Kender du Lepidopterologisk Forening
og vores tidskrift Lepidoptera ?


Formand: Christian Videnkjær, Lærkehaven 3, DK - 2980 Kokkedal, tlf. 29 61 15 77

Foreningens vedtægter

Foreningen er hjemmehørende i København, hvor den blev stiftet i 1941. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de danske sommerfugle gennem publikationer, møder, ekskursioner og lignende. Medlemskontingentet er p.t. kr. 350,-. For unge under 18 år dog kun kr. 100,-. Kontingentet betales senest d. 1. april.

Vi har for tiden ca. 300 medlemmer, størsteparten i Danmark, men også mange i vore nabolande, samt ca. 30 abonnenter blandt andet europæiske og nordamerikanske museer. Vore medlemmer er såvel amatører som halv- og helprofessionelle sommerfugleinteresserede.

Foreningens bestyrelse består af 8 ulønnede medlemmer, som vælges på årets generalforsamling

Vort tidsskrift Lepidoptera udkommer 2 gange årligt, normalt i juni og november. Hæfterne er på 32 - 40 sider med mange illustrationer, som alle er i farve. Artiklerne er fortrinsvis skrevet af medlemmerne for medlemmer og dækker mange forskellige områder inden for sommerfuglenes forunderlige verden. Artiklerne i Lepidoptera omhandler fx arternes biologi, deres vandringer og fluktuationer, men også biotopsbeskrivelser, artikler om bestemmelsen af vanskelige artsgrupper, om fangst- og fototeknik, fund af nye arter, boganmeldelser og meget mere. De vigtigste artikler er forsynet med engelsk summary. Indholdsfortegnelse fra tidligere numre og nogle af artiklerne i fuldtekst kan findes her.

Medlemmerne får foruden vores tidsskrift tilsendt mødeprogrammet 4-5 gange om året. Det indeholder fortrinsvis indkaldelser og referater fra vinterhalvårets ca. 16 møder og sommersæsonens ekskursioner i ind- og udland. Oversigten over fund af storsommerfugle udsendes en gang årligt. Desuden offentliggøres andre vigtige oplysninger omkring foreningens forhold og andre sager relevant for foreningens og medlemmernes virke i mødeprogrammet. Mødeprogrammet kan desuden bruges af medlemmerne til fx at avertere køb og salg, efterlysning af oplysninger og andet.

Foreningens møder afholdes i lokaler ved Zoologisk Museum i København. Møderne omfatter emner lige fra rejseberetninger, bestemmelse af vanskelige arter, hyggeaftener og meget andet. Hvis du er interesseret også som ikke-medlem, er du velkommen til at deltage i møderne. Det aktuelle mødeprogram kan læses her.

Foreningens publikationer kan, så længe lager haves, erhverves til medlemspris gennem foreningen. Nye medlemmer kan købe vore publikationer til speciel tilbudspris.

Indmeldelse i Foreningen sker lettest ved at sende en besked til formanden via kontaktformularen. Herefter vil du modtage de til året hørende hæfter af Lepidoptera, mødemeddelelser og andet, som vi måtte have udsendt til vore medlemmer i årets løb. Bemærk, at selv om indmeldelse sker sidst på året, skal der stadig betales fuldt kontingent, idet vore møder er gratis, og vort tidsskrift Lepidoptera samt porto udgør ca. 90% af kontingent-prisen. Ønsker du at vente med indmeldelse bedes dette anført på kuponen.


Kontingentet betales lettest ved at benytte

Danske Bank konto 1551 - 1 02 72 98,

bankoverførsel eller indbetalingskort type 01
IBAN: DK71 3000 0001 027298,
SWIFT-BIC: DABADKKK

Lepidopterologisk Forening v. Carsten Hviid, Virum Overdrevsvej 5A, 2830 Virum, mob. 21 46 21 23


Der kan også indbetales med Mobilepay til 21 46 21 23, Carsten Hviid eller via PayPal til carstenhviid52@gmail.com


Bemærk: Vore bankkonti i de øvrige skandinaviske lande er nedlagt grundet for store omkostninger og bureaukrati:

HUSK at anføre afsender på indbetalingen!


Er du interesseret i at blive medlem?

Så kontakt foreningen på nedenstående adresse eller via kontaktformularen
Du kan også få tilsendt et prøvehæfte af vores tidsskrift.

Formand:

Christian Videnkjær
Lærkehaven 3,
DK - 2980 Kokkedal,
tlf. +45 - 29 61 15 77, Denmark