Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

Lokalerne på museet er blevet tilgængelige igen, så alle møder kan nu afholdes fysisk. Mød derfor op og bliv klogere på sommerfuglenes verden og få en hyggelig snak med de øvrige fremmødte.

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og uden p-billet må man kun holde i max 15 minutter - husk at sætte p-skiven inden I forlader bilen for at hente en p-billet!. Henvend dig til vores "vagt" ved mødet. Det er kun tilladt at parkere i afmærkede båse

Ny mulighed for deltagelse på mødeaftenerne over internettet:

Efter erfaringerne med afholdelse af møder over Zoom i foråret, hvor en hel del medlemmer boende langt fra København deltog, har foreningen indkøbt et kamera, så det for udvalgte fremtidige møder såsom foredrag, billedaftener og lignende vil være muligt at følge med hjemmefra. Vi håber på den måde, at medlemmer fra især Jylland, Fyn og udlandet i højere grad vil få mulighed for at deltage på mødeaftenerne. Link til et møde vil kunne fås ved tilmelding til den under mødet nævnte kontaktperson.

HUSK: Du kan tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Datoer for vore egne møder, klik på datoen for at hoppe til mødebeskrivelsen:  25/11 - 9/12 - 13/1 - 27/1 - 10/2 - 24/2 - 5/3 - 10/3 -


25/11-2021: Nye danske storsommerfugle siden 2006 ved Erik Steen Larsen

Den seneste samlede præsentation af nye arter for den danske fauna udkom i 2006. Siden har hele 33 nye arter storsommerfugle fundet vej hertil. Enten som reelt indvandrede arter eller som migrerende og tilfældige strejfere. Listen præges i høj grad af natsommerfugle, men en enkelt dagsommerfugl er det da også blevet til.
Erik vil denne aften gennemgå samtlige nye arter, vise billeder og fortælle lidt om arternes biologi, udbredelse osv.
Mødet kan følges via Zoom. Send besked til Emil Blicher Bjerregaard xanthomelas@live.dk og modtag et link, så I kan være med hjemmefra.


9/12-2021: Julemøde – årets bankobegivenhed

Carsten og Ingelise vil som sædvanlig lede os gennem de spændende spil med dertil hørende flotte præmier. Du medbringer familien og kontanter til køb af plader.
Husk at vi spiser sammen inden spillet så medbring også aftensmaden. Foreningen byder på kaffe/ the og en lille én. Øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser.
Vi plejer at blive mange, så kom i god tid.
Bemærk: Vi spiser klokken 19.00, og banko starter klokken 19.30. Dørene er åbne fra klokken 18.30-18.50.


13/1-2022: Årets billeder

Medlemmerne viser billeder fra 2021-sæsonen. Alle korte (10-15 minutter) indslag er velkomne, det vil sige omkring 25-30 billeder. Der er computer og projektor i mødelokalet. Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med billeder og fortællinger.

Mødet kan følges via Zoom. Send besked til Emil Blicher Bjerregaard og modtag et link, så I kan se med hjemmefra.


27/1-2022: Ordinær generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår fremlægges af kasserer Carsten Hviid til generalforsamlingens godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af årets kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg er: Flemming Johansen, Benny Steen Larsen, Carsten Hviid og Emil Blicher Bjerregård. Alle er villige til genvalg. Kristian Graubæk vælger at stoppe som suppleant. Bestyrelsen foreslår Søren Dyrsted som ny suppleant.
  6. Valg af formand. Christian Videnkjær er villig til genvalg.
  7. Valg af redaktør. Formanden har fungeret som konstitueret redaktør gennem efteråret 2021, men bestyrelsen har foreslået hvervet til Michael Kavin, som har takket ja til tilbuddet.
  8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant. Asbjørn Christensen og Bjarne Skule er villig til genvalg. Revisorsuppleant Danny Nilsson er villig til genvalg.
  9. Eventuelt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde underskrevet senest 14 dage før generalforsamlingen altså senest 13. januar.


10/2-2022: Ekskursionsplanlægning

Mød op denne aften med idéer til eventuelle ekskursionsmål i den kommende sæson såvel indenlands som udenlands. Foreløbige indkommende forslag er Sesiidae-tur, tur til Skallingen Laboratoriet men andre forslag er naturligvis velkomne. Turene kan både være dagture eller natture eller en kombi.


24/2-2022: Rumænien

Denne aften beretter Emil Blicher Bjerregård om en sensommertur til den rumænske del af Karpaterne. I de første to uger af august 2021 besøgte Emil dette naturskønne land i selskab med Morten S. Mølgaard med fokus på at finde nogle af de lokalt forekommende dagsommerfugle.
Det primære fokus på turen var De Sydlige Karpater, hvor især flere endemiske underarter af Erebia forekommer i bl.a. Bucegi-bjergene og Retezat-bjergene. Emil og Morten besøgte også Det Transsylvanske Plateau mod nord, hvor to udryddelsestruede Colias-arter endnu findes nær Cluj.
Mødet kan følges via Zoom. Send besked til Emil Blicher Bjerregård xanthomelas@live.dk og modtag et link, så I kan se med hjemmefra.


5/3-2022: Entomologisk Årsmøde 2022, Næstved d. 5 - 6. marts

Årsmødet afholdes i år af Lepidopterologisk Forening på Herlufsholm Skole, Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved.

Hent programmet for årsmødet, som det ser ud pt.

Når tiden nærmer sig vil elektronisk tilmeldingskupon og endeligt program kunne findes her på websiden www.lepidoptera.dk.


10/3-2022: Auktionsaften

Denne aften afholdes auktion med grej fra Ebbe Vesterhede og bøger fra Birgit Nielsen, Steen Anker Jensen og Jens Tranum. Se auktionslisten i dette mødegram på side 7-8. På listen mangler dog effekter (kasser, spændbrædder, fælder, lamper, spoler, pærer, generatorer m.m.) fra Ebbe Vesterhede, som er under udarbejdelse. Den samlede liste vil blive lagt her på vores webside i god tid før auktionen.

Bemærk: Grundet den omfangsrige auktionsliste på side 7-8 begynder vi klokken 19.00, så dørene er åbne fra klokken 18.30-18.50.

Til sidens top