Content of Lepidoptera vol. 12
Indhold af Lepidoptera bind 12

Hæfte / issue: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Indhold af bind 7, bind 8, bind 9, bind 10, bind 11, bind 12, artikler i alle bind af Lepidoptera.

Content of vol. 7, vol. 8, vol. 9, vol. 10, vol. 11, vol. 12, articles in all issues of Lepidoptera.

 Issue 1 / hæfte 1 - 2021

 • Indflyvninger i sommeren 2019 af trækdagsommerfugle. Emil Blicher Bjerregård. Side 1
 • Ditula angustiorana Hw. – endnu en art med helt nye vaner! Eivind Palm. Side 18
 • Om orientering og navigation hos trækkende monarker (Danaus plexippus L.). Arne Lykke Viborg. Side 20
 • Colias myrmidone – en truet art i Europa. Emil Blicher Bjerregård. Side 29
 • Sortplettet blåfugls (Phengaris arion) redningsmænd hædret af Vordingborg kommune. Bjarne Skule. Side 35

 Issue 2 / hæfte 2 - 2021

 • Landbrug, natur og sommerfugle, en vanskelig cocktail. Allan Bornø Clausen. Side 37
 • Fund af enestående aberration af admiral Vanessa atalanta L. Steffen Johansen. Side 55
 • Hvad er der sket med Cepphis advenaria Hb.? Michael Kavin. Side 58
 • Boganmeldelse: Life Cycles of British & Irish Butterflies. Martin Bjerg. Side 59
 • Mindeord: Ebbe Vesterhede. Flemming Vilhelmsen. Side 62

 Issue 3 / hæfte 3 - 2022

 • En klækning af Pungeleria capreolaria D. & S. fra æg: Et forløb med forhindringer - og kun med delvis succes. Peter Carlsen & Bjarne Skule. Side 65
 • Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803) fundet i Danmark (Lepidoptera, Noctuidae). Knud Larsen. Side 75
 • Ensianblåfugl, Phengaris alcon D. & S., i Sydvestdanmark - statusrapport 2021. Torben Evald. Side 79
 • Aberrationer af målerarterne Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) og Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) (Lepidoptera, Geometridae). Knud Larsen. Side 86
 • Bogomtale: »I arbejdstøjet for det sjældne og det sårbare« [Faktablade for 36 danske dagsommerfugle]. Per Stadel Nielsen m.fl.. Side 94
 • Territorial adfærd hos bredpander. Arne Lykke Viborg. Side 97
 • Mindeord: Jens Lyngsøe, 12. maj 1930 – 21. maj 2021. Knud Bech & Erik Steen Larsen. Side 99

 Issue 4 / hæfte 4 - 2022

 • Ochropleura leucogaster Freyer, ny ugle for Danmark. Carsten Hviid. Side 101
 • Trendanalyse 1995-2019 for de større danske natsværmere. Michael Kavin. Side 103
 • Flagermus og natsværmere. Bjarne Skule. Side 114
 • Fotosafari til Nordskandinavien. Erling Krabbe. Side 118
 • Flot farvevariant af guldhale (Thecla betulae L.). Jørgen Eilenberg. Side 134
 • Usædvanlig æglægningsadfærd hos guldhale (Thecla betulae L.) på trådhegn. Arne Lykke Viborg. Side 135

 Issue 5 / hæfte 5 - 2023

 • Ny dansk storsommerfugl – Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775). Brian Jes Kofoed Nielsen. Side 137
 • Hvorfor bringes to artikler om Heliotis nubigera? Foreningens bestyrelse og redaktionen. Side 141
 • Heliothis nubigera Herrich- Schäffer, 1851 fundet i Danmark (lepidoptera, Noctuidae). Knud Larsen. Side 142
 • To »skæve« larvefund af Vanessa cardui og Vanessa atalanta. Per Stadel Nielsen. Side 145
 • Ny dansk storsommerfugl – Heliothis nubigera (Herrich- Schäffer, 1851). Brian Jes Kofoed Nielsen. Side 146
 • Nyt om Eupithecia pulchellatas økologi. Peter Carlsen. Side 150
 • Der var Heliothis armigera i min mad. Peter Carlsen. Side 156
 • Lemonia batavorum Šumpich & Jagelka, 2021, en tvillingart til L. dumi L. opdaget i Holland. Per Stadel Nielsen. Side 158
 • Boganmeldelse: De Nordvesteuropæiske Gelechider. Thomas J. Simonsen. Side 161

 Issue 6 / hæfte 6 - 2023

 • Redaktørens forord. Redaktøren. Side 165
 • Levevis og status for stor glassværmer (Sesia apiformis Cl.). Kasper Nyberg. Side 165
 • Levevis og status for seljepilglassværmer (Sesia bembeciformis Hb.). Kasper Nyberg. Side 171
 • En meget anderledes form af kejserkåbe (Argynnis paphia L.). Heidi Kirk Nissen. Side 176
 • Sesamia nonagrioides (Lefèbvre, 1827) fundet ny for Danmark. Søren Dyrsted. Side 179
 • Årets gang i Neder Holluf. Michael Kavin. Side 182
 • Værd at kende: Xylomoia graminea Graeser, en forventelig art. Per Stadel Nielsen. Side 187
 • Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn, foreningsekskursion den 18. og 19. juni 2023. Allan B. Clausen. Side 187
 • Lidt om parringsadfærd hos slægten Hipparchia. Arne Lykke Viborg og Martin Bjerg. Side 194
 • Min sommerfugleinteresse. Frank Desting. Side 197