Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

Lokalerne på museet er blevet tilgængelige igen, så alle møder kan nu afholdes fysisk. Mød derfor op og bliv klogere på sommerfuglenes verden og få en hyggelig snak med de øvrige fremmødte.

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og uden p-billet må man kun holde i max 15 minutter - husk at sætte p-skiven inden I forlader bilen for at hente en p-billet!. Henvend dig til vores "vagt" ved mødet. Det er kun tilladt at parkere i afmærkede båse

Ny mulighed for deltagelse på mødeaftenerne over internettet:

Efter erfaringerne med afholdelse af møder over Zoom i foråret, hvor en hel del medlemmer boende langt fra København deltog, har foreningen indkøbt et kamera, så det for udvalgte fremtidige møder såsom foredrag, billedaftener og lignende vil være muligt at følge med hjemmefra. Vi håber på den måde, at medlemmer fra især Jylland, Fyn og udlandet i højere grad vil få mulighed for at deltage på mødeaftenerne. Link til et møde vil kunne fås ved tilmelding til den under mødet nævnte kontaktperson.

HUSK: Du kan tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Datoer for vore egne møder, klik på datoen for at hoppe til mødebeskrivelsen:  12/10 - 24/10 - 26/10 - 9/11 - 14/11 - 23/11 - 5/12 - 7/12 - 11/1 -


12/10-2023: Tilbagegang af dagsommerfugle i Danmark siden 1993

Denne aften står i sorgens tegn, da Emil Blicher Bjerregård vil berette om den triste tilstand for den østdanske dagsommerfuglefauna. Den fauna vi kendte i Østdanmark for bare 10 år siden, kan man slet ikke genkende i dag. Emil har på baggrund af sit feltarbejde i Danmark (særligt i årene 2013-2019) samt databehandling af den første atlasundersøgelse i begyndelsen af 1990'erne, netop fået udgivet resultaterne i det videnskabelige tidsskrift, Biological Conservation.
Resultaterne er nedslående; af de undersøgte arter, har kun enkelte arter som fransk bredpande og okkergul pletvinge været i fremgang, ellers har tilbagegangen været massiv på tværs af alle andre arter. Arbejdet med at få udgivet undersøgelsen har foregået ii tæt samarbejde med professorer fra Institut for Matematisk fag på Københavns Universitet, for at belyse tilbagegangen i et mere objektivt, statistisk perspektiv. Data viser entydigt at tilbagegangen i gennemsnit hvért år har været på ca. 7% - dvs. at hvert år forsvinder 7% af alle bestande.
Heldigvis bliver der bagt kage og serveret the og kaffe gratis i aftenens anledning, så mød op og hør om de markante ændringer i vores fauna de sidste 10 år.
Mødet kan følges via Zoom. Send besked til Emil Blicher Bjerregård på xanthomelas@live.dk og modtag et link, så I kan være med hjemmefra.


24/10-2023: Entomologisk Forening: De vilde bier og honningbierne, v. Hjalte Ro Poulsen

OBS: Tirsdag. Indgang fra kælderen under Zoologisk Museum
Tjek gerne hjemmeside eller facebook-side, for uddybende info samt eventuelle ændringer/tilføjelser.


26/10-2023: Færøernes sommerfugle – et nyt katalog er på vej v. Bjarne Skule og Ole Karsholt

Efter en årrække, hvor der kun sporadisk blev gjort iagttagelser af sommerfugle på Færøerne, er der nu en aktiv færøsk lepidopterolog, der sammen med en lille gruppe generelt naturinteresserede indsamler data. Det har helt op til og med i år (2023) givet nye arter til den færøske liste, der omkring år 1800 talte bare to arter. Et stort gennembrud kom med arbejdet op til Jens-Kjeld Jensen og Hans Eli Sivertsens bog i 2010. Her talte øernes sommerfugle nu 155 arter.
Nu er der endnu flere!
Arbejdet med at få styr på bestemmelser og ikke mindst usikre fund har været stort. Denne aften vil Ole Karsholt og Bjarne Skule fortælle om arbejdet med kataloget og også om Færøernes storslåede, men på visse punkter også forarmede natur.

Mødet kan følges via Zoom. Send besked til Emil Blicher Bjerregård xanthomelas@live.dk og modtag et link, så I kan være med hjemmefra.


9/11-2023: OBS: mødet aflyst pga. sygdom! Nyt overvågningsprogram for Danske Dagsommerfugle v. Anne Eskildsen

Bemærk: Foredraget om Danmarks Dagsommerfugle ved Anne Eskildsen er desværre i sidste øjeblik blevet aflyst grundet sygdom og udskydes derfor til foråret. I stedet holder vi et uformelt møde, hvor dørene er åbne for en mulig hyggesnak, hvor vi opfordrer til, at man medbringer en kasse eller to med udvalgte dyr til at få samtalen på gled.
Der vil blive bagt kage og brygget kaffe. Øl og vand kan som altid købes for et beskedent beløb, så vel mødt!

