Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

Lokalerne på museet er blevet tilgængelige igen, så alle møder kan nu afholdes fysisk. Mød derfor op og bliv klogere på sommerfuglenes verden og få en hyggelig snak med de øvrige fremmødte.

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og uden p-billet må man kun holde i max 15 minutter - husk at sætte p-skiven inden I forlader bilen for at hente en p-billet!. Henvend dig til vores "vagt" ved mødet. Det er kun tilladt at parkere i afmærkede båse

Ny mulighed for deltagelse på mødeaftenerne over internettet:

Efter erfaringerne med afholdelse af møder over Zoom i foråret, hvor en hel del medlemmer boende langt fra København deltog, har foreningen indkøbt et kamera, så det for udvalgte fremtidige møder såsom foredrag, billedaftener og lignende vil være muligt at følge med hjemmefra. Vi håber på den måde, at medlemmer fra især Jylland, Fyn og udlandet i højere grad vil få mulighed for at deltage på mødeaftenerne. Link til et møde vil kunne fås ved tilmelding til den under mødet nævnte kontaktperson.

HUSK: Du kan tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Datoer for vore egne møder, klik på datoen for at hoppe til mødebeskrivelsen:  8/12 - 12/1 - 24/1 - 26/1 - 9/2 - 23/2 - 4/3 -


8/12-2022: Julemøde – årets bankobegivenhed

Carsten og Ingelise vil som sædvanlig lede os gennem de spændende spil med dertil hørende flotte præmier. Du medbringer familien og kontanter til køb af bankoplader, mobil pay kan også benyttes. Husk at vi spiser sammen inden spillet så medbring også aftensmaden. Foreningen byder på kaffe/ the og en lille én. Øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser.
Vi plejer at blive mange, så kom i god tid.
Bemærk: Vi spiser klokken 19.00, og banko starter klokken 19.30. Dørene er åbne fra klokken 18.30-18.50.


12/1-2023: Årets billeder

Medlemmerne viser billeder fra 2022-sæsonen. Alle korte (10-15 minutter) indslag er velkomne, det vil sige omkring 25-30 billeder. Der er computer og projektor i mødelokalet. Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med billeder og fortællinger.

Mødet kan følges via Zoom. Send besked til Emil Blicher Bjerregård, xanthomelas@live.dk og modtag et link, så I kan være med hjemmefra.


24/1-2023: Bevar mig vel: Danmarks ikoniske biller

Møde i Entomologisk Forening

OBS: Datoen er tirsdag d. 24. januar.
Mødet foregår på Zoologisk Museum kl. 19:30 - indgang under trappen fra 19:15.

Så er der en spændende foredragsaften i foreningen i sigte. Eddie Bach og Signe Ellegaard fra Zoologisk Have, København, kommer og fortæller om deres arbejde med opdræt, udsætning og forbedring af levesteder for nogle af Danmarks sjældneste og mest karismatiske vedboende biller:
Zoologisk Have har siden 2014 arbejdet med at sikre og udvide leveområder for grøn pragttorbist i Danmark.

Gennem forskning, opdræt og udsætning er de blevet meget klogere på denne smukke bille, viden der nu også bruges til at hjælpe sort pragttorbist og eremit.
Projektet har også kickstartet et biodiversitetsprojekt om artsrig skovdrift på Midtsjælland.

Medlemmer af Lepidopterologisk Forening er velkomne.


26/1-2023: Ordinær generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår fremlægges af kasserer Carsten Hviid til generalforsamlingens godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af årets kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg er: Christian Videnkjær, Erik Steen Larsen, Kasper Nyberg og Allan Bornø Clausen. Alle er villige til genvalg.
  6. Valg af formand. Christian Videnkjær er villig til genvalg.
  7. Valg af redaktør. Michael Kavin er villig til genvalg.
  8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant. Asbjørn Christensen og Bjarne Skule er villig til genvalg. Revisorsuppleant Danny Nilsson er villig til genvalg.
  9. Eventuelt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde underskrevet senest 14 dage før generalforsamlingen altså senest 12. januar.


9/2-2023: Fremvisningsmøde

På dette møde er der mulighed for at fremvise og bese nogle af de interessante kasser, som viser fund fra 2022. Medbring samtidigt lidt litteratur, så vi i fællesskab kan få bestemt eventuelt vanskelige arter. Derudover bliver der nok også tid til lidt hyggesnak og en enkelt øl eller sodavand.


23/2-2023: Peder Skou: Nye målerarter måske på vej

I forlængelse af Carsten Hviids gennemgang af mulige nye uglearter i den danske fauna fortæller Peder Skou denne aften om mulige nye målerarter. Peder vil udover en præsentation af de letgenkendelige arter gennemgå en række arter, der kan være svære at kende fra allerede kendte danske arter. Der vil blive vist billeder, ligesom kasser med de omtalte arter vil være medbragt.
Mødet kan følges via Zoom. Send besked til Emil Blicher Bjerregård. xanthomelas@live.dk og modtag et link, så I kan være med hjemmefra.


4/3-2023: Entomologisk Årsmøde 2023

Aarhus Entomologklub og Nordjysk Lepidopterologklub er værter for Entomologisk Årsmøde 2023 som afholdes på Naturhistorisk Museum i Aarhus i weekenden 4.-5. marts.

I Aarhus Entomologklub og Nordjysk Lepidopterologklub har vi sat os i selen for at skabe rammerne for et par gode dage for entomologer i hele landet på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Gå ind på aarhus-entomologklub.dk. Her finder du indbydelsen med et foreløbigt program samt information om tilmelding og betaling. Programmet kan desuden hentes som PDF her.

 

Til sidens top