Faktablade for 36 danske dagsommerfugle

Et redskab for naturforvaltere

Udarbejdet af Per Stadel Nielsen, Arne Lykke Viborg, Martin Bjerg, Christian Ulrik Videnkjær, Allan Bornø Clausen, 2021

hent PDF af faktabladene

 

Nyhed

Restoplaget af bogen kan nu købes for kr. 350,- pr. stk excl. porto så længe lager haves. For medlemmer af Lepidopterologisk Forening er prisen kr. 250,- excl. porto. For bestilling og oplysninger om betaling og forsendelse, kontakt Per Stadel Nielsen via formularen her.


Bogfakta for trykt udgave: Faktablade for 36 dagsommerfugle, et redskab for naturforvaltere.
Per Stadel Nielsen, Arne Lykke Viborg, Martin Bjerg, Christian Ulrik Videnkjær, Allan Bornø Clausen, 2021. ISBN 9788799414277.
A4 format, 268 sider ill. i farver, hård indbinding.
Bogudgaven kan lånes på biblioteket.


Baggrund for projektet

En væsentlig del af den danske dagsommerfuglefauna har gennem en længere årrække været under hårdt pres i den danske natur, og flere arter er stærkt truede på deres sidste nuværende levesteder, enkelte er tilmed tæt på at uddø i Danmark.

Mange af vore dagsommerfuglearter stiller ganske specielle krav til deres levesteder, krav som skal være opfyldt, for at arten kan opretholde en levedygtig population. I forbindelse med naturgenopretning og -pleje kan der let ske utilsigtede hændelser, som kan være katastrofale for arterne, så en population enten decimeres alvorligt eller helt uddør på ganske kort tid.

Sådanne hændelser må undgås, især da en del arter har så få populationer, at vi risikerer helt at miste dem.

Med projektet opsummeres den i litteraturen tilgængelige viden om 36 særligt udvalgte arters levevis og behov for målrettet naturpleje, og hvor denne litteratur mangler, giver forfatternes deres bedste bud på pleje baseret på upubliceret viden.

Faktablade som disse har aldrig tidligere været tilgængelige i Danmark, og det er forfatternes håb, at vi hermed kan give naturforvaltere, og andre der arbejder målrettet med pleje for sårbare sommerfugle, et nyttigt redskab, som kan medvirke til, at de trængte sommerfugle fortsat kan forblive en del af den danske natur.

Et stort og vigtigt arbejde ligger forude.Søger du en oversigt over og oplysninger om bestemmelse af alle danske dagsommerfugle, kan du benytte vores guide til danske dagsommerfugle. med mange billeder samt bla. udbredelseskort og flyvetid


Nedenfor kan du hente PDF-dokumenter
med faktablade for de enkelte arter og de generelle afsnit

De enkelte faktablade samt indledende afsnit kan altid frit downloades her på siden. Bemærk dog at forfatterne beholder ophavsretten, og indholdet i dokumenterne må således ikke benyttes eller gengives i kommercielt øjemed eller gøres til genstand for videresalg uden tilladelse fra forfatterne, som kan kontaktes via formularen her.Bemærk: Selv om nedenstående dokumenter kan hentes frit, så er de stadig underlagt foreningens og forfatternes copyright. Faktabladene og øvrige afsnit må således ikke publiceres andetsteds, heller ikke med detaljerede links til de enkelte filer.

Dokumenterne bedes citeret som: Lepidopterologisk Forening, 2021. Faktablade for 36 danske dagsommerfugle. www.lepidoptera.dk/faktablade

Download

OBS: Hent og læs venligst de generelle afsnit og litteraturlisten før artsbeskrivelserne.

Hent de generelle afsnit med
Naturstyrelsens forord: I arbejdstøjet for det sjældne og det sårbare
Forfatternes forord og vejledning; Generelt om naturpleje og dagsommerfugle; Principper og forudsætninger for udsætning af insektarter; Vigtige værts- og nektarplanter; Dagsommerfugles levesteder; Ordforklaring og definitioner.

Benyttet litteratur
og links

 

argusblåfugl
(Plebejus argus)
 
brun pletvinge
(Melitaea athalia)
 
brunlig perlemorsommerfugl
(Boloria selene)
 
bølleblåfugl
(Plebejus optilete)
 
det hvide w
(Satyrium w-album)
 
dukatsommerfugl
(Lycaena virgaureae)
 
dværgblåfugl
(Cupido minimus)
 
engblåfugl
(Polyommatus semiargus)
 
engperlemorsommerfugl
(Brenthis ino)
 
ensianblåfugl
(Phengaris alcon)
 
foranderlig blåfugl
(Plebejus idas)
 
fransk bredpande
(Pyrgus armoricanus)
 
grøn busksommerfugl
(Callophrys rubi)
 
gråbåndet bredpande
(Erynnis tages)
 
guldhale
(Thecla betulae)
 
hedepletvinge
(Euphydryas aurinia)
 
hvid admiral
(Limenitis camilla)
 
isblåfugl
(Polyommatus amandus)
 
kejserkåbe
(Argynnis paphia)
 
klitperlemorsommerfugl
(Argynnis niobe)
 
kommabredpande
(Hesperia comma)
 
markperlemorsommerfugl
(Speyeria aglaja)
 
moseperlemorsommerfugl
(Boloria aquilonaris)
 
moserandøje
(Coenonympha tullia)
 
mørk pletvinge
(Melitaea diamina)
 
okkergul pletvinge
(Melitaea cinxia)
 
rødlig perlemorsommerfugl
(Boloria euphrosyne)
 
skovperlemorsommerfugl
(Argynnis adippe)
 
sort ildfugl
(Lycaena tityrus)
 
sortbrun blåfugl
(Aricia artaxerxes)
 
sortplettet blåfugl
(Phengaris arion)
 
sortplettet bredpande
(Carterocephalus silvicola)
 
spejlbredpande
(Heteropterus morpheus)
 
spættet bredpande
(Pyrgus malvae)
 
svalehale
(Papilio machaon)
 
violetrandet ildfugl
(Lycaena hippothoe)