Trendanalyse 1995-2019 for de større danske natsværmere

af Michael Kavin

Hent rapporten "Trendanalyse 1995-2019 for de større danske natsværmere"
som indeholder et resume af resultaterne samt metodebeskrivelse.
Vælg udviklingskategori:

Arter i kategorien: Alle

Vælg Art:

Korscheltellus fusconebulosa

ørnebregnerodæder

Statuskategori: Resident

Udviklingskategori:  Relativ konstant 

Vurdering/kommentar: Arten er resident i Danmark. Data for udviklingen i hyppigheden er næppe repræsentative, da registreringsaktiviteten med automatiske lysfælder i artens flyvetid langs såvel den jyske vestkyst som i en anden af artens højborge Nordøstjylland har været præget af manglende kontinuitet. Da der ikke synes at være udbredelsesmæssige ændringer i perioden vurderes det imidlertid, at arten har været relativ konstant i perioden.

www.lepidoptera.dk UTM prikkort for Korscheltellus fusconebulosaUTM prikkort for Korscheltellus fusconebulosa 100 km (c) Lepidopterologisk Forening NFund af Korscheltellus fusconebulosa 2007 - 2019 1995 - 2019 1995 - 2006