Populationsbeskyttelser af danske insekter

Vedtaget af de danske entomologiske foreninger d. 11. marts 2017 og er gældende til andet publiceres


Som et vigtigt led i denne beskyttelse gælder følgende indsamlingsbegrænsninger i DK

Overtrædelse af forbuddet mod indsamling af de populationsbeskyttede arter vil være uforeneligt med et medlemsskab af de danske entomologiske foreninger.

Denne side er publiceret d. 27.5.2017.

Se desuden information om officielt fredede dagsommerfugle i Danmark.
Som det fremgår af de etiske regler vedtaget af alle de danske entomologiske foreninger i 2011, er det generelt ikke foreneligt med god entomologisk adfærd, at indsamle individer af små og truede insektpopulationer.

For alle arter gælder, med mindre andet er anført under den enkelte art, at

Ilia (Apatura ilia).
Forbuddet gælder Pinseskoven på Vestamager.
Kontaktpersoner: Emil Bjerregård & Magnus Hebsgaard

Sortbrun blåfugl (Aricia artaxerxes)

Forbuddet gælder hele området fra nordøst for Skiveren ned til og med Hirtshals. Bemærk: i praksis må arten ikke indsamles i hele landet pga. Naturstyrelsens administrative indsamlingsforbud.
Kontaktperson: Tom Nygaard Kristensen

Sortplettet bredpande (Carterocephalus silvicola)
Kontaktpersoner: Emil Bjerregård & Magnus Hebsgaard

Spejlbredpande (Heteropterus morpheus)

Forbuddet gælder hele Falster
Kontaktpersoner: Emil Bjerregård & Magnus Hebsgaard

Rødlig perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne)
Kontaktpersoner: Emil Bjerregård & Magnus Hebsgaard

Svalehale (Papilio machaon)
Kontaktpersoner: Emil Bjerregård & Magnus Hebsgaard

Bemærk: Forbuddet gælder enhver indsamling af svalehalen (Papilio machaon) i alle stadier, altså også imagines.

Grå perikonugle (Chloantha hyperici)

Forbuddet gælder forekomstområderne ved/i Rødbyhavn og Gedser.
Kontaktperson: Knud Bech

Bombarderbille (Brachinus crepitans)

Forbuddet gælder forekomstområdet ved Sose på Bornholm.
Kontaktperson: Mogens Hansen
Se mere i Bladloppen side 29

Månetorbist (Copris lunaris L.)
Kontaktperson: Roland Jacobsen
Arten er fundet på i alt 17-18 danske lokaliteter, men er efter 1960 kun fundet tre steder hhv. på Nordsamsø ved Ballebjerg, på Røsnæs og ved Jægerspris.