gruppe af relativt avancerede småsommerfugle, men den har ikke kunnet placeres i en af de eksisterende overfamilier (Mutanen et al., 2010; Nieukerken et al, 2011; C. Mitter, in litt.). Vi finder det derfor naturligt at anbringe Douglasiidae i sin egen overfamilie Douglasioidea.

Molecular studies have shown that the family Douglasiidae is nested within the basal Apoditrysia, which is a group of relatively advanced Microlepidoptera, but without being able to assign it to one of the existing superfamilies (Mutanen et al., 2010; Nieukerken et al, 2011; C. Mitter, in litt.). Therefore we find it natural to upgrade it to its own superfamily Douglasioidea.

6990 

Systematikken og rækkefølgen på familieniveau i overfamilien Gelechioidea følger Kaila et al. (2011).

The systematics and sequence in the superfamily Gelechioidea follow Kaila et al. (2011).

7040OE CARAD 

Oegoconia novimundi (Busck, 1915) er fundet ny for Danmark først i NEZ: København Ø, 2003 (Buhl et al., 2007). Arten blev oprindeligt henført til O. caradjai Popescu-Gorj & Capuše, 1965, men har vist sig at være O. novimundi (Busck, 1915). Dette er bekræftet af M. Mutanen (in litt.) på basis af DNA-undersøgelser.

Oegoconia novimundi (Busck, 1915) was first found new to Denmark, in NEZ: København Ø, 2003 (Buhl et al., 2007) and subsequently elsewhere. The species was first referred to O. caradjai Popescu-Gorj & Capuše, 1965, but it has turned out to be O. novimundi (Busck, 1915). This has been confirmed by M. Mutanen (in litt.) based on studies of the DNA-barcode.

7120SC GRAND 

Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842) er fundet ny for Danmark på F: Nord-Langeland siden 2009 (Buhl et al., 2010; Trzepacz, 2010).

Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842) was found new to Denmark in F: Nord-Langeland in 2009 (Buhl et al., 2010; Trzepacz, 2010) and subsequently in the same locality.

7380BA LUNAR 

Batia lunaris (Haworth, 1828) er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Nakskov, 1998 (Buhl et al., 1999; Szyska, 2000).

Batia lunaris (Haworth, 1828) was first found new to Denmark, in LFM: Nakskov, 1998 (Buhl et al., 1999; Szyska, 2000) and subsequently elsewhere.

7610LYPU MAU 

Lypusa maurella (Denis & Schiffermüller, 1775), der tidligere antoges at tilhøre familien Psychidae, har vist sig i stedet at være beslægtet med arterne i familien Amphisbatidae. Det ældste navn for denne familie er Lypusidae (Heikkilä & Kaila, 2010).

Lypusa maurella (Denis & Schiffermüller, 1775), which was before considered as belonging to the family Psychidae, has turned out to belong to the family Amphisbatidae. The oldest name for this family is Lypusidae (Heikkilä & Kaila, 2010).

8050AG BIPUN 

Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra B: Melsted, 2011 (Buhl et al., 2012).

Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850) has been found new to Denmark as a single specimen from B: Melsted, 2011 (Buhl et al., 2012).

8170AG MULTI 

Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra B: Årsdale, 2003 (Buhl et al., 2004).

Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877) was found new to Denmark as a single specimen from B: Årsdale, 2003 (Buhl et al., 2004).

8190DE PASTI 

Depressaria pastinacella (Duponchel, 1838) er junior synonym til D. radiella (Goeze, 1783) (Karsholt et al., 2006).

Depressaria pastinacella (Duponchel, 1838) is a junior synonym of D. radiella (Goeze, 1783) (Karsholt et al., 2006).

8420AN CRIST 

Anchinia cristalis (Scopoli, 1763) er fundet som ny for Danmark i LFM: Nakskov siden 2003 (Buhl et al., 2005; Christensen, 2005).

Anchinia cristalis (Scopoli, 1763) was found new to Denmark in LFM: Nakskov in 2003 (Buhl et al., 2005; Christensen, 2005) and subsequently in the same locality.

8770 

Systematik og rækkefølge i familien Gelechiidae følger Karsholt et al. (in press).

The systematics and sequence in the family Gelechiidae follow Karsholt et al. (in press).

8890 

Syncopacma polychromella (Rebel, 1902) er fundet i et eksemplar fra LFM: Holmeskov Dyrehave, 1998 (Buhl et al., 1999). Det kan ikke afgøres, om der er tale om et indslæbt eller et migrerende eksemplar (Buhl et al., 2009).

Syncopacma polychromella (Rebel, 1902) was found as a single specimen in LFM: Holmeskov Dyrehave, 1998 (Buhl et al., 1999). As it cannot be determined if it is an introduced specimen or a migrant S. polychromella is accordingly placed on the observation list (Buhl et al., 2009).

9010NO LEMNI 

Nothris lemniscellus (Zeller, 1839) er fundet ny for Danmark, først i B: Årsdale og Arnager, 2006 (Buhl et al., 2007).

Nothris lemniscellus (Zeller, 1839) has been found new to Denmark, in B: Årsdale and Arnager, 2006 (Buhl et al., 2007).

9720AT LONCH 

Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871 er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra LFM: Rødbyhavn, 2010 (Buhl et al., 2011).

Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871 has been found new to Denmark as a single specimen from LFM: Rødbyhavn, 2010 (Buhl et al., 2011).

9940MO SEPIC 

Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854) er fundet som ny for Danmark fra B: Snogebæk, 2011 (Buhl et al., 2012).

Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854) has been found new to Denmark as a single specimen from B: Snogebæk, 2011 (Buhl et al., 2012).

10490CH LUGUB 

Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794) er fundet som ny for Danmark, først i B: Dueodde (Buhl et al., 2002).

Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794) was first found new to Denmark, in B: Dueodde (Buhl et al., 2002) and subsequently elsewhere.

10610GE SENTI 

Gelechia senticetella (Staudinger, 1859) er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Møns Klint syd, 2006 (Buhl et al., 2007).

Gelechia senticetella (Staudinger, 1859) was first found new to Denmark, in LFM: Møns Klint syd, 2006 (Buhl et al., 2007) and subsequently elsewhere.

10740PS SPECI 

Psoricoptera speciosella Teich, 1893 er meldt som ny for Danmark, først i SZ: Vemmetofte (Buhl et al., 2000). DNA-stregkoden hos danske eksemplarer, der efter han-genitalierne burde tilhøre P. speciosella, har imidlertid vist sig at stemme overens med P. gibbosella (Zeller, 1839) (M. Mutanen, in litt.). Yderligere undersøgelser er nødvendige for at klarlægge dette problem, og indtil da gives P. speciosella observationsstatus på den danske liste.

Psoricoptera speciosella Teich, 1893 was first recorded new to Denmark, in SZ: Vemmetofte (Buhl et al., 2000) and subsequently elsewhere. However, Danish specimens, which according to the shape of the uncus in the male genitalia should be P. speciosella, have proved to be P. gibbosella (Zeller, 1839) according to the DNA barcode (M. Mutanen, in litt.). Further research is necessary to clear up this problem, and until then P. speciosella is given observation status in the Danish list.

10970SC TUSSI 

Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867) er fundet som ny for Danmark flere steder i det østlige Danmark siden 2008 (Buhl et al., 2009).

Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867) has been found new to Denmark in several places in the eastern part of the country in 2008 (Buhl et al., 2009) and subsequently.

11000 

Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) er fundet flere gange i NEZ: Stor-København, senest i 2004. Eksemplarerne stammer sandsynligvis fra indførte kartofler. Det kan dog ikke udelukkes, at arten kan have temporære populationer i Danmark.

Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) has been found a few times in NEZ: Greater Copenhagen, last time in 2004. Most probably the specimens originate from imported potatoes, although it cannot be excluded that the species might have temporary populations in Denmark (Buhl et al., 2009).

11020TU ABSOL 

Tuta absoluta (Meyrick, 1917) er fundet i et eksemplar fra NEZ: Vanløse i 2009 Buhl et al. (2010). Eksemplaret stammer sandsynligvis fra indførte tomater. Det kan dog ikke udelukkes, at arten kan have temporære populationer i Danmark.

Tuta absoluta (Meyrick, 1917) has been found as a single specimen in NEZ: Vanløse i 2009 Buhl et al. (2010). It is most likely that the specimen originated from imported tomatoes, although it cannot be excluded that the species might have temporary populations in Denmark.

11640 

Bauer et al. (2012) har for nylig påvist, at slægterne Goniodoma Zeller, 1849 og Metriotes Herrich-Schäffer, 1853 falder ind under den store slægt Coleophora Hübner, 1822, hvilket følges her. Derimod følger vi ikke den af Bauer et al. foreslåede nye rækkefølge for slægtens arter pga. vanskeligheder med at indordne de Coleophora-arter, som de ikke har med i deres undersøgelse.

The genera Goniodoma Zeller, 1849 and Metriotes Herrich-Schäffer, 1853 are synonyms of the large genus Coleophora Hübner, 1822 according to Bauer et al. (2012). On the other hand we do not follow the sequence for the Coleophora species suggested by Bauer et al. due to difficulties in fitting the species not included in their study into the system.

11662GO LIMON 

Coleophora limoniella (Stainton, 1884) er fundet som ny for Danmark i SJ: Rømø siden 2009 (Gregersen & Szyska, 2009; Buhl et al., 2010).

Coleophora limoniella (Stainton, 1884) was found new to Denmark in SJ: Rømø in 2009 (Gregersen & Szyska, 2009; Buhl et al., 2010) and subsequently in the same locality.

12100CO PARTH 

Coleophora parthenogenella Falck, 2010 er udskilt fra C. saturatella Stainton, 1850. Den forekommer lokalt i det østlige Danmark (Falck, 2010; Buhl et al., 2011).

Coleophora parthenogenella Falck, 2010 is separated from C. saturatella Stainton, 1850. It is locally common in the eastern parts of Denmark (Falck, 2010; Buhl et al., 2011).

12190CO BALLO 

Coleophora ballotella (Fischer von Röslerstamm, 1839) er fundet som ny for Danmark, først i tre eksemplarer fra LFM: Mandemarke og B: Melsted og Årsdale, 2010 (Buhl et al., 2011).

Coleophora ballotella (Fischer von Röslerstamm, 1839) was first found new to Denmark, in 2010 as three specimens from LFM: Mandemarke and B: Melsted and Årsdale (Buhl et al., 2011) and subsequently elsewhere.

12200CO ANATI 

Der hersker nogen uenighed om nomenklaturen hos den art, der kendes som enten Coleophora bernoulliella (Goeze, 1783) eller som C. anatipennella (Hübner, 1796). Vi følger her opfattelsen i World Catalogue of Insects (Baldizzone et al., 2006), der argumenterer for brugen af førstnævnte navn, idet dette har prioritet.

There is some disagreement about the nomenclature of the species known as either Coleophora bernoulliella (Goeze, 1783) or C. anatipennella (Hübner, 1796). We follow here the authors of World Catalogue of Insects (Baldizzone et al., 2006) who argue for the use of the first mentioned name which has priority.

12330CO CORON 

Coleophora coronillae Zeller, 1849 er fundet som ny for Danmark i et eksemplar i B: Årsdale, 2005 (Buhl et al., 2006).

Coleophora coronillae Zeller, 1849 was found new to Denmark as a single specimen from B: Årsdale, 2005 (Buhl et al., 2006).

12540CO VIRGA 

Coleophora virgaureae Stainton, 1857 og C. obscenella Herrich-Schäffer, 1855 har vist sig at være adskilte arter. Kun førstnævnte er fundet i Danmark (Baldizzone & Tabell, 2002).

Coleophora virgaureae Stainton, 1857 and C. obscenella Herrich-Schäffer, 1855 have been proved to be distinct species. Only the first mentioned species is found in Denmark (Baldizzone & Tabell, 2002).

12600CO MOTAC 

Coleophora motacillella Zeller, 1849 er fundet ny for Danmark i et eksemplar i B: Grisby, 1992 (Buhl et al., 2007).

