Sommerfuglerapporter fra Danmark

Gå til foreningen startside Gamle rapporter Udenlandske rapporter
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark

Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel!

Læs mere her om ret og pligt på denne side

Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare!

Dagsommerfugle Natsommerfugle Meddelelser
Forrige Tilføj ny rapport Næste

Rapportør Obs. dato Distrikt Obs. type
Zelina Elex Petersen 16/4-2024 Dagsommerfugle
Jeg har nu ledt længe, og jeg er sur på litteraturen.Kan nogen af jer ikke fortælle mig, hvilke natdyr (og evt. dagdyr) der går på Hulkravet Kodriver (Primula veris)?ps. her i Brønshøj har vi i starten af april mange af urticae. Jeg har set 30 på få dage.
Skrevet d. 16/4-2024

Martin Bjerg 6/4-2024 NEZ Dagsommerfugle
Var en lille tur ude i omegnen af Frederiksværk i det fine solskin. Mange urticae og rhamni samt enkelte c-album og io. Bedst en antiopa udtrækkende fra stranden ved Lille Kulgab mod Sverige. Med den kurs den holdt, satte den ud på en lang tur. Desuden et par striatalarver og enkelt potatorialarve.
Skrevet d. 6/4-2024

Peder Skou 31/3-2024 F Natsommerfugle
Åmosen ved Ollerup på Sydfyn d.31. marts: 1 stk. dod men stadig blød Biston stratarius i et spindelvæv samt l stk. frisk og levende Gymnoscelis rufifasciata.
Skrevet d. 1/4-2024

Tor B Lund 31/3-2024 Dagsommerfugle
De gamle udgave af Fund af Storsommerfugle I Danmark, Fund af småsommerfugle fra Danmark og Bladloppen er nu afhændet


Skrevet d. 31/3-2024

Tor B. Lund 31/3-2024 Meddelelse
Efter et oprydnings-projekt sidder jeg igen med:

• Fund af Storsommerfugle I Danmark, fra 1970 til og med 2022

• Fund af småsommerfugle fra Danmark, 1970 – 1976

• Bladloppen, fra nr. 1 1987 til nr. 32 2014

Der mangler måske nogle udgave ind imellem.Hvis nogen er interesseret i å overtage disse, gratis, så kontagt mig på tor.b.lund@gmail.com, ellers går det til papirgenvinding
Skrevet d. 31/3-2024

Christian Videnkjær 11/3-2024 Meddelelse
Aalborg Kommune er i gang med at arrangere BioBlitz i Hals Mose i forbindelse med projektet City Nature Challenge og inviterer foreningsmedlemmer til at deltage med henblik på især lyslokning. Arrangementet finder sted i weekenden d. 27.-28. april 2024.

Rasmus Brønnum, der er kontaktperson skriver bl.a.

"Da I er eksperter på området og har en omfattende viden om og interesse for sommerfugle, vil jeres deltagelse være uvurderlig for vores indsats med at dokumentere biodiversiteten i mosen.City Nature Challenge er en international begivenhed, hvor lokalsamfundet inviteres til at dokumentere biodiversiteten i et bestemt område over en kort periode. Vores mål er at engagere lokalsamfundet i naturen, øge bevidstheden om biodiversitetens betydning og bidrage til videnskabelige undersøgelser."Skulle dette have interesse, og/eller ønsker man mere information, kan man kontakte Rasmus Brønnum på mailadressen rbj96@hotmail.com eller via tlf. 50233142.På foreningens vegne

Formanden


Skrevet d. 11/3-2024

Bjarne Skule 26/2-2024 LFM Natsommerfugle
Thera primaria

er en af vores allertidligste målere. Den klækker så snart, vi har lunere perioder.

Den er indtil nu iagttaget på Falster med kun 4 hanner hhv 1 stk. fra 22.3.99, 1 stk. 23.3.99 og 2 stk. 29.2.2012 - alle 4 fra Mellemskoven.

Men på Havlykke Dige er der store slåenkrat helt ud til Østersøen: 20.2.24 7 stk. og 24.2. mindst 28 stk. - alle hanner.

Så det er nu det kan betale sig at lede efter arten på egnede steder.


Skrevet d. 26/2-2024

Emil Bjerregård 17/2-2024 NEZ Dagsommerfugle
Årets første A. urticae på en varm mur i Hillerød her til eftermiddag.
Skrevet d. 17/2-2024

Per Stadel Nielsen 12/2-2024 Meddelelse
Offentlig høring af forslag til Naturstyrelsens N2000-plejeplaner på de statslige arealer som Naturstyrelsens forvalter

Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 de statslige N2000 planer. På baggrund af disse skal der for hvert N2000 område udarbejdes en handleplan. Naturstyrelsen har, som offentlig lodsejer, valgt selv at udarbejde plejeplaner for 138 N2000-områder. Naturstyrelsen skal senest 9 måneder efter N2000 planens offentliggørelse (dvs. den 3. april 2024) fremsende et resumé af den enkelte plan til de respektive kommuner og/eller Miljøstyrelsen. Høringen lanceres her på høringsportalen  http://høringsportalen.dk og materialet ses på Naturstyrelsens hjemmeside:

https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/planer-for-naturen/natura2000-plejeplaner/offentlig-hoering-af-naturstyrelsens-n2000-plejeplaner

Plejeplanerne er på digital form og kan tilgås via

Naturstyrelsens N2000-plejeplaner er i offentlig høring i perioden fredag d. 9. februar 2024 til og med fredag den 8. marts 2024, hvorefter høringen er afsluttet. Høringssvar indgives til Naturstyrelsen på e-mail
N2000Plejeplaner@nst.dk senest d. 8. marts 2024.

Hvis du ønsker at indsende et høringssvar, så kontakt mig for nærmere oplysninger via kontaktformularen.
Skrevet d. 12/2-2024

Jan F. Rasmussen 8/2-2024 Meddelelse
Vidste I, at ligesom der findes narko-hunde og lig-hunde er der også apollo-hunde? https://wilderness-society.org/dogs-and-detection-of-apollo-caterpillars/
Skrevet d. 8/2-2024

Dagsommerfugle Natsommerfugle Meddelelser
Forrige Tilføj ny rapport Næste