Velkommen til Lepidopterologisk Forening
Welcome to Lepidopterological Society, Denmark

Lærkehaven 3, DK - 2980 Kokkedal, tlf. +45 - 29 61 15 77, Denmark

Formand / President: Christian Videnkjær

Nye tilføjelser / New items 10/11 - 2021

Mødeprogram. Her finder du omtale af foreningens aktuelle møder. Næste møde: Julemøde årets bankobegivenhed.
Lokalerne på museet er blevet tilgængelige igen, så alle møder kan nu afholdes fysisk. Mød derfor op og bliv klogere på sommerfuglenes verden og få en hyggelig snak med de øvrige fremmødte. Nogle af møderne vil desuden kunne ses over internettet via Zoom. Vi anbefaler, at du som medlem tilmelder dig til foreningens mødehusker, oplys dit fulde navn og emailadresse.

Så er de endelig udkommet: Faktablade for 36 danske dagsommerfugle - et redskab for naturforvaltere. Efter 2 års arbejde, er vores projekt med at samle tilgængelig viden og på basis heraf at udarbejde faktablade for de udvalgte dagsommerfugle endelig er til ende. Dermed kan informationen komme ud til naturforvalterne og forhåbentlig blive indtænkt i naturforvaltningen til gavn for sommerfuglene.
Projektet blev støttet af Aage V. Jensen Naturfond. Læs mere om projektet og hent PDFdokumenter med de enkelte arter.

Vigtig information: Miljøstyrelsens "Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt" er trådt i kraft pr. 1. marts 2021.

DDpN - Guide til Danmarks dagsommerfugle på nettet. Artsbeskrivelser, billeder med mulighed for sammenligning, prikkort, flyvetid o.m.a.

Bugbase - foreningernes insektdatabase.  Anmodning om adgangskode og brugernavn adgang kræver medlemsskab af en af de danske entomologiske foreninger.

Facebook. Lepidopterologisk Forening er på Facebook. Besøg siden og giv dit besyv med eller skriv et indlæg.

Folder om danske sommerfugle og DVD om at interessere sig for sommerfugle. For alle, der vil vide mere eller interessere sig nærmere for sommerfuglene i den danske natur.

Sommerfuglelitteratur. Oversigt over nyttige bøger med kommentarer og en "rating".

Fortegnelse over Hvideruslands sommerfugle - Checklist of Lepidoptera recorded from Belarus af Alexandr Pisanenko, Giedrius Svitra & Vladimir Piskunov. Udgivet af Lepidopterologisk Forening.

Den faunistiske udvikling for udvalgte storsommerfugle 1995-2015 af M. Kavin. En analyse af 160 natsommerfugles frem- og tilbagegang i Danmark.

Fortegnelsen over danske sommerfugle 2013. Find noter og litteratur til de tidligere kataloger. Search the latest Danish catalogue with notes and references.

De danske entomologiske foreningers etiske regler og populationsbeskyttelser.


Søg på lepidoptera.dk 

Diverse artikler og information- miscellaneous articles and information

I vinteren 2020 rundede de entomologiske foreningers database Bugbase 1,5 million observationer af hovedsagelig sommerfugle. Der er derfor en god anledning til at se på, hvad man bl.a. kan få ud af databasens mange oplysninger.
Gennem efteråret og vinteren 2017-18 har Michael Kavin arbejdet på at analysere frem- og tilbagegang for ca. 160 arter storsommerfugle, læs mere om rapporten, og hvordan den bestilles.
Derudover har vi udarbejdet et program, som kan illustrere antal arter fordelt på UTM kvadrater på forskellig måde, bl.a. i forhold til Rødlisten. Man skal være opmærksom på, at kortene er helt rå og ufortolket data, som man skal være forsigtig med at læse for kategorisk, men alligevel siger kortene en del om forandringer i hyppighed og geografisk fordeling af arterne.
Du kan se mere, og prøve dig frem med forskellige kombinationer på siden her. Læs vejledningen først!

Vores tre grå efterårsmålere - Epirrita-arterne - som er almindelige i vores skove og haver om efteråret, er altid svære at bestemme. Både i felten og hvis man tager dem med hjem til nærmere undersøgelse. Bjarne Skule har udarbejdet et ark med hjælp til bestemmelse af de tre arter, så vi kan få flere sikre fund ind i Bugbase. Arket er en PDF, som nemt kan udskrives og gemmes..
Opdatering: Bjarne har på basis af oplysningerne i Bugbase udarbejdet en status for data om de tre arter. Dokumentet kan hentes her som PDF

Dokumenter med beskrivelse af arterne i småsommerfuglegrupperne Pammene, Cydia, Cochylini, Lobesiini, Endotheniini, Olethreutini samt flere. 10.4.2020 er 7 nye oversigter tilføjet
Biologi, udbredelse og samlertips, samlet og forfattet af Eivind Palm. Download som PDF.

Slåning af grøftekanter. Fyns Amt igangsatte i 1987 en undersøgelse af effekten fra 2 forskellige slåningspraksis på vejkantens planter. Da denne vigtige rapport ikke er tilgængelig andre steder, bringes den her efter aftale med tidl. Fyns Amt.

Vidste du det? Mange overraskende fakta om sommerfugle.

De danske (og europæiske) græsugler, slægten Mythimna. Slides fra Bjarne Skules foredrag i foreningen d. 25/11-2010.

Resultater af lysfældefangst i Danmark 1994-2006. Report with analysis of moth trapping in Denmark 1994-2006

Den dagaktive sommerfugl blodplet, Tyria jacobaeae har bredt sig meget i Danmark siden år 2000

Heliothis arter i Skandinavien.

Fremstilling af sukkerlokningssnore / How to make sugar ropes.

Indlæg vedr. indsamling af insekter.


Om vores websider
Vores hjemmesider opdateres jævnligt og bringer fx uddrag af udvalgte artikler fra vores blad Lepidoptera, nyheder om emner vedrørende sommerfugle i alle aspekter, udbredelseskort og mange andre oplysninger. Al information på vore sider er kvalitetssikret, således at vi så vidt muligt  kan stå inde for oplysningerne. Bemærk dog at observationer på den offentlige rapportside alene er observatørernes eget ansvar.
Disse sider kan referes som: Lepidopterologisk Forening, København: www.lepidoptera.dk, besøgt: dato.

Om foreningens privatlivspolitik

About these pages
Our homepages will present extracts from our paper Lepidoptera in Danish and/or English and will be regularly updated. We will currently add actual information on any aspect on Lepidoptera of Denmark as f.i. distribution maps, new events and nature conservation. You will also find latest observations. Note that all information on these pages is evaluated to secure best possible reliability, however observations on the report page is exclusively reporters responsibility. These pages can be referred as: Lepidopterologisk Forening, Copenhagen: www.lepidoptera.dk, visited date

(c) Lepidopterologisk Forening. Text may be quoted with proper reference. Figures may only be used after written permission by the society/author. Contact editor P. Stadel Nielsen.
These pages are maintained by P. Stadel Nielsen.