Coleophora motacillella Zeller, 1849 was found new to Denmark as a single specimen from B: Grisby, 1992 (Buhl et al., 2007).

12860CO ARTEA 

Coleophora artemisiella Scott, 1861 er synonym til C. albicans Zeller, 1849 (Baldizzone, 2002).

Coleophora artemisiella Scott, 1861 is a synonym of C. albicans Zeller, 1849 (Baldizzone, 2002).

12950CO SILEN 

Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855 har været sammenblandet med C. nutantella Mühlig & Frey, 1857. Den forekommer i Danmark kun i Sydvest-Jylland (Buhl et al., 2007).

Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855 has been confused with C. nutantella Mühlig & Frey, 1857. In Denmark it is only found in south-western Jutland (Buhl et al., 2007).

12980CO SAPON 

Coleophora saponariella Heeger, 1848 er fundet som ny for Danmark, først i B: Vester Sømarken (Nielsen et al., 2000; Buhl et al., 2001).

Coleophora saponariella Heeger, 1848 was first found new to Denmark, in B: Vester Sømarken (Nielsen et al., 2000; Buhl et al., 2001) and subsequently elsewhere.

13200EL MEGER 

Tinea megerlella Hübner, 1810 har vist sig at tilhøre familien Adelidae. For Elachista megerlella auct. skal E. obliquella Stainton, 1854 anvendes (Kozlov & Kaila, 2002).

Tinea megerlella Hübner, 1810 has turned out to belong to the family Adelidae. For Elachista megerlella auct. E. obliquella Stainton, 1854 should be used (Kozlov & Kaila, 2002).

13310EL TENGS 

Elachista tengstromi (Kaila, Bengtsson, Šulcs & Junnilainen, 2001) er udskilt fra E. magnificella Sircom, 1849, som ikke er fundet i Danmark (Kaila et al., 2001; Buhl et. al., 2002).

Elachista tengstromi (Kaila, Bengtsson, Šulcs & Junnilainen, 2001) has been separated from E. magnificella Sircom, 1849 which has not been found in Denmark (Kaila et al., 2001; Buhl et. al., 2002).

13320EL REGIF* 

Elachista geminatella (Herrich-Schäffer, 1855) er udskilt fra E. magnificella Sircom, 1849, som ikke er fundet i Danmark (Kaila et al., 2001; Buhl et. al., 2002).

Elachista geminatella (Herrich-Schäffer, 1855) has been separated from E. magnificella Sircom, 1849 which has not been found in Denmark (Kaila et al., 2001; Buhl et. al., 2002).

13620EL MONOS 

Elachista monosemiella Rössler, 1881 er synonym til E. maculicerusella Bruand, 1859. Det velkendte navn E. cerusella (Hübner, 1796) kan ikke anvendes, da det er et homonym (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 99).

Elachista monosemiella Rössler, 1881 is a synonym of E. maculicerusella Bruand, 1859. The well known name E. cerusella (Hübner, 1796) cannot be used because it is a homonym (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 99).

14030BL PHYCI 

Blastobasis phycidella (Zeller, 1839) er fundet ny for Danmark først i B: Årsdale, 2006 (Buhl et al., 2007).

Blastobasis phycidella (Zeller, 1839) was first found new to Denmark, in B: Årsdale, 2006 (Buhl et al., 2007) and subsequently elsewhere.

14040BL LACTI 

Blastobasis lacticolella Rebel, 1940 er fundet ny for Danmark i NEZ: Ishøj og Mosede Strand, 2010 (Buhl et al., 2011; Seneca & Gregersen, 2011). Arten, der stammer fra Madeira og er indslæbt til flere europæiske lande, synes at have etableret sig i området.

Blastobasis lacticolella Rebel, 1940 was found new to Denmark in NEZ: Ishøj and Mosede Strand, 2010 (Buhl et al., 2011; Seneca & Gregersen, 2011). The species, which originates from Madeira, is introduced to several European countries. It seems to have established itself in the area.

14360AG ADACT 

Agdistis adactyla (Hübner, 1819) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra B: Arnager, 2006 (Buhl et al., 2007).

Agdistis adactyla (Hübner, 1819) was found new to Denmark as a single specimen from B: Arnager, 2006 (Buhl et al., 2007).

14410PL CALOD 

Det er fortsat uafklaret, om den større form af Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775), der forekommer på Bornholm, er artsforskellig fra den mindre form med lignende genitalier, der fanges på lys også i det øvrige Danmark - samt hvilken af dem der i så fald er den rigtige P. calodactyla.

It is still not clear if the larger form of Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775), which occurs in Bornholm, is distinct from the smaller form with similar genitalia which occurs also in other parts of Denmark - and which of these forms then is the true P. calodactyla.

14420PL NEMOR 

Platyptilia nemoralis Zeller, 1841 er fundet som ny for Danmark i LFM: Korselitse Østerskov, 1996 og Hesnæs, 2003 (Buhl et al., 2011).

Platyptilia nemoralis Zeller, 1841 was found new to Denmark in LFM: Korselitse Østerskov, 1996 and Hesnæs, 2003 (Buhl et al., 2011).

14440GI FARFA 

Platyptilia farfarellus Zeller, 1867 er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Mandemarke, 2002 (Buhl et al., 2003).

Platyptilia farfarellus Zeller, 1867 was first found new to Denmark, in LFM: Mandemarke, 2002 (Buhl et al., 2003) and subsequently elsewhere.

14510GI OCHRO 

Se kommentar til 1291 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758).

See comment for 1291 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758).

14650MA LUNAE 

Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra B: Sømarken, 2010 (Buhl et al., 2011).

Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811) has been found new to Denmark as a single specimen from B: Sømarken, 2010 (Buhl et al., 2011).

14740CR TRIST 

Crombrugghia tristis (Zeller, 1841) er fundet som ny for Danmark i to eksemplar fra B: Sømarken og Årsdale, 2010 (Buhl et al., 2011).

Crombrugghia tristis (Zeller, 1841) has been found new to Denmark as two specimens from B: Sømarken and Årsdale, 2010 (Buhl et al., 2011).

14780CA TRICH 

Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet ny for Danmark, først i B: Arnager, 2005 (Buhl et al., 2006).

Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) was first found new to Denmark, in B: Arnager, 2005 (Buhl et al., 2006) and subsequently elsewhere.

14850 

Nomenklaturen hos vore to Merrifieldiaarter er kompliceret og har været temmelig forvirrende. Imidlertid har ICZN bestemt, at Phalaena tetradactyla (Linnaeus, 1758) skal opfattes som et (ugyldigt) synonym til M. tridactyla (Linnaeus, 1758) og således heller ikke kan anvendes for Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) (ICZN, 2003).

The nomenclature of our two Merrifieldia species is complicated and has been rather confusing. The ICZN (2003) has now decided that Phalaena tetradactyla (Linnaeus, 1758) must be considered as an (invalid) synonym of M. tridactyla (Linnaeus, 1758), and it can therefore also not be used for Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775).

15010LE INULA 

Hellinsia inulae (Zeller, 1852) er fundet ny for Danmark, først i B: Årsdale, 2003 (Buhl et al., 2004).

Hellinsia inulae (Zeller, 1852) was first found new to Denmark, in B: Årsdale, 2003 (Buhl et al., 2004) and subsequently elsewhere.

15020EU CARPH 

Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813) er fundet ny for Danmark i et eksemplar fra WJ: Oksby, 2006 (Buhl et al., 2007).

Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813) was found new to Denmark as a single specimen from WJ: Oksby, 2006 (Buhl et al., 2007).

15090EM ARGOT 

Emmelina argoteles (Meyrick, 1922) er fundet ny for Danmark i et eksemplar fra B: Årsdale, 2010 (Buhl et al., 2011).

Emmelina argoteles (Meyrick, 1922) has been found new to Denmark as a single specimen from B: Årsdale, 2010 (Buhl et al., 2011).

15300OC ICTEL 

Ochromolopis ictella (Hübner, 1813) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra LFM: Rødbyhavn, 2010 (Buhl et al., 2011).

Ochromolopis ictella (Hübner, 1813) has been found new to Denmark as a single specimen from LFM: Rødbyhavn, 2010 (Buhl et al., 2011).

15340WO ASPER 

Wockia asperipunctella (Bruand, 1851) er fundet ny for Danmark i et eksemplar fra B: Rønne, 1984 (Buhl et al., 2012).

Wockia asperipunctella (Bruand, 1851) was found new to Denmark as a single specimen from B: Rønne, 1984 (Buhl et al., 2012).

15490 

Den højere klassifikation af familien Tortricidae følger Regier et al. (2012a).

The higher classification of the family Tortricidae is according to Regier et al. (2012a).

16030CA PRONU 

Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799) er fundet flere gange i Danmark, senest i 2011. Eksemplarerne er sandsynligvis indført med prydplanter. Det kan dog ikke udelukkes, at arten kan have temporære populationer i Danmark.

Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799) has been found a few times in Denmark, most recently in 2011. It has most likely been introduced with ornamental plants. However, it is not impossible that the species might have temporary populations in Denmark.

16230LO FORMO 

Lozotaeniodes formosana (Frölich, 1830) er fundet som ny for Danmark i NEZ: Vanløse, 2009 (Buhl et al., 2010).

Lozotaeniodes formosana (Frölich, 1830) has been found new to Denmark in NEZ: Vanløse, 2009 (Buhl et al., 2010).

16670AC ABIET 

Acleris nigrilineana Kawabe, 1963 opfattes af nogle forfattere (fx Razowski, 1979) som artsforskellig fra A. abietana (Hübner, 1822). De morfologiske forskelle er små, og foreløbige undersøgelser af DNA-stregkoden støtter ikke, at det drejer sig om to arter (M. Mutanen in litt).

Acleris nigrilineana Kawabe, 1963 is considered to be distinct from A. abietana (Hübner, 1822) by some authors (e.g. Razowski, 1979). Differences in morphology are small, and tentative studies of the DNA barcode do not support the separation into two distinct species (M. Mutanen in litt).

16730AC EFFRA 

Acleris effractana (Hübner, 1799) er blevet udskilt fra A. emargana (Fabricius, 1775) (Buhl et al., 2004; Karsholt et al., 2005). Den er ret udbredt i Danmark, om end den er betydeligt sjældnere end A. emargana.

Acleris effractana (Hübner, 1799) has been separated from A. emargana (Fabricius, 1775) (Buhl et al., 2004; Karsholt et al., 2005). It is rather widely distributed in Denmark, even though it is distinctly rarer than A. emargana.

17130PH UDANA 

Phalonidia udana (Guenée, 1845) er blevet udskilt fra P. manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839) (Mutanen et al., 2012a). Den er ret udbredt, især i de nordlige og østlige dele af Danmark (Buhl et al., 2012).

Phalonidia udana (Guenée, 1845) has been separated from P. manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839) (Mutanen et al., 2012a). It is rather widespread, especially in the northern and eastern parts of Denmark (Buhl et al., 2012).

17280EU CEBRA 

Eupoecilia cebrana (Hübner, 1813) er fundet ny for Danmark i et eksemplar fra B: Boderne, 2003 (Buhl et al., 2004).

Eupoecilia cebrana (Hübner, 1813) was found new to Denmark as a single specimen from B: Boderne, 2003 (Buhl et al., 2004).

17332AE TRIAN 

Aethes triangulana (Treitschke, 1835) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra B: Dueodde, 2012 (P. Falck, pers. comm).

Aethes triangulana (Treitschke, 1835) has been found new to Denmark as a single specimen from B: Dueodde, 2012 (P. Falck, pers. comm).

17400 

Aethes rubiginana (Walsingham, 1903) er fundet i et eksemplar fra WJ: Ho Klitplantage, 2009 (Nielsen & Gregersen, 2011). Arten kendes i øvrigt kun i få eksemplarer fra det sydlige Middelhavsområde. Det kan på det foreliggende grundlag ikke afgøres, om der er tale om et tilfløjet eller indslæbt eksemplar, og A. rubiginana gives derfor observationsstatus på den danske liste (Buhl et al., 2011).

