Content of Lepidoptera vol. 12
Indhold af Lepidoptera bind 12

Hæfte / issue: 1 - 2 -

Indhold af bind 7, bind 8, bind 9, bind 10, bind 11, bind 12, artikler i alle bind af Lepidoptera.

Content of vol. 7, vol. 8, vol. 9, vol. 10, vol. 11, vol. 12, articles in all issues of Lepidoptera.

 Issue 1 / hæfte 1 - 2021

  • Indflyvninger i sommeren 2019 af trækdagsommerfugle. Emil Blicher Bjerregård. Side 1
  • Ditula angustiorana Hw. – endnu en art med helt nye vaner! Eivind Palm. Side 18
  • Om orientering og navigation hos trækkende monarker (Danaus plexippus L.). Arne Lykke Viborg. Side 20
  • Colias myrmidone – en truet art i Europa. Emil Blicher Bjerregård. Side 29
  • Sortplettet blåfugls (Phengaris arion) redningsmænd hædret af Vordingborg kommune. Bjarne Skule. Side 35

 Issue 2 / hæfte 2 - 2021

  • Landbrug, natur og sommerfugle, en vanskelig cocktail. Allan Bornø Clausen. Side 37
  • Fund af enestående aberration af admiral Vanessa atalanta L. Steffen Johansen. Side 55
  • Hvad er der sket med Cepphis advenaria Hb.? Michael Kavin. Side 58
  • Boganmeldelse: Life Cycles of British & Irish Butterflies. Martin Bjerg. Side 59
  • Mindeord: Ebbe Vesterhede. Flemming Vilhelmsen. Side 62