Lepidoptera Protected by legislation in Denmark


Please refer to legislation issued by Miljøstyrelsen "Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt" pr. 1. marts 2021.
See appendix 1 for list containing 35 species of Lepidoptera.