Aethes rubiginana (Walsingham, 1903) has been found as a single specimen in WJ: Ho Klitplantage, 2009 (Nielsen & Gregersen, 2011). The species is only known from a few specimens from the southern Mediterranean. As it cannot be determined if it is an introduced specimen or a migrant, A. rubiginana is accordingly placed on the observation list (Buhl et al., 2011).

17410AE FENNI 

Aethes fennicana (Hering, 1924) er fundet som ny for Danmark i LFM: Kramnitse, 2011 (Buhl et al., 2012).

Aethes fennicana (Hering, 1924) has been found new to Denmark in LFM: Kramnitse, 2011 (Buhl et al., 2012).

17540CO ROSEA 

Cochylis roseana (Haworth, 1811) er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Kramnitze, 2000 (Buhl et al., 2001; Vilhelmsen, 2003).

Cochylis roseana (Haworth, 1811) was first found new to Denmark, in LFM: Kramnitze, 2000 (Buhl et al., 2001; Vilhelmsen, 2003) and subsequently elsewhere.

18070CE WOODI 

Celypha woodiana (Barrett, 1882) er fundet som ny for Danmark i 2010 i seks eksemplarer fra LFM: Liselund og B: Sømarken, Årsdale og Raghammer (Buhl et al., 2011).

Celypha woodiana (Barrett, 1882) has been found new to Denmark in 2010 as six specimens from LFM: Liselund and B: Sømarken, Årsdale and Raghammer (Buhl et al., 2011).

18310OL DALEC 

Argyroploce dalecarliana (Guenée, 1845) er synonym til A. externa (Eversmann, 1844) (Nedoshivina, 2007).

Argyroploce dalecarliana (Guenée, 1845) is a synonym of A. externa (Eversmann, 1844) (Nedoshivina, 2007).

18450 

Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet enkelte gange i Danmark, senest i 2011. Eksemplarerne stammer sandsynligvis fra indførte vindruer. Det kan dog ikke udelukkes, at arten kan have temporære populationer i Danmark.

Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) has been found a few times in Denmark, most recently in 2011. The specimens most likely originate from imported grapes. However, it is not impossible that the species might have temporary populations in Denmark.

18550EN PULLA 

Endothenia pullana (Haworth, 1811) er fundet som ny for Danmark, først i B: Neksø, 2003 (Buhl et al., 2004).

Endothenia pullana (Haworth, 1811) was first found new to Denmark, in B: Neksø, 2003 (Buhl et al., 2004) and subsequently elsewhere.

19200EP INDEC 

Epinotia indecorana (Zetterstedt, 1839) er meget nærtstående til E. trigonella (Linnaeus, 1758). Den behandles som en selvstændig art af Svensson (2006), men som en nordlig, mørk form af E. trigonella af Aarvik et al. (2000). Selv om typiske eksemplarer af de to taxa (E. trigonella har kontrastrige forvinger, mens E. indecorana gennemsnitlig er mindre og med mørkere forvinger) virker nemme at adskille, varierer især sidstnævnte betydeligt i Skandinavien, og de to taxa kan næppe kendes på genitalierne. Heller ikke studiet af DNA-stregkoden hos de to taxa giver noget entydigt resultat (M. Mutanen, in litt.). Der er fundet enkelte eksemplarer af den nordlige, mørke form i Nordjylland (Buhl et al., 1984: 14), men da disse ifølge ovenstående kun vanskeligt kan bestemmes med sikkerhed, og det desuden er uafklaret, om E. indecorana er en form, underart eller art, anbringes den på observationslisten.

Epinotia indecorana (Zetterstedt, 1839) is closely related to E. trigonella (Linnaeus, 1758). It is treated as a distinct species by Svensson (2006), but as a North European form of E. trigonella by Aarvik et al. (2000). Even though it is rather easy to distinguish between typical specimens of the two taxa (E. trigonella has contrasting forewings whereas E. indecorana has darker forewings and is on average smaller), especially the last mentioned is rather variable in Scandinavia, and the two taxa can probably not be recognized by their genitalia. Nor does study of the DNA-barcodes of the two taxa give a clear result (M. Mutanen, in litt.). A few specimens of the northern, dark form have been found in North Jutland (Buhl et al., 1984: 14), but as these according to the above stated can hardly be identified with certainty, and it is still not clear if E. indecorana is a form, subspecies or a distinct species, it is placed on the observation list.

19410EP TENER 

For identiteten af Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775) og E. penkleriana (Denis & Schiffermüller, 1775) se Baixeras & Karsholt (2011).

For the identity of Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775) and E. penkleriana (Denis & Schiffermüller, 1775) see Baixeras & Karsholt (2011).

19460EP PUSIL 

Epinotia pusillana (Peyerimhoff, 1863) er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Hesnæs, 2003 (Gregersen, 2005; Buhl et al., 2006).

Epinotia pusillana (Peyerimhoff, 1863) was first found new to Denmark, in LFM: Hesnæs, 2003 (Gregersen, 2005; Buhl et al., 2006) and subsequently elsewhere.

19510EP CINER 

Epionotia cinereana (Haworth, 1811) er blevet udskilt fra E. nisella (Clerck, 1759) (Mutanen et al., 2012b). Den er fundet i de fleste danske distrikter, men er betydeligt sjældnere end E. nisella (Buhl et al., 2012).

Epinotia cinereana (Haworth, 1811) has been separated from E. nisella (Clerck, 1759) (Mutanen et al., 2012b). It has been found in most Danish districts, but it is much rarer than E. nisella (Buhl et al., 2012).

19612PE MOLLI 

Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra B: Årsdale, 2012 (P. Falck, pers. comm).

Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) has been found new to Denmark as a single specimen from B: Årsdale, 2012 (P. Falck, pers. comm).

19690EU FULVA 

Eucosma fulvana Stephens, 1834 er udskilt fra E. hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Agassiz & Langmaid, 2004; Buhl et al. 2005). Begge arter fundet i de fleste danske distrikter. Agassiz & Langmaid (2004) angiver også E. parvulana (Wilkinson, 1859) fra Danmark. Denne arts forekomst her i landet har imidlertid ikke kunnet bekræftes (Buhl et al., 2005).

Eucosma fulvana Stephens, 1834 has been separated from E. hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Agassiz & Langmaid, 2004; Buhl et al. 2005). Both species have been found in most Danish districts. Agassiz & Langmaid (2004) also report E. parvulana (Wilkinson, 1859) from Denmark. The occurence of that species has, however, not yet been confirmed (Buhl et al., 2005).

19830EU WIMME 

Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835) er fundet som ny for Danmark i 2003 i to eksemplarer fra B: Øster Sømarken og Årsdale (Buhl et al., 2004).

Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835) was found new to Denmark in 2003 as two specimens from B: Øster Sømarken and Årsdale (Buhl et al., 2004).

20040EP COSTI 

Epiblema costipunctana (Haworth, 1811) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra F: Keldsnor Fyr, 1983 (Buhl et al., 2002; Vilhelmsen, 2003).

Epiblema costipunctana (Haworth, 1811) was found new to Denmark as a single specimen from F: Keldsnor Fyr, 1983 (Buhl et al., 2002; Vilhelmsen, 2003).

20080EP OBSCU 

Epiblema obscurana (Herrich-Schäffer, 1851), der er beskrevet i Tortrix, er sekundært homonym til Tortrix obscurana Frölich, 1828. Arten skal i stedet hedde E. inulivora (Meyrick, 1932) (Brown, 2005; Aarvik, 2011).

Epiblema obscurana (Herrich-Schäffer, 1851), described in Tortrix, is a secondary homonym of Tortrix obscurana Frölich, 1828. The name is replaced by E. inulivora (Meyrick, 1932) (Brown, 2005; Aarvik, 2011).

20250GR MARGA 

Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863) er fundet som ny for Danmark, først i B: Øster Sømarken, 2004 (Buhl et al., 2005)

Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863) was first found new to Denmark, in B: Øster Sømarken, 2004 (Buhl et al., 2005) and subsequently elsewhere.

20270CL PURDE 

Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850) har fejlagtigt været angivet fra Danmark (Buhl et al., 2002). Der er tale om fejlbestemte eksemplarer af C. purdeyi (Durrant, 1911) (Buhl et al., 2004, 2006)

Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850) has erroneously been reported from Denmark (Buhl et al., 2002). It refers to misidentified specimens of C. purdeyi (Durrant, 1911) (Buhl et al., 2004, 2006)

20480DI GUENE 

Dichrorampha gueneeana Obraztsov, 1953 er synonym til D. vancouverana McDunnough, 1935 (Miller, 1999).

Dichrorampha gueneeana Obraztsov, 1953 is a synonym of D. vancouverana McDunnough, 1935 (Miller, 1999).

20730CY MILLE 

Cydia millenniana (Adamczewski, 1967) er fundet ny for Danmark i et eksemplar fra LFM: Mandemarke, 2003 (Buhl et al., 2004).

Cydia millenniana (Adamczewski, 1967) was found new to Denmark as a single specimen from LFM: Mandemarke, 2003 (Buhl et al., 2004).

20820CY SPLEN 

Epinotia penkleriana (Denis and Schiffermüller, 1775) ses undertiden anvendt som senior synonym til Cydia splendana (Hübner, 1799). Dette er imidlertid både uhensigtsmæssigt og sandsynligvis fejlagtigt (Baixeras & Karsholt, 2011).

Epinotia penkleriana (Denis and Schiffermüller, 1775) is used as a senior synonym of Cydia splendana (Hübner, 1799) by some authors. That is inappropriate and probably also erroneous (Baixeras & Karsholt, 2011).

20990GR LOBAR 

Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) er fundet ny for Danmark, først i LFM: Mandemarke, 2009 (Buhl et al., 2010).

Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) was first found new to Denmark, in LFM: Mandemarke, 2009 (Buhl et al., 2010) and subsequently elsewhere.

21110PA INQUI 

Pammene inquilina (Fletcher, 1938) er synonym til P. giganteana (Peyerimhoff, 1863) (Leraut, 1997).

Pammene inquilina (Fletcher, 1938) is a synonym of P. giganteana (Peyerimhoff, 1863) (Leraut, 1997).

21190PA HERRI 

Det er fortsat omdiskuteret, om Pammene herrichiana (Heinemann, 1854) er artsforskellig fra P. fasciana (Linnaeus, 1761). Eksemplarer af førstnævnte, der er knyttet til bøg (Fagus silvatica) er mørkere og har en tidligere flyvetid end den lysere P. fasciana, hvis larve lever på eg (Quercus). Der er ikke fundet konstante forskelle i genitalierne. Der er kun små (0,5-0,6 %), forskelle i DNA-stregkoden mellem de to taxa (P. Huemer, in litt.), og det er uvist om overgangsformer mellem de to taxa repræsenterer hybrider.

It remains controversial whether Pammene herrichiana (Heinemann, 1854) is distinct from P. fasciana (Linnaeus, 1761) at species level. Specimens of the former, whose larva feeds on beech (Fagus silvatica), are darker and have an earlier flight period than the brighter P. fasciana, whose larva lives on oak (Quercus). There seems to be no constant differences in the genitalia. There are only small (0.5-0.6%) differences in DNA barcode between the two taxa (P. Huemer, in litt.), and it is uncertain whether transitional forms between the two taxa represent hybrids.

21490 

Paysandisia archon (Burmeister, 1880) er indslæbt til Danmark (Buhl et al., 2009).

Paysandisia archon (Burmeister, 1880) is introduced to Denmark (Buhl et al., 2009).

21690SYNA MYO 

Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789) er fundet som ny for Danmark, først i NEZ: Kettinge, 2005 (Aachmann-Andersen & Nielsen, 2006; Buhl et al., 2006). Arten har tidligere været omtalt fra Sjælland (Hoffmeyer, 1960), men rigtigheden af dette har været draget i tvivl (Kaaber, 1964).

Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789) was first found new to Denmark, in NEZ: Kettinge, 2005 (Aachmann-Andersen & Nielsen, 2006; Buhl et al., 2006) and subsequently elsewhere. The species has been mentioned before from Zealand (Hoffmeyer, 1960), but the correctness of that record has been doubted (Kaaber, 1964).

