Fredede sommerfugle i Danmark


Vi henviser til Miljøstyrelsens "Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt" pr. 1. marts 2021.
Se bilag 1 for artsliste, som omfatter 35 arter sommerfugle.