Arter af "Heliothis" som er fundet eller kan forventes i Skandinavien


Øverst Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)

i midten Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851
nubigera er en afrikansk art, som fundet som sjælden migrant nordligt i England, Holland, Tyskland og Finland. Arten er ofte mindre end det her afbildede eksemplar fra de Kanariske Øer (Tenerife)

nederst Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)

Øverst Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
Næppe egl. fastboende i Danmark, men findes som tilflyver der i gunstige år kan yngle. Findes mest på tørre overdrev o. lign. i august-september.

i midten Heliothis maritima Graslin, 1855.
kan minde meget om ovenstående, men er mindre i vingefang og gennemgående mørkere i grundfarven. Lever på fugtige heder med værtsplanten klokkelyng (Erica tetralix). Flyver i sidste halvdel af juli om dagen. 

nederst Heliothis ononis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Er generelt lidt mindre end de ovenstående, og det mørke på bagvingerne er mere udbredt. Den virker mørkere og midtbåndet på forvingen er tydeligere markeret fra forkant til bagkant. Lever på Ononis (Krageklo), Salvia (Salvie), Silene(Limurt) og Linum (hør). Imago er udpræget dagflyver, men kommer også til lys. Lever på meget tørre lokaliteter.
Ononis er udbredt i et bælte gennem europa, med hyppigheden størst mod sydøst - arten beskrives som sjælden nord for Alperne og Karpaterne. Da fundene er få nord for Alperne er det den almindelige antagelse, at der er tale om regelmæssige tilflyvere snarere end faste populationer.