Sommerfuglerapporter fra Danmark

Gå til foreningen startside Gamle rapporter Udenlandske rapporter
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark

Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel!

Læs mere her om ret og pligt på denne side

Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare!

Dagsommerfugle Natsommerfugle Meddelelser
Forrige Tilføj ny rapport Næste

Rapportør Obs. dato Distrikt Obs. type
Kurt Ramskov Laursen 14/6-2021 SZ Dagsommerfugle
Endnu en god nyhed om Okkergul Pletvinge: Den er tilbage i Næstved Kommune efter over 50 års fravær.

Jeg har i dag set to eksemplarer på Vesterhave Strand ved Karrebæksminde. Det kan være strejfere, men området ligner meget Kobæk Strand, hvor der er en stabil bestand, så jeg håber den har etableret sig.

Jeg så i går også 3 eksemplarer på Suserup Overdrev ved Tystrup Sø og her har andre observatører set et enkelt eksemplar i 2019 og tidligere i år, så det kan også være den har etableret sig her.

Derimod har jeg ikke fundet den ved Bisserup Strand (også Sydsjælland), hvor jeg har set et par eksemplarer de sidste 3 år, men her køres også flittig med slåmaskine på strandengen, fx er det hele lige slået til hø de seneste dage.
Skrevet d. 14/6-2021

Emil Bjerregård 10/6-2021 Dagsommerfugle
Tusind tak for de pæne ord Peder. Undertegnede og Peer Ravn repræsenterer en nyopstartet privat virksomhed, Butterfly Conservation Denmark. Du kan finde os på facebook!

Vi er allerede i gang med at få langt større projekter på benene, hvor vi er ved at få oparbejdet et samlet projektareal på >3000ha i Østdanmark. Vi tror på at der nu kommer til at ske rigtig meget positivt for dagsommerfuglene i Østdanmark. Bl.a. arbejder vi lige nu på at sikre Boloria euphrosyne's fremtidige eksistens her i landet.

Jeg garanterer at du/I kommer til at høre meget mere til Butterfly Conservation Denmark i fremtiden!
Skrevet d. 10/6-2021

Peder Skou 10/6-2021 Dagsommerfugle
Hej Emil. Tak for indsatsen på Heatherhill og tak for beretningen. Endnu et skoleeksempel på, at hvis habitaten er i orden, så trives den art som man plejer for. Offentlige myndigheder har svært ved at forstå dette og vil hellere freda. Så det er dejligt at frivillige, fonde og foreninger gider smøje ærmerne op og gøre noeget ved det.
Skrevet d. 10/6-2021

Emil Bjerregård 9/6-2021 NEZ Dagsommerfugle
Okkergul Pletvinge hersker igen i antal i Heatherhills bakker ved Rågeleje!

Heatherhill er et flot åbent lyngklædt bakkelandskab i Nordsjælland på ca. 35 ha beliggende sydvest for Rågeleje, og her findes en af de sidste bestande i Nordsjælland af Okkergul Pletvinge! Arten er karakteriseret ved sin okkerfarvede overside, bygget op af et sort netmønster, som gør arten let genkendelig. Undersidemønsteret er hvidt dækket af flere orange felter. Okkergul Pletvinge er en hurtig aktiv sommerfugl, som primært er knyttet til tørre varme steder, især langs kyster. Arten lever hovedsageligt på Lancet-Vejbred. Således findes arten også på Sjælland primært langs kysterne, og meget sjældent indenlands. På Vestsjælland har arten mange bestande, og synes endda at være i fremgang de senere år, mens arten i Nordsjælland er gået meget tilbage. Ved Heatherhill fløj den dog i 100-vis indtil 2003, hvor Peter Rostgaard Christensen var en af de sidste til at registrere arten i dette antal.

I perioden 2003-2016 gik det kun ned, ned og ned af bakke for arten i bakkerne. I 2017 var arten endda meget tæt på hélt at forsvinde fra Heatherhill, men i 2018 indgik Gribskov Kommune et samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond, Danmarks Naturfredningsforening Gribskov, Natur og Landbrug, frivillige samt Butterfly Conservation Denmark om at sikre de tilbageværende sjældne dagsommerfugle i bakkerne ved Rågeleje! Okkergul Pletvinge har været et af fokuspunkterne, da det simpelthen ikke ville være til at bære, hvis den skulle forsvinde fra endnu en nordsjællandsk lokalitet. I slutningen af 2010erne var arten meget tæt på at blive græsset væk. Ved første metodebaserede overvågning i 2019 var arten fortsat bekymrende fåtallig i Heatherhill, men det begyndte at se lidt bedre ud i 2020, hvor 8 eksemplarer taltes på den bedste dag d. 20/5 - 2020 ved den metodebaserede overvågning.