På bestyrelsen vegne.
Christian Videnkjær, formand

I 2023 gik Danmarks Dagsommerfugle, det nye nationale overvågningsprogram for dagsommerfuglene i Danmark, i luften. Projektet er startet på baggrund af en million-bevilling fra 15. Juni Fonden og AAGE V JENSEN NATURFOND, som støtter en 5-årig opstartsfase af projektet.
Det nye overvågningsprogram følger den model for dagsommerfugleovervågning, der allerede sker i 23 andre europæiske lande under European Butterfly Monitoring Scheme (eBMS). Her bidrager tusindvis af frivillige med ugentlige transekttællinger fra april-september, som tilsammen skaber viden om dagsommerfuglenes bestandsudvikling på tværs af Europa. De data der tilvejebringes gennem Danmarks Dagsommerfugle er centrale for Danmarks opfyldelse af de nye, skærpede krav fra EU om overvågning af bestøveres udbredelse, artsrigdom og bestandsudvikling. Desuden vil data fungere som en national nøgleindikator for biodiversitetstilstanden. Derfor følger Miljøstyrelsen projektet tæt.
Fokus i projektets første leveår er at mobilisere, uddanne og støtte frivillige optællere, samt at bidrage med øget fokus på formidling og viden om danske dagsommerfugle til befolkningen generelt. Professor Toke T. Høye fra Aarhus Universitets Institut for Ecoscience er den formelle projektholder, mens Anne Eskildsen fra Naturrådgiverne Eskildsen & Buur er den daglige leder af projektet.
Mødet kan følges via Zoom. Send besked til Emil Blicher Bjerregård xanthomelas@live.dk og modtag et link, så I kan være med hjemmefra.


14/11-2023: Entomologisk Forening: Danmarks galmyg – ny viden om en understuderet familie

OBS: Tirsdag. Indgang fra kælderen under Zoologisk Museum
Danmarks galmyg – ny viden om en understuderet familie, v. Hans Henrik Bruun

Tjek gerne hjemmeside eller facebook-side, for uddybende info samt eventuelle ændringer/tilføjelser.


23/11-2023: OBS: mødet er ændret fra besøg i magasinerne til Ekskursionsplanlægning 2024

Grundet uforudsete omstændigheder, er besøget i Zoologisk Museums samling ændret til nedenstående. Mødested er den sædvanlige indgang.
 
Mød op med idéer til eventuelle ekskursionsmål i den kommende sæson såvel indenlands som udenlands. Foreløbige indkommende forslag er en forårstur til Melby Overdrev samt endnu en sommer-ekskursion til Jægerspris Skydeterræn, men andre forslag er naturligvis velkomne. Turene kan både være dagture eller natture eller en kombi.

Efter en del års pause har foreningen igen fra 2021 fået mulighed for at besigtige magasinerne på Zoologisk Museum.
For tredje år i træk afholder vi derfor dette traditionelle møde, hvor magasinerne besigtiges. Medbring gerne dyr til bestemmelse, se de mange kasser med danske arter, gå på opdagelse blandt de sydamerikanske pragtsommerfugle eller tag en afstikker til en af kasserne med punktumbiller.
Mulighederne er mange, så gå efter lige hvad du har lyst til. Samlingen huser ca. 5 millioner insekter.


5/12-2023: Entomologisk Forening: Julemødet. Vis os dine billeder.

OBS: Tirsdag. Indgang fra kælderen under Zoologisk Museum

Vi har flere dygtige insektfotografer, som har lovet at tage et lille udvalg af deres gode billeder eller fotos af interessante/sjove/sjældne dyr med. Vi opfordrer også andre til selv at medbringe et lille udvalg, som kan fremvises og knytte en kommentar til. Bedste billede kan – om ønsket – blive bragt i Entomologiske Meddelelser med en følgetekst. 


7/12-2023: Julemøde – årets bankobegivenhed

Carsten og Ingelise vil som sædvanlig lede os gennem de spændende spil med dertil hørende flotte præmier. Du medbringer familien og kontanter til køb af bankoplader, mobil pay kan også benyttes. Husk at vi spiser sammen inden spillet så medbring også aftensmaden. Foreningen byder på kaffe/ the og en lille én. Øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser.
Vi plejer at blive mange, så kom i god tid.
Bemærk: Vi spiser klokken 19.00, og banko starter klokken 19.30. Dørene er åbne fra klokken 18.30-18.50.


11/1-2024: Årets billeder fra 2023-sæsonen

Medlemmerne viser billeder fra 2023-sæsonen. Alle korte (10-15 minutter) indslag er velkomne, det vil sige omkring 25-30 billeder. Der er computer og projektor i mødelokalet. Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med billeder og fortællinger.
Mødet kan følges via Zoom. Send besked til Emil Blicher Bjerregård xanthomelas@live.dk og modtag et link, så I kan være med hjemmefra.

Til sidens top