21870 

Acharia apicalis (Dyar, 1900) er indslæbt til Danmark (Buhl et al., 2005).

Acharia apicalis (Dyar, 1900) is introduced to Denmark (Buhl et al., 2005).

21910RHAG PRU 

Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark, først i SJ: Frøslev Mose, 1978 og LFM: Gedesby, 2005 (Buhl et al. 2006, Larsen & Martinsen, 2008). Arten har tidligere været omtalt fra Jylland (Hoffmeyer, 1960), men rigtigheden af dette har været draget i tvivl (Kaaber, 1964).

Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775) was first found new to Denmark, in SJ: Frøslev Mose, 1978 and subsequently in LFM: Gedesby, 2005 (Buhl et al. 2006, Larsen & Martinsen, 2008). The species has been mentioned before from Jutland (Hoffmeyer, 1960), but the correctness of that record has been doubted (Kaaber, 1964).

22070 

Rækkefølgen for dagsommerfugle-familierne (Papilionoidea) følger Heikkila et al. (2011).

The sequence for the families of butterflies (Papilionoidea) follows Heikkila et al. (2011).

22400OCHL VEN 

Ochlodes faunus (Turati, 1905) er junior synonym til O. sylvanus (Esper, 1777) (ICZN, 2000; Karsholt, 2004). Tidligere har O. venata (Bremer og Grey, 1853) været anvendt, men dette navn bruges nu for en østasiatisk art.

Ochlodes faunus (Turati, 1905) is a junior synonym of O. sylvanus (Esper, 1777) (ICZN, 2000; Karsholt, 2004). O. venata (Bremer & Grey, 1853) has been used before for this species, but this name belongs to an East Asian species.

22440 

Det danske materiale af slægten Leptidea Billberg, 1820 har ud over den gammelkendte L. sinapis (Linnaeus, 1758) vist sig at indeholde yderligere en art, der i litteraturen omtales som L. reali Reissinger, 1989 (Karsholt, 1999). Imidlertid har (Dinca et al., 2011) påvist, at L. reali kun forekommer i Sydvesteuropa, og at vores art skal hedde L. juvernica Williams, 1946. Begge de danske Leptidea-arter er uddøde: L. sinapis blev sidst fundet i Jylland i 1970 og L. juvernica på Bornholm i 2003.

The Danish material of the genus Leptidea Billberg, 1820 has, beside the well known L. sinapis (Linnaeus, 1758), turned out to include a further species, which in literature is called L. reali Reissinger, 1989 (Karsholt, 1999). However, Dinca et al., (2011) have shown that L. reali only occurs in South-west Europe, and that our species is L. juvernica Williams, 1946. Both Danish Leptidea species are extinct: L. sinapis was last found in Jutland in 1970 and L. juvernica in Bornholm in 2003.

22580PONT DAP* 

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) og Pontia edusa (Fabricius, 1777) opfattes nu som to arter med en henholdsvis (syd)vestlig og (syd)østlig udbredelse i Europa. De kan næppe kendes fra hinanden på udseende eller genitalier, men der er klare genetiske forskelle (Hausmann et al., 2011b). Det er især (og måske kun) P. edusa, der migrerer nordpå, og der er ikke dokumenteret fund af P. daplidice i Danmark - og i øvrigt heller ikke i Tyskland (Segerer et al., 2011).

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) and Pontia edusa (Fabricius, 1777) are now considered as two distinct species with a (south-)western and a (south-)eastern distribution in Europe, respectively. They can hardly be separated on external appearence or genitalia, but there are distinct genetic differences (Hausmann et al., 2011b). It is especially (and probably only) P. edusa which migrates towards north, and there are no documented records of P. daplidice in Denmark - and also not in Germany (Segerer et al., 2011).

22710 

Den overordnede systematik i Nymphalidae følger Wahlberg et al. (2003) og Wahlberg (2012), mens systematikken i Heliconiinae følger Simonsen (2006).

The higher systematics of the Nymphalidae are according to Wahlberg et al. (2003) and Wahlberg (2012), whereas the systematics of Heliconiinae are according to Simonsen (2006).

22800 

Et eksemplar af Opsiphanes tamarindi Felder, 1861 fundet i en bananklase i EJ: Århus, 10.iii.1966, leg. K. Larsen (coll. ZMUC) har ikke tidligere været publiceret. Arten er fundet indslæbt flere gange i Holland og Storbritannien samt på New Zealand (Bristow, 2011).

A specimen of Opsiphanes tamarindi Felder, 1861 found among bananas in EJ: Århus, 10.iii.1966, leg. K. Larsen (coll. ZMUC) has not been published before. The species has been introduced several times to The Netherlands and Great Britain and also to New Zealand (Bristow, 2011).

23060 

Agraulis vanillae (Linnaeus, 1758). Et eksemplar af denne amerikanske art er fotograferet i B: Neksø, 8.viii.2003 (T. Nygaard Kristensen, in litt.). Den er sandsynligvis undsluppet fra Nexø Sommerfuglepark, og der er således tale om en indslæbt art.

Agraulis vanillae (Linnaeus, 1758). A specimen of this American species was photographed in B: Neksø, 8.viii.2003 (T. Nygaard Kristensen, in litt.). Most likely it had escaped from Nexø Butterfly House, and it is thus an introduced species.

23120BOLO DIA 

Boloria dia (Linnaeus, 1767) blev meldt som ny for Danmark på grundlag af en population, der blev opdaget på Falster i 2003 (Kristensen, 2003). Arten synes atter at være forsvundet fra området.

Boloria dia (Linnaeus, 1767) was recorded as new to Denmark when a population was discovered in LFM: Falster in 2003 (Kristensen, 2003). The species seems to have disappeared again from Denmark.

23310 

Et eksemplar af Parthenos sylvia (Cramer, 1776) er fotograferet i NEZ: Frederiksberg, 2010 (K. C. Pedersen, in litt.). Arten stammer fra Sydøst-Asien og er muligvis undsluppet fra Zoologisk Haves sommerfuglehus.

A specimen of Parthenos sylvia (Cramer, 1776) has been photographed in NEZ: Frederiksberg, 2010 (K. C. Pedersen, in litt.). The species originates from south-east Asia and had probably escaped from a butterfly house.

23340APAT ILI 

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark, først i et eksemplar fra NEZ: Vestamager, 2011 (Andersen & Viborg, 2011).

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) has been found new to Denmark in NEZ: Vestamager, 2011 and subsequently in the same locality (Andersen & Viborg, 2011).

23620 

Et eksemplar af Doleschallia bisaltide(Cramer, 1777) er fotograferet i B: Slusegård, 2011. Den er hjemmehørende i Asien og er sandsynligvis undsluppet fra Nexø Sommerfuglepark, og der er således tale om en indslæbt art (Andersen, 2011).

A specimen of Doleschallia bisaltide (Cramer, 1777) has been photographed in B: Slusegård, 2011. It is a native to Asia and most likely it had escaped from Nexø Butterfly House, and it is thus an introduced species (Andersen, 2011).

23970 

Systematikken i Polyommatinae følger Talavera et al. (2012).

The systematics within the Polyommatinae follow Talavera et al. (2012).

23974 

Prosotas dubiosa (Semper, 1879) er fundet i et eksemplar i EJ: Højbjerg, 2.xii.2009, leg. M. Gissel Nielsen, det. M. F. Braby, coll. U. Terndrup (T. Nygaard Kristensen, in litt.). Eksemplaret er sandsynligvis indslæbt fra Australien.

Prosotas dubiosa (Semper, 1879) was found in a specimen in EJ: Højbjerg, 2.xii.2009, leg. M. Gissel Nielsen, det. M. F. Braby, coll. U. Terndrup (T. Nygaard Kristensen, in litt.). The specimen was probably introduced from Australia.

23990 

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) har tidligere været rapporteret som indslæbt til Danmark (fx Larsen, 1978). Det har nu vist sig, at larver regelmæssigt bliver indslæbt med ærter fra Kenya (fx Johansen, 2006), og det er sandsynligt, at efterkommere af disse vil kunne træffes på friland. Herved kan det blive vanskeligt at afgøre, om sådanne eksemplarer stammer fra indslæbte larver eller tilflyvende sommerfugle.

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) has previously been reported as introduced to Denmark (e.g. Larsen, 1978). In recent years larvae have more regulary been introduced with peas from Kenya (e.g. Johansen, 2006), and it is likely that offspring from such larvae can be met with in nature. It can then be difficult to decide if such specimens originate from introduced larvae or if they are migrants.

24010 

Cacyreus marshalli Butler, 1898 meldtes som ny for Danmark baseret på et eksemplar fra Falster (Hermansen, 2011). Skule & Skou (2011) argumenterede efterfølgende for, at det sandsynligvis drejer sig om et indslæbt eksemplar (se også Segerer et al., 2011). Det kan på det foreliggende grundlag ikke afgøres, om der er tale om et tilfløjet eller indslæbt eksemplar, og C. marshalli gives derfor observationsstatus på den danske liste.

Cacyreus marshalli Butler, 1898 was recorded as new to Denmark based on a specimen from Falster (Hermansen, 2011). Skule & Skou (2011) subsequently argued that it was most likely an introduced specimen (see also Segerer et al., 2011). As it cannot be determined if it is an introduced specimen or a migrant C. marshalli is consequently given observation status on the Danish list.

24080 

Maculinea Eecke, 1915 er junior synonym til Phengaris Doherty, 1891. Imidlertid har Balletto et al. (2010) rettet henvendelse til nomenklaturkommissionen (ICZN) for at få det velkendte Maculinea bevaret. En sådan henvendelse har opsættende virkning indtil en afgørelse foreligger.

Maculinea Eecke, 1915 is a junior synonym of Phengaris Doherty, 1891. However, Balletto et al. (2010) have requested the ICZN to have the well-known Maculinea preserved. Such a request is suspended until a decision has been made.

24200EUME EUM 

Et eksemplar Eumedonia eumedon (Esper, 1780) fra WJ: Kallesmærsk Hede er rapporteret af Terndrup (2001).

A specimen of Eumedonia eumedon (Esper, 1780) from WJ: Kallesmærsk Hede is reported by Terndrup (2001).

24300 

Den højere klassifikation af overfamilien Pyraloidea følger Regier et al. (2012b), der blandt andet støtter den efterhånden udbredte opfattelse, at pyraliderne består af to familier: Pyralidae og Crambidae.

The higher classification of the superfamily Pyraloidea follows Regier et al. (2012b) who, among others, support the now widely accepted opinion that pyralids consist of two families: Pyralidae and Crambidae.

24710SC FUMEL 

Sciota fumella (Eversmann, 1844) er fundet ny for Danmark flere steder på Bornholm, 2011 (Buhl et al., 2012).

Sciota fumella (Eversmann, 1844) has been found new to Denmark in several places in Bornholm, 2011 (Buhl et al., 2012).

24720SC LUCIP 

Sciota lucipetella (Jalava, 1978) er fundet ny for Danmark i et eksemplar fra B: Øster Sømarken, 2011 (Buhl et al., 2012).

Sciota lucipetella (Jalava, 1978) has been found new to Denmark as a single specimen from B: Øster Sømarken, 2011 (Buhl et al., 2012).

24850 

Et eksemplar af den tropiske pyralide Hypargyria metalliferella Ragonot, 1888 er fundet i SZ: Højerup, 2008. Det kan ikke afgøres, om der er tale om et indslæbt eller et migrerende eksemplar (Buhl et al., 2009).

A specimen of the tropical pyralid Hypargyria metalliferella Ragonot, 1888 was caught in SZ: Højerup, 2008. It cannot be determined if it is an introduced specimen or a migrant (Buhl et al., 2009).

25210AC OBTUS 

Acrobasis obtusella (Hübner, 1796) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra LFM: Birkemose, 2006 (Buhl et al, 2007).

Acrobasis obtusella (Hübner, 1796) was found new to Denmark as a single specimen from LFM: Birkemose, 2006 (Buhl et al, 2007).

25280 

Mussidia fiorii Cecconi & Joannis, 1911 er indslæbt til Danmark og først omtalt under navnet M. nigrivenella Ragonot, 1888 (Buhl et al., 2005).

