Sommerfuglerapporter fra Danmark

Gå til foreningen startside Gamle rapporter Udenlandske rapporter
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark

Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel!

Læs mere her om ret og pligt på denne side

Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare!

Dagsommerfugle Natsommerfugle Meddelelser
Forrige Tilføj ny rapport Næste

Rapportør Obs. dato Distrikt Obs. type
Bjarne Skule 26/2-2024 LFM Natsommerfugle
Thera primaria

er en af vores allertidligste målere. Den klækker så snart, vi har lunere perioder.

Den er indtil nu iagttaget på Falster med kun 4 hanner hhv 1 stk. fra 22.3.99, 1 stk. 23.3.99 og 2 stk. 29.2.2012 - alle 4 fra Mellemskoven.

Men på Havlykke Dige er der store slåenkrat helt ud til Østersøen: 20.2.24 7 stk. og 24.2. mindst 28 stk. - alle hanner.

Så det er nu det kan betale sig at lede efter arten på egnede steder.


Skrevet d. 26/2-2024

Emil Bjerregård 17/2-2024 NEZ Dagsommerfugle
Årets første A. urticae på en varm mur i Hillerød her til eftermiddag.
Skrevet d. 17/2-2024

Per Stadel Nielsen 12/2-2024 Meddelelse
Offentlig høring af forslag til Naturstyrelsens N2000-plejeplaner på de statslige arealer som Naturstyrelsens forvalter

Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 de statslige N2000 planer. På baggrund af disse skal der for hvert N2000 område udarbejdes en handleplan. Naturstyrelsen har, som offentlig lodsejer, valgt selv at udarbejde plejeplaner for 138 N2000-områder. Naturstyrelsen skal senest 9 måneder efter N2000 planens offentliggørelse (dvs. den 3. april 2024) fremsende et resumé af den enkelte plan til de respektive kommuner og/eller Miljøstyrelsen. Høringen lanceres her på høringsportalen  http://høringsportalen.dk og materialet ses på Naturstyrelsens hjemmeside:

https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/planer-for-naturen/natura2000-plejeplaner/offentlig-hoering-af-naturstyrelsens-n2000-plejeplaner

Plejeplanerne er på digital form og kan tilgås via

Naturstyrelsens N2000-plejeplaner er i offentlig høring i perioden fredag d. 9. februar 2024 til og med fredag den 8. marts 2024, hvorefter høringen er afsluttet. Høringssvar indgives til Naturstyrelsen på e-mail
N2000Plejeplaner@nst.dk senest d. 8. marts 2024.

Hvis du ønsker at indsende et høringssvar, så kontakt mig for nærmere oplysninger via kontaktformularen.
Skrevet d. 12/2-2024

Jan F. Rasmussen 8/2-2024 Meddelelse
Vidste I, at ligesom der findes narko-hunde og lig-hunde er der også apollo-hunde? https://wilderness-society.org/dogs-and-detection-of-apollo-caterpillars/
Skrevet d. 8/2-2024

Bjarne Skule 4/2-2024 Meddelelse
Tak til Jan for et link til et virkeligt seriøst input til vores dyrs søgen - eller rettere jf. artiklen IKKE-søgen til lys.

Vi har måske været tæt på i forklaringen på det ,vi opfattede som en søgen mod lyset, (for vi har jo “troet” dyrene søgte lyset). Artiklen forklarer, hvordan dyrene placerer deres krop og dermed deres flyvebane i forhold til den dominerende lyskilde, der i naturen vil være himmehvælvet selv i nattens mørke. Når vi blander os med kunstigt lys, placerer dyrene deres krop i forhold til det - og de flyver i ring om en lyskilde - ikke ind mod den. I hvert fald ikke indtil det går galt, og deres system kollapser, og de “staller”, hvorved vi kan “indfange” dem på lagen eller i fælde.

Artiklen er ret “langhåret” flere steder, men læs konklusionerne!
Skrevet d. 5/2-2024

Jan F. Rasmussen 2/2-2024 Meddelelse
En videnskabelig artikel om hvordan insekter tiltrækkes af kunstigt lys fra Nature.https://www.nature.com/articles/s41467-024-44785-3?fbclid=IwAR2G39Jix9sfna48onbQfap7q1Wwuqn-xrFAAcUbqHasJyP5yBXgigfpMnQ
Skrevet d. 2/2-2024

Poul Szyska 30/1-2024 Dagsommerfugle
Årets første fund:6 stk.

metzneriella, Metzneria 14-2 -2023 hmmmmmmm.
Skrevet d. 30/1-2024

Per Stadel Nielsen 25/1-2024 NEZ Dagsommerfugle
Så er siden med årets første observationer åbnet og fungerer :-)

Så Martin, det er bare at få lagt din obs ind i Bugbase, så kommer den med ved næste opdatering...
Skrevet d. 25/1-2024

Martin Bjerg 25/1-2024 NEZ Dagsommerfugle
En enkelt urticae fløj rundt ved Hillerød i solen ved middagstid. Årets første dagsommerfugl. Så året i gang. Godt 2024 til jer alle sammen.
Skrevet d. 25/1-2024

Bjarne Skule 1/1-2024 LFM Natsommerfugle
Godt nytår til alle -

hermed årets første fund - og tidligere kan det jo ikke være:

1 stk. bjørnespinderlarve (A. caja) under et gangbrædt ved sommerhuset i Bøtø fundet nytårsdag af fruen, Janni Christoffersen.Vinter-eftersøgning af de sædvanlige agatuglelarver (P.meticulosa) under filtet kongelysplanternes rosetter var for en gangs skyld uden succes. Det så ellers ud som om, der var spist af bladene for nylig.
Skrevet d. 7/1-2024

Dagsommerfugle Natsommerfugle Meddelelser
Forrige Tilføj ny rapport Næste