Et udvalg af vigtige værts­planter og nektarplanter for danske dagsommerfugle (i alfabetisk orden)

Alle dagsommerfugle er afhængige af specifikke planter, værtsplanter, som lar­verne lever på, og som ofte skal vokse under helt specielle forhold for, at arterne kan gennemføre deres livscyklus.

Nek­tarplanter fungerer derimod kun som føde- og dermed energikilde for dagsommerfuglene.

De mest almindelige arter, som man måske kan få til at yngle i en have, er fremhævede med fed. Ekstremt sjældne arter står i parentes.

For detaljer om de enkelte arter dagsommerfugle, se vores guide og galleri. hvor du finder beskrivelse samt billeder, flyvetid og udbredelseskort af hver art. Du kan tilmed udskrive siderne til din egen bog.

Denne side må gengives mod at du linker til vores vores guide og galleri med dagsommerfugle.

Plantenavn Værtsplante for følgende arter Vigtige nektarplanter
Almindelig ­gedeblad hvid admiral  
Almindelig ­kællingetand almindelig blåfugl, argusblåfugl, gråbåndet bredpande
Almindelig ­mjødurt engperlemorsommerfugl  
Ask Samlingssted for guldhale  
Blodrød ­storkenæb sortbrun blåfugl  
Blåbær grøn busksommerfugl  
Blåhat  
Brombær  
Brunelle  
Brændenælde nældens takvinge, dagpåfugleøje, admiral, det hvide c, nældesommerfugl  
Bævreasp (poppelsommerfugl), kirsebærtakvinge, ilia, sørgekåbe  
Djævelsbid hedepletvinge
Eg blåhale, egesommerfugl. Samlingssted for iris og hvid admiral  
Elm det hvide c, det hvide w,  
Græs-arter græsrandøje, engrandøje, okkergul randøje, vejrandøje, skovrandøje, stor bredpande, stregbredpande (hele DK), skråstregbredpande (Jylland)  
Gyldenris-arter  
Harekløver almindelig blåfugl  
Hedelyng foranderlig blåfugl, argusblåfugl.
Hjortetrøst  
Klokke-ensian ensianblåfugl  
Kløver-arter blåsommerfugle  
Knopurt-arter  
Knoldet mjødurt fransk bredpande  
Hulkravet ­kodriver (terningsommerfugl)  
Kohvede-arter brun pletvinge  
Korsblomstrede stor kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl  
Kål-arter stor kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl  
Kragefod  
Kærsvovlrod svalehale  
Kæruld-arter moserandøje  
Lancetbladet ­vejbred Brun pletvinge, okkergul pletvinge  
Lind  
Lucerne orange høsommerfugl, gul høsommerfugl, almindelig blåfugl og andre blåfugle
Løgkarse aurora, stor kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl
Mirabel guldhale  
Mosebølle grøn busksommerfugl, mosehøsommerfugl  
Musevikke isblåfugl  
Mælkebøtte-arter  
Næbfrø-arter moserandøje  
Pile-arter sørgekåbe, kirsebærtakvinge, østlig takvinge, ilia, iris
Potentil-arter spættet bredpande, fransk bredpande
Rundbælg dværgblåfugl
Rødkløver engblåfugl
Røn sortåret hvidvinge  
Rørhvene spejlbredpande  
Seljepil iris, sørgekåbe  
Skovjordbær spættet bredpande  
Skærmplante-­ ­arter svalehale
Slåen guldhale, sortåret hvidvinge, (slåensommerfugl), (sydlig svalehale)
Soløje fransk bredpande  
Storkenæb-arter rødplettet blåfugl  
Syre-arter lille ildfugl, dukatsommerfugl, (stor ildfugl), sort ildfugl, violetrandet ildfugl,  
Tagrør spejlbredpande  
Tidsel-arter tidselsommerfugl
Timian sortplettet blåfugl
Tjørne-arter sortåret hvidvinge  
Tranebær bølleblåfugl, grøn busksommerfugl, moseperlemorsommerfugl
Tørst citronsommerfugl, skovblåfugl  
Vedbend skovblåfugl
Viol-arter storplettet perlemorsommerfugl, kejserkåbe, brunlig perlemorsommerfugl, markperle­morsommerfugl, skovperlemorsommerfugl, klitperlemorsommerfugl, rødlig perlemorsommerfugl  
Vrietorn citronsommerfugl  
Ærenpris-arter brun pletvinge  
Ærteblomstrede almindelig blåfugl