Mussidia fiorii Cecconi & Joannis, 1911 has been introduced to Denmark and first recorded as M. nigrivenella Ragonot, 1888 (Buhl et al., 2005).

25630PH LACTE 

Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra B: Melsted, 2010 (Buhl et al, 2011).

Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915) has been found new to Denmark as a single specimen from B: Melsted, 2010 (Buhl et al, 2011).

25790EP UNICO 

Ephestia unicolorella Staudinger, 1881 er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra WJ: Blåvand, 2011 (Buhl et al, 2012).

Ephestia unicolorella Staudinger, 1881 has been found new to Denmark as a single specimen from WJ: Blåvand, 2011 (Buhl et al, 2012).

25920AG CAPRA 

Aglossa caprealis (Hübner, 1809) er fundet ny for Danmark i NEZ: København Ø, 2006 (Buhl et al., 2007).

Aglossa caprealis (Hübner, 1809) was found new to Denmark in NEZ: København Ø, 2006 (Buhl et al., 2007).

26050EC RUBIG 

Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) er fundet som ny for Danmark først i B: Årsdale, 2009 (Buhl et al., 2010).

Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) was first found new to Denmark, in B: Årsdale, 2009 (Buhl et al., 2010) and subsequently elsewhere.

26260 

Eurrhypara Hübner, 1825, Perinephela Hübner, 1825, Phlyctaenia Hübner, 1825, EbuleaDoubleday, 1849, Algedonia Lederer, 1863, Opsibotys Warren, 1890 og Mutuuraia Munroe, 1976 opfattes nu som synonymer til Anania Hübner, 1823 (Tränkner et al., 2009).

Eurrhypara Hübner, 1825, Perinephela Hübner, 1825, Phlyctaenia Hübner, 1825, Ebulea Doubleday, 1849, Algedonia Lederer, 1863, Opsibotys Warren, 1890 and Mutuuraia Munroe, 1976 are now considered as synonyms of Anania Hübner, 1823 (Tränkner et al., 2009).

26730 

Diplopseustis perieresalis (Walker, 1859) er fundet i et eksemplar i NEZ: København Ø, 2008. Det kan ikke afgøres, om der er tale om et indslæbt eller et migrerende eksemplar (Buhl et al., 2009).

Diplopseustis perieresalis (Walker, 1859) was caught as a single specimen in NEZ: København Ø, 2008. It cannot be determined if it is an introduced specimen or a migrant (Buhl et al., 2009).

26830DU FOVEA 

Duponchelia fovealis Zeller, 1847 blev i det forrige katalog (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) betraget som en indslæbt art, da den regelmæssigt importeres og undertiden optræder talrigt i væksthuse. Den fanges imidlertid også i lysfælder sammen med andre træksommerfugle (Buhl et al., 2006).

Duponchelia fovealis Zeller, 1847 was considered an introduced species in the last catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) because it is regulary imported. It sometimes occurs in numbers in greenhouses. However, it is also caught in light traps together with other migrating Lepidoptera (Buhl et al., 2006).

26960 

Sameodes cancellalis (Zeller, 1852) er indslæbt til Danmark (Buhl et al., 2001).

Sameodes cancellalis (Zeller, 1852) has been introduced to Denmark (Buhl et al., 2001).

27000 

Leucinodes orbonalis (Guenée, 1854) er indslæbt til Danmark (Buhl et al., 2011).

Leucinodes orbonalis (Guenée, 1854) has been introduced to Denmark (Buhl et al., 2011).

27060 

Underfamilien Evergestinae opfattes nu som et synonym til Glaphyriinae (Regier et al., 2012b).

The subfamily Evergestinae is now considered a synonym of Glaphyriinae (Regier et al., 2012b).

27160HE UNDAL 

Hellula undalis (Fabricius, 1781) er fundet som ny for Danmark i LFM: Korselitse Østerskov, 1999 (Buhl et al., 2000).

Hellula undalis (Fabricius, 1781) was found new to Denmark as a single specimen from LFM: Korselitse Østerskov, 1999 (Buhl et al., 2000).

27520CH LUTEE 

Chilo luteellus (Motschulsky, 1866) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra WJ: Blåvand, 2005 (Buhl et al., 2007).

Chilo luteellus (Motschulsky, 1866) was found new to Denmark as a single specimen from WJ: Blåvand, 2005 (Buhl et al., 2007).

27540PS TERRE 

Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra NEZ: Hundige, 2011 (Buhl et al., 2012).

Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885) has been found new to Denmark as a single specimen from NEZ: Hundige, 2011 (Buhl et al., 2012).

27990PE LUTEE 

Pediasia luteella (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark først i B: Årsdale og Vester Sømarken, 2004 (Buhl et al., 2005).

Pediasia luteella (Denis & Schiffermüller, 1775) was first found new to Denmark, in B: Årsdale and Vester Sømarken, 2004 (Buhl et al., 2005) and subsequently elsewhere.

28980 

Familien Lemoniidae betragtes nu som hørende til Brahmaeidae (Zwick, 2008).

The family Lemoniidae is now considered as belonging to the Brahmaeidae (Zwick, 2008).

29210 

Actias luna (Linnaeus, 1758) er en nordamerikansk art, der er fundet indslæbt med fyrrekogler i NEZ: Helsingør, 2007 (det. S. Naumann, coll. ZMUC).

Actias luna (Linnaeus, 1758) is a Nearctic species which has been found as introduced with pine cones in NEZ: Helsingør, 2007 (det. S. Naumann, coll. ZMUC).

29220 

Actias selene(Hübner, 1807) er en asiatisk art, der er fundet indslæbt på en græsplæne i EJ: Viby, 2004 (det. S. Naumann, coll. ZMUC).

Actias selene (Hübner, 1807) is an Oriental species which has been found as introduced at a lawn in EJ: Viby, 2004 (det. S. Naumann, coll. ZMUC).

29450 

Macroglossum passalus (Drury, 1773) er fundet i et eksemplar fra LFM: Stubbekøbing, 2005 (coll. ZMUC). Den er indslæbt fra Kina.

Macroglossum passalus (Drury, 1773) is imported from China and found in a specimen in LFM: Stubbekøbing, 2005 (coll. ZMUC).

29490PROS PRO 

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Rødbyhavn, 2005 (Baungaard & Svendsen, 2005).

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) was first found new to Denmark in LFM: Rødbyhavn, 2005 (Baungaard & Svendsen, 2005) and subsequently elsewhere.

29640 

Geometridae. I forrige liste (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 107) betegnede vi systematikken inden for målerne (Geometridae) som rimelig stabil. DNA-undersøgelser har imidlertid vist, at en del ændringer er påkrævet indenfor alle niveauer Sihvonen et al. (2011). Disse er afspejlet i den nye tyske storsommerfugleliste (Segerer et al., 2011) og følges i store træk her.

Geometridae. In the last catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 107) we stated that the systematics within the Geometridae were reasonably stable. Studies of the DNA have, however, shown that a number of changes are necessary on all levels Sihvonen et al. (2011). These are mirrored in the recent list of German Macrolepidoptera (Segerer et al., 2011) and they are largely followed here.

29700IDAE RUS 

Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet ny for Danmark i et eksemplar fra SJ: Kruså, 2010 (Aachmann-Andersen, 2011).

Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775) has been found new to Denmark as a single specimen from SJ: Kruså, 2010 (Aachmann-Andersen, 2011).

29830IDAE DEV 

Idaea maritimaria (Bruand, 1846) har prioritet over I. deversaria (Herrich-Schäffer, 1847). Imidlertid anbefaler Hausmann (2004), at sidstnævnte af stabilitetsgrunde fortsat skal anvendes, og dette følges her. Imidlertid bør denne sag forelægges Nomenklaturkommisionen.

Even though Idaea maritimaria (Bruand, 1846) has priority over I. deversaria (Herrich-Schäffer, 1847), Hausmann (2004) recommends using the last mentioned name to maintain stability and that is followed here. However, the ICZN should be asked for a decision in this case.

29910SCOP VIR 

Scopula virgulata (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra B: Årsdale, 2012 (P. Falck, pers. comm).

Scopula virgulata (Denis & Schiffermüller, 1775) has been found new to Denmark as a single specimen from B: Årsdale, 2012 (P. Falck, pers. comm).

30020 

Scopula minorata (Boisduval, 1833) er fundet i et eksemplar fra Fyn og to eksemplarer fra København. Det er en sydeuropæisk art, og de danske eksemplarer må betragtes som indslæbte (Vilhelmsen, 2010).

Scopula minorata (Boisduval, 1833) has been found as one specimen in Fyn and two specimens in Copenhagen. It is a South European species, and the Danish specimens are considered introduced (Vilhelmsen, 2010).

32480EUPI GOO 

Eupithecia goossensiata Mabille, 1869 er fortsat omdiskuteret. I forrige liste (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 109) skrev vi - med henvisning til bl.a. Kaaber (1980-81) - at der sandsynligvis er tale om en (lynghede-)form af E. absinthiata (Clerck, 1759). Mironov (2003), der har undersøgt lectotypen af E. goosensiata, skriver: "The specimen is certainly conspecific with E. absinthiata". For nylig har Hausmann et al. (2011a) - baseret på forskelle i DNA-stregkoden - argumenteret for, at de to taxa er artsforskellige. Disse forskelle er imidlertid meget små, og det samme gælder de morfologiske forskelle. Vi anbefaler derfor at afvente yderligere undersøgelser, før arten optages på den danske liste. Indtil da giver vi den observationsstatus.

Eupithecia goossensiata Mabille, 1869 is still a controversial taxon. In the last catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) we wrote - with reference to, among others, Kaaber (1980-81) - that goossensiata is most likely a (heathland) form of E. absinthiata (Clerck, 1759). Mironov (2003), who studied the lectotype of E. goosensiata, writes: "The specimen is certainly conspecific with E. absinthiata". Recently Hausmann et al. (2011a) - based on differences in the DNA-barcode - have argued that the two taxa represent different species. However, these differences are slight, and the same is true for the differences in morphology. We therefore recommend to await additional studies, and until then E. goossensiata is given observation status on the Danish list.

32980STEG TRI 

Stegania trimaculata (Villers, 1789) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra B: Dueodde, 2003 (Hendriksen & Karsholt, 2004).

Stegania trimaculata (Villers, 1789) was found new to Denmark as a single specimen from B: Dueodde, 2003 (Hendriksen & Karsholt, 2004).

33000HELI GLA 

Heliomata glarearia (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra SZ: St. Torøje, 2010 (Anonym, 2010; Bech et al., 2011)

Heliomata glarearia (Denis & Schiffermüller, 1775) has been found new to Denmark as a single specimen from SZ: St. Torøje, 2010 (Anonymous, 2010; Bech et al., 2011).

33080SEMI ART 

Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra LFM: Møns Klint syd, 2012 (Karsholt, 2012).

Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) has been found new to Denmark as a single specimen from LFM: Møns Klint syd, 2012 (Karsholt, 2012).

33250 

Achrosis rondellaria (Fabricius, 1775) er fundet som larve på Ixoria sp. (Ildkugle) i et drivhus i F: Stige, 2010 (det. J. Holloway, coll. ZMUC). Den er sandsynligvis indslæbt fra Thailand.

Achrosis rondellaria (Fabricius, 1775) has been found as larva on Ixoria sp. in a greenhouse in F: Stige, 2010 (det. J. Holloway, coll. ZMUC). It is most probably imported from Thailand.

33600 

Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) opførtes i forrige liste (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 71) i underfamilien Oenochrominae. Den har siden været placeret i en egen underfamilie, Alsophilinae (Hausmann, 2001; Hausmann et al., 2011c). Nyere undersøgelser (Sihvonen et al., 2011) har imidlertid vist, at Alsophila er bedre placeret i den store underfamilie Ennominae, og Oenochrominae er således ikke længere repræsenteret i Danmark.

Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) was listed in the subfamily Oenochrominae in the last catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 71). It was later placed in a separate subfamily, Alsophilinae (Hausmann, 2001; Hausmann et al., 2011c). Recent studies (Sihvonen et al., 2011) have, however, shown that Alsophila is better placed in the large subfamily Ennominae, and Oenochrominae is thus no longer represented in Denmark.

33830PERI MAN 

Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) betragtes af Top-Jensen & Fibiger, (2009) som en indslæbt art. Dette afvises dog af Karsholt & Skou (2012), og P. ilicaria opfattes her igen som en art, der har haft en naturlig forekomst i Danmark.

Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) is considered an introduced species by Top-Jensen & Fibiger (2009). That view has been discarded by Karsholt & Skou (2012), and P. ilicaria is here considered as a species which had a natural occurrence in Denmark.

34050 

Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) er senior synonym til E. bistortata (Goeze, 1781) (Sommerer, 1983; Schnack, 1985). Det er imidlertid opfattelsen blandt flere forfattere, at der i hvert fald i Nordeuropa forekommer endnu en Ectropis-art, E. crepuscularia auct. (Hoffmeyer, 1966; Kullberg et al., 2002). Dette støttes af forskelle i DNA-stregkoden (M. Mutanen, pers. com.). Det er endnu ikke afklaret, hvad denne art skal hedde.

Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) is a senior synonym to E. bistortata (Goeze, 1781) (Sommerer, 1983; Schnack, 1985). However, it is the opinion of several authors that at least in northern Europe a second Ectropis species, E. crepuscularia auct. occurs (Hoffmeyer, 1966; Kullberg et al., 2002). This is supported by differences in the DNA-barcode (M. Mutanen, pers. com.). It is not yet known which name shall be used for this species.

34420SEMI OCH 

Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra WJ: Bjerregård, 2008 (Nielsen & Nielsen, 2009).

Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) was found new to Denmark as a single specimen from WJ: Bjerregård, 2008 (Nielsen & Nielsen, 2009).

34470APLA ONO 

Aplasta ononaria (Fuessly, 1783) er fundet som ny for Danmark, først i B: Vester Sømarken, 2008 (Nielsen, 2009).

Aplasta ononaria (Fuessly, 1783) was first found new to Denmark, in B: Vester Sømarken, 2008 (Nielsen, 2009) and subsequently elsewhere.

34560ANTO SMA 

Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) er fundet som ny for Danmark, først i B: Grisby og Vester Sømarken, 2009 (Falck et al., 2010).

Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) was first found new to Denmark, in B: Grisby and Vester Sømarken, 2009 (Falck et al., 2010) and subsequently elsewhere.

34700CHLO ETR 

Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra LFM: Bøtø, 2008 (Bech et al., 2009; Top-Jensen & Fibiger, 2009).

Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) was found new to Denmark as a single specimen from LFM: Bøtø, 2008 (Bech et al., 2009; Top-Jensen & Fibiger, 2009).

34710 

Noctuoidea. Klassifikationen af Noctuoidea (ugler i bredeste forstand) har de seneste år undergået store forandringer. Disse baserer sig især på molekylære undersøgelser af Mutanen et al. (2010), Zahiri (2012) og Zahiri et al. (2010, 2012a). Overordnet medfører det, at familien Noctuidae splittes op i Euteliidae, Erebidae, Nolidae og Noctuidae. Erebidae omfatter foruden en række underframilier, der hidtil har været opført basalt i Noctuidae, også Lymantriidae og Arctiidae, hvorimod status for Notodontidae er uændret. Rækkefølgen for slægter og arter i Erebidae, Noctuidae og Nolidae følger i store træk Yela et al. (2012).

Noctuoidea. The classification of the Noctuoidea has in recent years undergone major changes. These are especially based on molecular studies by Mutanen et al. (2010), Zahiri (2012) and Zahiri et al. (2010, 2012a). Overall, this means that the family Noctuidae is split into Euteliidae, Erebidae, Noctuidae and Nolidae. Erebidae includes, in addition to a number of subfamilies which were hitherto listed basally in the Noctuidae, also Lymantriidae and Arctiidae, while the status of Notodontidae is unchanged. The sequence for genera and species in Erebidae, Noctuidae and Nolidae broadly follows Yela et al. (2012).

34720 

Systematik og rækkefølge i familien Notodontidae følger Schintlmeister (2008), bortset fra at vi opfører Thaumetopoeinae som en underfamilie til Notodontidae.

Systematics and sequence in the family Notodontidae follow Schintlmeister (2008), apart from Thaumetopoeinae which we list as a subfamily of Notodontidae.

34800CERU ERM 

Cerura erminea (Esper, 1783) er fundet som ny for Danmark, først i B: Arnager, 2007 (Top-Jensen, 2008).

Cerura erminea (Esper, 1783) was first found new to Denmark, in B: Arnager, 2007 (Top-Jensen, 2008) and subsequently elsewhere.

35500HYPE OBS 

Hypena obsitalis (Hübner, 1813) er fundet som ny for Danmark, først i WJ: Ho Plantage, 2005 (Vilhelmsen & Vesterhede, 2006).

Hypena obsitalis (Hübner, 1813) was first found new to Denmark, in WJ: Ho Plantage, 2005 (Vilhelmsen & Vesterhede, 2006) and subsequently elsewhere.

35900WATS LUC 

Epatolmis luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra B: Årsdale, 2002 (Bech et al., 2006).

Epatolmis luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) was found new to Denmark as a single specimen from B: Årsdale, 2002 (Bech et al., 2006).

35960 

Aloa lactinea (Cramer, 1777) er en asiatisk art, der er fundet indslæbt med tobak i LFM: Nykøbing, 2002 (coll. ZMUC).

Aloa lactinea (Cramer, 1777) is an Asian species which was found as introduced with tobacco in LFM: Nykøbing, 2002 (coll. ZMUC).

36000RHYP PUR 

Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) er fundet som ny for Danmark, først i to eksemplarer fra B: Arnager, 2007 (Top-Jensen, 2008).

Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) was found new to Denmark as a single specimen from B: Arnager, 2007 (Top-Jensen, 2008).

36120EUPL QUA 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra F: Fyns Hoved, 2003 (Hansen & Fibiger, 2005).

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) was found new to Denmark as a single specimen from F: Fyns Hoved, 2003 (Hansen & Fibiger, 2005).

36230 

Antichloris eriphia (Fabricius, 1777) er en indslæbt art, der er fundet i NEZ: Brede, 2001 (det. L. Przybylowicz, coll. ZMUC). Arten indslæbes ligesom den lignende A. viridis Druce, 1884 med bananer fra Syd- og Mellemamerika (Karsholt, 1994). Der er flere meget lignende arter, og en sikker bestemmelse kræver genitalundersøgelse.

Antichloris eriphia (Fabricius, 1777) is an introduced species which has been found in NEZ: Brede, 2001 (coll. ZMUC, det. L. Przybylowicz). Like the similar A. viridis Druce, 1884 it is introduced with bananas from the Neotropics (Karsholt, 1994). There are additional, very similar species and a safe identification demands examination of the genitalia.

36620SIMP REC 

Simplicia rectalis (Eversmann, 1842) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra NEZ: Vanløse, 2011 (Vilhelmsen, 2012).

Simplicia rectalis (Eversmann, 1842) has been found new to Denmark as a single specimen from NEZ: Vanløse, 2011 (Vilhelmsen, 2012).

36850 

Schrankia intermedialis Ried, 1972 har vist sig at være en hybrid mellem S. costaestrigalis (Stephens, 1834) og S. taenialis (Hübner, 1809) (Anderson et al., 2007; Fibiger et al., 2010; Hausmann et al., 2011b). Fra Danmark kendes tre eksemplarer af denne hybrid fra Bornholm (P. Falck, pers. comm.).

Schrankia intermedialis Ried, 1972 has been proved to be a hybrid between S. costaestrigalis (Stephens, 1834) and S. taenialis (Hübner, 1809) (Anderson et al., 2007; Fibiger et al., 2010; Hausmann et al., 2011b). From Denmark three specimens of this hybrid are known from Bornholm (P. Falck, pers. comm.).

37100CALY OST 

Eublemma ostrina (Hübner, 1808) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra SZ: Magleby Skov, 2002 (Larsen & Martinsen, 2004).

Eublemma ostrina (Hübner, 1808) was found new to Denmark as a single specimen from SZ: Magleby Skov, 2002 (Larsen & Martinsen, 2004).

37140 

Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758) kendes fra Danmark i et dødfundet eksemplar fra F: Fåborg, 1931. Der har indtil for nylig været enighed om, at eksemplaret var indslæbt (Larsen, 1932; Hoffmeyer, 1962). Imidlertid har Fibiger (2009) argumenteret for, at det var et migrerende eksemplar, der var kommet på afveje, og arten opførtes på den danske liste af Top-Jensen & Fibiger (2009). For nylig har Skule (2012) gennemgået de kendte fund af A. odorata fra Europa og konkluderet, at der i alle tilfælde overvejende sandsynligt er tale om indslæbte dyr. Det følger vi her.

Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758) is known from Denmark from one specimen which was found dead in F: Fåborg, 1931. Until recently there has been consensus that it should be considered as an introduced specimen (Larsen, 1932; Hoffmeyer, 1962). However, Fibiger (2009) has argued that it was a migrating specimen which had gone astray, and the species was added to the Danish list by Top-Jensen & Fibiger (2009). Recently Skule (2012) has re-evaluated the known records of A. odorata from Europe and he concludes that all records are most likely based on introduced specimens. That is followed here.

37160CATO NYM 

Et eksemplar af den sydeuropæiske Catocala nymphaea (Esper, 1887) er fundet på en togvogn i LFM: Rødbyhavn, 1987. Finderen skrev: "Der er vist ingen tvivl om, at dette dyr er indslæbt" (Bjerg, 1995). Det blev imidlertid betvivlet af Bech et al. (2006), der argumenterede for, at der var tale om en migrant. Det kan ikke afgøres, om eksemplaret er kommet til Danmark ved egen (og vindens) kraft, eller om det er kommet med toget. Arten gives derfor observationsstatus på den danske liste.

Catocala nymphaea (Esper, 1887). A specimen of this South European species was found on a train wagon in LFM: Rødbyhavn, 1987. The finder wrote [translated from Danish]: "There is hardly doubt that this specimen is introduced" (Bjerg, 1995). However, that was disputed by Bech et al. (2006) who argued that it was a case of migration. It cannot be determined if the specimen had arrived in Denmark by its own power (helped by the wind), or if it arrived with the train. It is therefore given observation status on the Danish list.

37220CATO ELO 

Catocala elocata (Esper, 1787) er fundet som ny for Danmark, først i B: Melsted, 1999 (Poulsen, 2000).

Catocala elocata (Esper, 1787) was first found new to Denmark, in B: Melsted, 1999 (Poulsen, 2000) and subsequently elsewhere.

37390ABRO TPL 

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) er i ældre litteratur kendt som A. triplasia. Det er arten med grønliggrå forvinger, mens den mere smalvingede art med brunlige forvinger, som tidligere hed A. trigemina (Werneburg, 1864), nu skal hedde A. triplasia (Linnaeus, 1758).

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) was in older literature known as A. triplasia. It is the species with greenish grey forewings, whereas the more slender-winged species with brownish forewings, which was earlier called A. trigemina (Werneburg, 1864), now must be called A. triplasia (Linnaeus, 1758).

37560DIAC TUT 

Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913) omtales fra Danmark af Top-Jensen & Fibiger (2009) og Bech et al. (2006). Sidstnævnte udtrykker sig dog skeptisk om, hvorvidt der er tale om en fra D. chrysitis (Linnaeus, 1758) adskilt art. I forrige katalog (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 110-111) diskuterede vi problemet under "Diachrysia tutti (Kostrowicki, 1961)" og konkluderede, at der ikke var dokumentation for at opføre denne som selvstændig art. Der er ikke i den mellemliggende periode blevet påvist nye, overbevisende forskelle mellem de to taxa (Rezbanyai-Reser, 2012), og DNA-undersøgelser af dem har ikke entydigt kunnet afklare, om der er tale om to arter (Miller & Erlacher, 2005; M. Mutanen, pers. comm). Derfor opføres D. stenochrysissom observations-art.

Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913) is listed from Denmark by Top-Jensen & Fibiger (2009) and Bech et al. (2006). However, the latter express doubt about whether D. stenochrysis is distinct from D. chrysitis (Linnaeus, 1758). In the previous catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 118) we discussed the problem under "Diachrysia tutti (Kostrowicki, 1961)" and concluded that there was not enough evidence to consider it as a separate species. In the meantime no new compelling differences between the two taxa have been demonstrated (Rezbanyai-Reser, 2012), and DNA studies of them have not unambiguously shown that two species are involved (Miller & Erlacher, 2005; M. Mutanen, pers. comm.). Therefore D. stenochrysis is given observation status on the Danish checklist.

37880AEDI FUN 

Aedia funesta (Esper, 1786) er fundet ny for Danmark, først i SZ: St. Torøje samt i LFM: Bøtø og Gedesby, 2006 (Larsen et al., 2007). Arten skal sammen med Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) stå i underfamilien Aediinae (Minet et al., 2012).

Aedia funesta (Esper, 1786) was first found new to Denmark, in SZ: St. Torøje and in LFM: Bøtø and Gedesby, 2006 (Larsen et al., 2007) and subsequently elsewhere. The species belongs, together with Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775), in the subfamily Aediinae (Minet et al., 2012).

38100ACRO CIN 

Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775) er ifølge (Fibiger et al., 2009) artsforskellig fra A. cinerea (Hufnagel, 1766). Kun sidstnævnte forekommer i Danmark, mens A. euphorbiae har en sydligere forekomst i Europa.

Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775) is according to (Fibiger et al., 2009) distinct from A. cinerea (Hufnagel, 1766). Only the last mentioned occurs in Denmark, whereas A. euphorbiae has a more southern distribution in Europe.

38310CUCU LUC 

Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775) blev meldt som ny for Danmark på grundlag af et oprindeligt uetiketteret eksemplar, angiveligt fra NEZ: Hundested (Fibiger, 1977). Fundet blev anset som tvivlsomt af Schnack (1985), og arten blev formelt slettet af den danske liste af Larsen (1995) og omtales heller ikke af Top-Jensen & Fibiger (2009). Imidlertid er C. lucifuga nu blevet fundet i Danmark, først i B: Grisby, 2010 (Top-Jensen, 2011; Bech et al., 2012).

Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775) was reported as new to Denmark based on an originally unlabelled specimen, allegedly from NEZ: Hundested (Fibiger, 1977). The record was considered as doubtful by Schnack (1985), and the species was formally removed from the Danish list by Larsen (1995), and it was not dealt with by Top-Jensen & Fibiger (2009). However, C. lucifuga has now been found in Denmark, for the first time in B: Grisby, 2010 (Top-Jensen, 2011; Bech et al., 2012) and subsequently elsewhere.

38710HELI ADA 

Heliothis adaucta Butler, 1878 er ifølge (Fibiger et al., 2009) artsforskellig fra H. maritima Graslin, 1855. Den er i Danmark en sjælden migrant fra sydøst (Top-Jensen & Fibiger, 2009).

Heliothis adaucta Butler, 1878 is according to (Fibiger et al., 2009) distinct from H. maritima Graslin, 1855. In Denmark it is a rare migrant from the south-east (Top-Jensen & Fibiger, 2009).

38800EUCA AME 

Eucarta amethystina (Hübner, 1803) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra NEZ: Langstrup Mose, 2003 (Andersen & Nielsen, 2004).

Eucarta amethystina (Hübner, 1803) was found new to Denmark as a single specimen from NEZ: Langstrup Mose, 2003 (Andersen & Nielsen, 2004).

38810EUCA VIR 

Eucarta virgo (Treitschke, 1835) er fundet som ny for Danmark, først i distrikterne NEJ, F, LFM, SZ, NEZ og B i 2002 (Larsen et al., 2003; Skule, 2003).

Eucarta virgo (Treitschke, 1835) was first found new to Denmark, in the districts NEJ, F, LFM, SZ, NEZ and B in 2002 (Larsen et al., 2003; Skule, 2003) and subsequently elsewhere.

38960 

Slægten Spodoptera Guenée, 1852 rummer en række arter, der er alvorlige skadedyr i troperne og subtroperne. Nogle af disse indslæbes af og til Nordeuropa, hvor de findes som larver i drivhuse eller supermarkeder. De voksne fanges undertiden på lys både i og udenfor byer, og det er ikke altid muligt at afgøre, om der da er tale om indslæbte eller tilfløjne eksemplarer.

The genus Spodoptera Guenée, 1852 contains several species which are serious agricultural pests in the tropics and subtropics. Some of these are from time to time introduced to North Europe, where they can be found as larvae in, e.g. greenhouses and supermarkets. The adults are sometimes found at light both inside and outside of towns, and it is not always possible to determine if they are introduced or migrating specimens.

38980 

Spodoptera litura (Fabricius, 1775) er indslæbt til Danmark (Bech et al., 2010). De øvrige indslæbte Spodoptera-arter er diskuteret af Karsholt (1994).

Spodoptera litura (Fabricius, 1775) is introduced to Denmark (Bech et al., 2010). The other introduced Spodoptera-species are discussed by Karsholt (1994).

39280ATHE LEP 

Athetis lepigone (Möschler, 1860) er fundet som ny for Danmark, først i B: Årsdale, 2004 (Top-Jensen, 2005; Bech et al., 2006).

Athetis lepigone (Möschler, 1860) was first found new to Denmark, in B: Årsdale, 2004 (Top-Jensen, 2005; Bech et al., 2006) and subsequently elsewhere.

40430 

Nomenklaturen hos vores "anden" Mesapamea har - siden det blev påvist, at der er tale om to arter - været omdiskuteret, idet M. secalella Remm, 1983 og M. didyma (Esper, 1788) skiftevis har været anvendt. Zilli et al. (2005: 162) diskuterede problemet i detaljer og konkluderede, at sidstnævnte er synonym til M. secalis, og at "søster-arten" skal hedde M. secalella. Imidlertid har Hausmann et al. (2011b) for nylig fremført, at Zilli et al.'s konklusioner er forkerte, og at M. didyma er senior synonym til M. secalella - således som vi anvendte navnene i det forrige katalog (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 112). Hausmann et al. (2011b) påviste også ud fra DNA-stregkoden, at M. remmi Rezbanyai-Reser, 1985 er en hybrid mellem M. didyma og M. secalis (Linnaeus, 1758).

The nomenclature of our "second" Mesapamea has - since it was shown that there are two species - been debated, because M. secalella Remm, 1983 and M. didyma (Esper, 1788) have alternately been used for it. Zilli et al. (2005: 162) discussed the problem in detail and concluded that the last mentioned is a synonym of M. secalis, and that the "twin-species" should be called M. secalella. However, Hausmann et al. (2011b) have recently argued that Zilli et al.'s conclusions are wrong, and that M. didyma is a senior synonym of M. secalella - as we used the names in the previous catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 112). Hausmann et al. (2011b) also showed, based on DNA-barcodes, that M. remmi Rezbanyai-Reser, 1985 is a hybrid between M. didyma and M. secalis (Linnaeus, 1758).

40900LITH HEP 

Lithophane socia. Se kommentar til 3679 Polia hepatica (Clerck, 1759).

Lithophane socia. See comment to 3679 Polia hepatica (Clerck, 1759).

40980LITH LEA 

Lithophane leautieri (Boisduval, 1829) er fundet ny for Danmark i et eksemplar fra WJ: Blåvand (Hansen, 2009).

Lithophane leautieri (Boisduval, 1829) was found new to Denmark as a single specimen from WJ: Blåvand (Hansen, 2009).

41200ATET CEN 

Atethmia centrago (Haworth, 1809) er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Gedesby, 1997 (Nilsson et al., 2003).

Atethmia centrago (Haworth, 1809) was first found new to Denmark, in LFM: Gedesby, 1997 (Nilsson et al., 2003) and subsequently elsewhere.

41380APOR LUE 

Det er omdiskuteret, om Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848) og A. lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775) er adskilte arter (se fx Hoffmeyer, 1962). Top-Jensen & Fibiger (2009) anfører begge fra Danmark. Ifølge Ronkay et al. (2001), der opfatter dem som artsforskellige på basis af små forskelle i især de hunlige genitalier, er førstnævnte udbredt i Vesteuropa nordpå til Skandinavien, mens A. lutulenta forekommer i Syd- og Østeuropa. Dette understøttes af upublicerede undersøgelser af DNA-stregkoden hos eksemplarer af begge former (A. Hausmann & A. Segerer, in litt.). A. lutulenta er beskrevet fra Wien, mens A. lueneburgensis, som navnet siger, er beskrevet fra Nordtyskland. Kun sidstnævnte forekommer i Danmark. For nyligt har Orhant (2012) igen argumenteret for, at de to taxa tilhører samme art.

It is disputed if Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848) and A. lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775) are distinct species (see e.g. Hoffmeyer, 1962). Top-Jensen & Fibiger (2009) list both taxa from Denmark. According to Ronkay et al. (2001), who consider them distinct based on small differences especially in the female genitalia, the first mentioned is distributed in Western Europe northwards to Scandinavia, whereas A. lutulenta occurs in South and East Europe. That is supported by unpublished studies of the DNA-barcode from specimens of both forms (A. Hausmann & A. Segerer, in litt.). A. lutulenta is described from Vienna, whereas A. lueneburgensis is described from North Germany. Only the last mentioned species occurs in Denmark. Recently Orhant (2012) has again argued that the two taxa should be considered to belong to the same species.

41890POLI TIN 

Det er omdiskuteret, om figuren af Phalaena hepatica i Clerck (1759) forestiller Lithophane socia (Hufnagel, 1766) eller Polia tincta (Brahm, 1791). Dette synes bl.a. at afhænge af, hvilket eksemplar af Clercks nu meget sjældne bog, man anvender. Uden at tage stilling til dette, mener vi, at det giver mest stabilitet at anvende hepatica for Polia-arten, da både denne og Lithophane socia ellers igen skulle skifte navn.

It is disputed if the figure of Phalaena hepatica in Clerck (1759) depicts Lithophane socia (Hufnagel, 1766) or Polia tincta (Brahm, 1791). This appears, among other things, to depend on which copy of Clerck's now very rare book that one uses. Without taking a position on this, we believe that it provides most stability using hepatica for the Polia species, since both this and Lithophane socia otherwise again must change their names.

42040LACA ALI 

Lacanobia aliena (Hübner, 1809) er et (sekundært) homonym og derfor ugyldigt. I stedet skal L. amurensis (Staudinger, 1901) anvendes (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 113, 119).

Lacanobia aliena (Hübner, 1809) is a (secondary) homonym and therefore unavailable. Instead L. amurensis (Staudinger, 1901) should be used (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 113, 119).

42190SIDE ALB 

Sideridis albicolon (Hübner, 1813) er junior synonym til S. turbida (Esper, 1790) (Hacker, 1998).

Sideridis albicolon (Hübner, 1813) is a junior synonym of S. turbida (Esper, 1790) (Hacker, 1998).

42280HADE LUT 

Hadena luteago (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark, først i B: Malkværn og Årsdale, 2010 (Top-Jensen, 2011; Bech et al., 2011).

Hadena luteago (Denis & Schiffermüller, 1775) has been found new to Denmark in B: Malkværn and Årsdale, 2010 (Top-Jensen, 2011; Bech et al., 2011).

42360HADE CAP 

Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775) er fundet som ny for Danmark, først i B: Saltuna og Årsdale, 2001 (Top-Jensen & Fibiger, 2004).

Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775) was first found new to Denmark, in B: Saltuna and Årsdale, 2001 (Top-Jensen & Fibiger, 2004) and subsequently elsewhere.

42410HADE FIL 

Det er nu almindeligt accepteret, at Hadena filigrama (Esper, 1796) skal opfattes som et synonym til H. filograna (Esper, 1788) (fx Yela et al., 2012), og selv om der kan stilles spørgsmålstegn ved denne fortolkning (Karsholt & Razowski, 1996: 337), tjener det stabiliteten bedst at anvende det ældste navn.

