Ny publikation fra Lepidopterologisk Forening, november 2018

Michael Kavin:
Den faunistiske udvikling for udvalgte storsommerfugle 1995-2015

Lepidopterologisk Forening, København 2018. ISBN 978-87-994142-5-3, 200 sider. Pris kr., 200,-inkl. forsendelse, gratis for medlemmer mod forsendelse kr. 70,- i DK. Bestilling sendes til kassereren via formularen på www.lepidoptera.dk.

Alle der har beskæftiget sig med sommerfugle i en længere årrække har næppe kunnet undgå at lægge mærke til, at vor fauna til stadighed er i bevægelse. Arter der før var almindelige, ser vi mindre til. Andre er næsten eller helt forsvundne. Omvendt er mange arter, som vi tidligere anså for sjældne, blevet meget mere almindelige og udbredte, og der er dukket mange nye arter op, flere af dem er endda blevet ret almindelige.

Hidtil har vi i vidt omfang været henvist til formodninger og mavefornemmelser om, hvordan det nu går med denne eller hin art. Men med de entomologiske foreningers database Bugbase er der etableret en database for sommerfuglene, som med over en mio. registreringer er blevet omfattende, og som for mange arters vedkommende er ganske repræsentativ, også over en længere periode. Dermed er muligheden opstået for at få sat lidt mere hårde facts på den faunistiske udvikling for en række af vores nataktive storsommerfuglearter.

I denne publikation er 160 udvalgte arter analyserede. Der er set på perioden 1995 -2015, og alle de behandlede arter er kendetegnet ved, at de har været kendt fra Danmark før 1995. Desværre er vi fortsat henvist til formodninger og mavefornemmelser, når det gælder den store gruppe af det, vi opfatter som de mere almindelige og udbredte arter, men heldigvis kommer der en stigende mængde data om disse arter i databasen.

Så det er håbet, at der efterhånden også kan skabes et bedre grundlag for at vurdere udviklingen for de almindelige og udbredte arter. Se opslag fra bogen