Men i går, tirsdag d. 8/6 - 2021, lykkedes det undertegnede, partner i Butterfly Conservation Denmark i samarbejde med Torben Evald der hjælper til frivilligt, at finde intet mindre end +145 eksemplarer af Okkergul Pletvinge! Torben havde nogle dage forinden talt +75 individer, og dette tal blev altså næsten fordoblet i dag! Arten som har sit primære yngleområde i den nordvestlige del af Heatherhill, har været slemt plaget af fåregræsning, men nu får nogle af de vigtigste skråninger i Heatherhill for Okkergul Pletvinge lov til at blomstre igen, ved at de får fred i sommermånederne, og arten responderer prompte! Foruden at lette græsningstrykket på de gode SV-vendte skrænter er der også foretaget afbrændinger og slåninger.

Vi er altså gået fra at arten var tæt på uddød i Heatherhill tilbage i 2017, til fortsat at være meget fåtallig i 2018 og 2019, til at det gik en lille smule bedre og der kom lidt flere på vingerne i 2020, til at Okkergul Pletvinge nu igen hersker i 100-vis i Heatherhills bakker ved Rågeleje. Man må sige at bestanden lige blevet reddet på målstregen! Vi skal næsten 20 år tilbage, til 2003, siden Okkergul Pletvinge sidst fløj i dette antal i Heatherhill. Det er fantastisk!

I Butterfly Conservation Denmark takker vi for et godt samarbejde med Gribskov Kommune, Aage V. Jensen Naturfond, Danmarks Naturfredningsforening Gribskov, Natur og Landbrug og alle de frivillige.
Skrevet d. 9/6-2021

Jørgen Krogh 5/6-2021 NEZ Dagsommerfugle
Blandt sommermånederne har juni aldrig, sommerfuglemæssigt, været min favorit, men et par timer på Melby Overdrev og i Tisvilde Hegn resulterede i dag trods alt i 15 arter, bl.a. rubi, agestis, minimus, megera, cardui, selene (den har jeg ikke set så ofte de seneste år, udover i Bidstrupskovene) samt cinxia i hobetal.
Skrevet d. 5/6-2021

Heine Raahauge 5/6-2021 SJ Dagsommerfugle
Har netop set en Blodplet sommerfugl i vores have i Asserbo ved Frederiksværk
Skrevet d. 5/6-2021

Steen Bork Christensen 18/5-2021 Dagsommerfugle
En helt ny bog, ”Entreprenørstaten” af Sigge Winther Nielsen, giver en forklaring på, hvorfor der ikke blev lyttet til de faglige vurderinger i høringssvarene ang. dagsommerfuglefredningerne.

I bogen forklarer politikere og højtstående embedsmænd i interviews, hvorfor det er gået så galt med reformer og love i de senere år. Informations anmeldelse kalder det for foruroligende læsning: ”De beretter om en politisk proces, hvor tempoet er alt for højt, hvor faglig viden ikke bliver inddraget, og hvor der stort set ingen interesse er for implementeringen af politikken…” Og senere: ”Det er ikke muligt for politikerne i folketingssalen og udvalgene at ændre på de allerede indgåede aftaler, ligegyldigt hvor tungtvejende argumenter der eksempelvis måtte komme frem i høringssvarene.”


Skrevet d. 18/5-2021

Jørgen Krogh 1/5-2021 NEZ Dagsommerfugle
I Ryegård Dyrehave ved Ejby er rubi nu på vingerne i højmosen. Desuden cardamines, rhamni, napi, urticae og (i stort tal) io.
Skrevet d. 1/5-2021

Martin Bjerg 6/4-2021 NEZ Dagsommerfugle
Så kom årets sjette art på listen; en cardamines-hun på matriklen i dag i Frederiksværk i 5 graders varme og kuling lige på kanten af en haglbyge. Ellers startede dagsommerfuglesæsonen med urticae og c-album den 22. februar efterfulgt af rhamni den 25. marts, rapae den 30. marts og io den 31. marts.
Skrevet d. 6/4-2021

Arne Viborg 30/3-2021 NEZ Dagsommerfugle
En tur i Lyngby Åmose resulterede i 2 det hvide c (P. c-album), 4 nældens takvinge (A. urticae) og 6-7 citronsommefugle (G. rhamni).

Ellers mange frøer, et par af hvinand, lidt spætmejser, og flagspætter samt en enkelt træløber.
Skrevet d. 6/4-2021

Dagsommerfugle Natsommerfugle Meddelelser
Forrige Tilføj ny rapport Næste