It is now generally accepted that Hadena filigrama (Esper, 1796) should be considered a synonym of H. filograna (Esper, 1788) (e.g. Yela et al., 2012), and even though this interpretation may be questioned (Karsholt & Razowski, 1996: 337) it serves stability best to use the oldest name.

42450HADE IRR 

Hadena irregularis (Hufnagel, 1766) er fundet som ny for Danmark i B: Årsdale, 2006 (Top-Jensen, 2007; Bech et al., 2007).

Hadena irregularis (Hufnagel, 1766) was found new to Denmark in B: Årsdale, 2006 (Top-Jensen, 2007; Bech et al., 2007).

42510MYTH FAV 

Mythimna favicolor (Barrett, 1896) omtales først fra Danmark af Rich (1967) på baggrund af to eksemplarer fra SJ: Rømø, 1966. Da disse "eksemplarer synes at falde inden for M. pallens (Linneaus, 1758) variationsbredde", slettes M. favicolor igen fra den danske liste (Karsholt & Nielsen, 1976). Arten får imidlertid et come back i Danmark, idet Fibiger & Falck (2003) på baggrund af små forskelle i udseende og genitaler henfører eksemplarer fra Sydvestjylland til M. favicolor. Et af disse eksemplarer blev af Michael Fibiger doneret til ZMUC. Dette har nu fået undersøgt sin DNA-stregkode, og denne er fuldstændigt sammenfaldende med M. pallens (M. Mutanen, in litt.). Det kan ikke heraf konkluderes, om M. favicolor er synonym til M. pallens, eller om der "blot" er tale om, at dette eksemplar er fejlbestemt. Indtil dette kan afklares, anbefaler vi, at M. favicolor anføres som observations-art i Danmark.

Mythimna favicolor (Barrett, 1896) is first mentioned from Denmark by Rich (1967), based on two specimens from SJ: Rømø, 1966. As these specimens seemed to fall within the variation of M. pallens (Linneaus, 1758), M. favicolor was again deleted from the Danish list (Karsholt & Nielsen, 1976). However, it got a comeback in Denmark when Fibiger & Falck (2003), based on small differences in appearance and genitalia, referred specimens from South-west Jutland to M. favicolor. One of these specimens was donated by Michael Fibiger to the ZMUC. This specimen has now had its DNA barcode studied, and that is indistinguishable from that of M. pallens (M. Mutanen, in litt.). It cannot be concluded from this if M. favicolor is a synonym of M. pallens, or if it is "only" that the specimen in question is misidentified. Until this can be clarified we recommend that M. favicolor is given observation status on the Danish list.

42560MYTH LAN 

Mythimna languida (Walker, 1858) er fundet som ny for Danmark i et eksemplar fra NEJ: Læsø, 2005 (Madsen, 2005).

Mythimna languida (Walker, 1858) was found new to Denmark as a single specimen from NEJ: Læsø, 2005 (Madsen, 2005).

42840EUXO ADU 

Euxoa adumbrata (Eversmann, 1842) er fundet som ny for Danmark, først i NEZ: Gilbjerghoved, 1999 (Vilhelmsen, 2000).

Euxoa adumbrata (Eversmann, 1842) was first found new to Denmark, in NEZ: Gilbjerghoved, 1999 (Vilhelmsen, 2000) and subsequently elsewhere.

42860EUXO OCH 

Euxoa ochrogaster (Guenée, 1852) er fundet som ny for Danmark, først i NWZ: Øgårde, 2004 (Seneca, 2006; Seneca & Fibiger, 2007). Siden er et overset eksemplar fra F: Gedesby Strand dukket op (Lind, 2010).

Euxoa ochrogaster (Guenée, 1852) was first found new to Denmark, in NWZ: Øgårde, 2004 (Seneca, 2006; Seneca & Fibiger, 2007). Since then an overlooked specimen from F: Gedesby Strand has turned up (Lind, 2010).

42890EUXO VIT 

Euxoa vitta (Esper, 1789) er fundet som ny for Danmark, først i LFM: Hårbølle Pynt, 1994 (Baungaard & Fibiger, 2002).

Euxoa vitta (Esper, 1789) was first found new to Denmark, in LFM: Hårbølle Pynt, 1994 (Baungaard & Fibiger, 2002) and subsequently elsewhere.

42910EUXO CRY 

Euxoa crypta (Dadd, 1927), E. eruta (Hübner, 1817) og E. nigrofusca (Esper, 1788) kan ikke adskilles sikkert hverken på ydre eller genitalmorfologiske kendetegn (Mutanen, 2005; Mutanen et al., 2006). Også DNA-stregkoden hos de tre taxa er meget ens og udviser tilsammen mindre variation end den, der ses hos fx E. nigricans (Linnaeus, 1761) (M. Mutanen, in litt.). Vi anbefaler - i overensstemmelse med Mutanen (op cit.) og Segerer et al. (2011) - at man opfatter disse tre taxa som én art, for hvilken det ældste navn, E. tritici (Linnaeus, 1761) skal anvendes.

Euxoa crypta (Dadd, 1927), E. eruta (Hübner, 1817) and E. nigrofusca (Esper, 1788) cannot be separated either on external characters or on differences in the genitalia (Mutanen, 2005; Mutanen et al., 2006). Also the DNA-barcode of the three taxa is very similar and show together less variation than that of, e.g. E. nigricans (Linnaeus, 1761) (M. Mutanen, in litt.). We recommend - in accordance with Mutanen (op cit.) and Segerer et al. (2011) - that these three taxa are considered as belonging to one species for which the oldest name, E. tritici (Linnaeus, 1761) should be used.

42960AGRO CRA 

Agrotis crassa (Hübner, 1803) er junior synonym til A. bigramma (Esper, 1790) (Hacker, 1998).

Agrotis crassa (Hübner, 1803) is a junior synonym of A. bigramma (Esper, 1790) (Hacker, 1998).

43580XEST RHO 

Typen af Phalaena (Noctua) rhomboidea Esper, 1790 tilhører ifølge Hacker (1998) Xestia triangulum (Hufnagel, 1766), og navnet kan derfor ikke anvendes for X. stigmatica (Hübner, 1813), som det har været gængs i en del år.

The type of Phalaena (Noctua) rhomboidea Esper, 1790 belongs, according to Hacker (1998), to Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) and can therefore not be used for X. stigmatica (Hübner, 1813) as it has commonly been for some decades.

43670XEST TRI 

Xestia triangulum (Hufnagel, 1766). Se kommentar til 3821 X. stigmatica.

Xestia triangulum (Hufnagel, 1766). See comment to 3821 X. stigmatica.

43840 

Placering og systematik i familien Nolidae følger Zahiri et al. (2012b).

The placement and systematics of the family Nolidae follows Zahiri et al. (2012b).

43920NOLA HOL 

Nola holsatica Sauber, 1916 er ifølge Fibiger et al. (2009) artsforskellig fra N. aerugula Hübner, 1793.

Nola holsatica Sauber, 1916 is according to Fibiger et al. (2009) distinct from N. aerugula Hübner, 1793.

43970BENA PRA 

Bena bicolorana (Fuessly, 1775) er i ældre litteratur kendt som B. prasinana. Det er den større, klart grønne art, mens den mindre gulliggrønne art nu skal hedde Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758).

Bena bicolorana (Fuessly, 1775) was in older literature known as B. prasinana. It is the larger, more clearly green species, whereas the smaller yellowish green species now must be called Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758).

44050NYCT SVE 

Nycteola svecicus (Bryk, 1941) er ifølge Fibiger et al. (2009) artsforskellig fra N. siculana (Fusch, 1899). Kun førstnævnte er fundet i Danmark i et eksemplar fra NEJ: Hanstholm, 1924 (Hoffmeyer, 1962).

Nycteola svecicus (Bryk, 1941) is according to Fibiger et al. (2009) distinct from N. siculana (Fusch, 1899). Only the first mentioned species has been found in Denmark - as one specimen in NEJ: Hanstholm, 1924 (Hoffmeyer, 1962).

44080 

Slægten Earias Hübner, 1825 rummer flere arter, der er alvorlige skadedyr i troperne og subtroperne. Nogle af disse indslæbes af og til Nordeuropa, hvor de findes som larver i grøntforretninger og lignende. De voksne fanges undertiden på lys både i og udenfor byer, og det er ikke altid muligt at afgøre, om der da er tale om indslæbte eller tilfløjne eksemplarer. Fire af disse arter er fundet i Danmark.

The genus Earias Hübner, 1825 contains species which are serious agricultural pests in the tropics and subtropics. Some of these are from time to time introduced to North Europe, where they can be found as larvae in, e.g. supermarkets. The adults are sometimes found at light both inside and outside of towns, and it is not always possible to determine if they are introduced or migrating specimens. Four of these species are found in Denmark.

44120 

Earias ansorgei Tams, 1930 er en indslæbt art (se Larsen, 1978).

Earias ansorgei Tams, 1930. Introduced species - see Larsen (1978).

44130 

Earias biplaga Walker, 1866 er fanget i et eksemplar fra LFM: Bøtø, 2004 (Fibiger et al., 2009, pl. 7, fig. 26). Arten er hjemmehørende i Afrika og Asien og behandles af Fibiger et al. (2009) i kantede parenteser som en ikke-europæisk art, og den nævnes ikke i checklisten over europæiske ugler (Yela et al., 2012). E. biplaga er ikke omtalt af Top-Jensen & Fibiger (2009), hvorimod Kaaber (2011) argumenterer for, at der er tale om et migrerende eksemplar. Senest skriver Bech et al. (2012: 58): "Arten anbringes på observationslisten". Det følges her.

Earias biplaga Walker, 1866 has been found as one specimen in LFM: Bøtø, 2004 (Fibiger et al., 2009, pl. 7, fig. 26). The species originates from Africa and Asia and is treated by Fibiger et al. (2009) in square brackets as a non-European species, and it is not mentioned in the recent checklist of European Noctuidae (Yela et al., 2012). E. biplaga is not dealt with by Top-Jensen & Fibiger (2009), while Kaaber (2011) argues that the above mentioned specimen is a migrant. Most recently Bech et al. (2012: 58) write (translated from Danish): "The species is placed on the observation list". We follow that here.

44140 

Earias insulana (Boisduval, 1833) er fanget i et eksemplar fra NEJ: Læsø, Byrum, 2003 (Kaaber, 2011). Arten er hjemmehørende i tropiske og subtropiske områder af den gamle verden - i Europa nordpå til Middelhavsområdet. Den er et alvorligt skadedyr på bomuld og lever også på andre arter af katost-familien (Malvaceae). Den er fundet enkelte gange i England både som indslæbt og migrerende (Fibiger, et al., 2009). Kaaber (2011) argumenterer for, at eksemplaret fra Læsø er et migrerende eksemplar. Dette har imidlertid ikke fundet opbakning, idet både Bech et al. (2012: 58) og Møller & Knudsen (2012: 20) skriver: "Arten anbringes på observationslisten". Det følges her.

Earias insulana (Boisduval, 1833) has been found as one specimen in NEJ: Læsø, Byrum, 2003 (Kaaber, 2011). The species originates from the tropics and subtropics of the old world - in Europe northwards to the Mediterranean. It is a serious pest of cotton and the larva also eats other plants of the family Malvaceae. It has been found a few times in England, both as introduced and as migrating (Fibiger et al., 2009). Kaaber (2011) argued that the specimen from Læsø is a migrant. However, that has not been proved, as both Bech et al. (2012: 58) and Møller & Knudsen (2012: 20) write (translated from Danish): "The species is placed on the observation list". We follow that here.

44150 

Earias vittella (Fabricius, 1794) er en indslæbt art, der i EJ: Århus V er fundet som larve i okra-frøkapsler (Abelmoschus esculentus) (Malvaceae) fra Indien (Kaaber, 2011).

Earias vittella (Fabricius, 1794) is an introduced species which has been found in EJ: Århus V as larvae in seed capsules of Abelmoschus esculentus (Malvaceae) from India (Kaaber, 2011).